Mythologieën kan je het beste als geestelijke invloeden ervaren, de behoefte van iemand.
 
Orion -  Orion (Jager, afkorting Ori) is een opvallend sterrenbeeld aan de hemelequator, In de Griekse mythologie was Orion een jager die de Plejaden achtervolgde, door Artemis per ongeluk werd gedood en daarna tot sterrenbeeld werd verheven.
 
Mephistos - Hij wilde God helpen en ging door de beïnvloedingen alles averechts zien. (Mephistos is ook Adam en God Eva). Ik denk dat op de dag van vandaag alleen nog ongeloof over 
 
  
Prometheus

Zon

Zeus

De grote God Pan

Marlon (Peter Pan), de vader van Repelsteeltje

Bacchus
De god van de wijn, alsmede god van de roes en van dronkenschap. De god van de vegetatie en de oogst, die beurtelings opkwam en stierf zoals het graan.

Dionysos
Hij is een figuur uit de Frygische, Thracische en Griekse mythologie. Het was een godheid die in verschillende opzichten een belangrijke invloed op het leven, denken en werken van de Grieken heeft uitgeoefend.

Baldr  - Een personage uit de Noordse mythologie. Hij werd bijgenaamd de Schone en de Goede. Baldr, die de zoon was van Odin en Frigg, woonde in het paleis Breidablik samen met zijn vrouw Nanna. Zolang hij leefde zou het paleis waarin hij woonde licht over de aarde verspreiden. Daarom werd Baldr ook geëerd als god van het licht en de lente, van de wijsheid en de welsprekendheid. Zijn rechtvaardigheid en zijn goede humeur deden iedereen de sombere tijden vergeten
 
 
Anzar - God van de Regen 
 
Jezus mythologie: Jezus, Jozef van Nazareth en Judas.
Jezus van Nazaret was een Joodse profeet. Vanaf ongeveer 28 n.Chr. trad hij op in Galilea en Judea. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 n.Chr. door Romeinse soldaten gekruisigd.
  
Lees ook mijn versie over het ontstaan van de pre-historie en Atlantis waarin het begrip "Schuld" uitgelegd wordt.
 
Odysseus
 
Noach (Ark van Noach)
 
Isaak (aartsvader)
Zijn vader zou hem moeten offeren aan God, dit is verkeerd begrepen.  Hij zou hem weg moeten geven aan God als zijn wederhelft, hij was haar tweelingziel, vandaar dat de engel tussenbeide kwam. (Vervolgvraag, wat is het universum, mannelijk of vrouwelijk?)
 
Orpheus
Orpheus is een figuur uit de Griekse mythologie. Volgens de overlevering leefde hij in Thracië.
Hij is het best bekend van de mythe van Orpheus en Eurydice, die door vele schrijvers en componisten is verklankt. In de Oudheid werd deze semi-mythische figuur als een historisch persoon gezien, aan wie enkele gedichten en filosofische stellingen werden toegeschreven. Zijn naam wordt in verband gebracht met de godsdienstig-wijsgerige beweging van het orfisme. Hij werd door sommigen zelfs tot de Zeven Wijzen gerekend.

Ashera (vrouw van God)
Radha (Krishna, Hindoeïsme)
Adonis   

Onmogelijke liefdes: 
Romeo (& Julia) (Engeland)
Pyramus (&  Thisbe) (Griekenland)
Tsukuyomi (& Amaterasu) (Japan) 

 
Argus 
 
Noordse mythologie
Odin - Odin is de god van kennis, wijsheid, strijd, oorlog, het hiernamaals, magie, geneeskunst en het (runen)schrift. Hij is de oppergod in de Noorse mythologie. Deze mythologie is ontstaan naar de ervaringen van David en Goliath. (Odin & Thor)  . Hij streed tegen alles wat hem dwars zat, voornamelijk de zwarte zielen, zijn eigen ware aard die hij wilde ontvluchten, die zorgde voor destructie. Getrouwd met Frigg.
 
Germaanse mythologie
Wodan
Wodan wordt in de mythologie ook wel gekoppeld aan Holda, of Vrouw Holle. Hij wordt vergezeld door twee raven, Huginn en Muninn geheten.
Huginn (gedachte) en Muninn (geheugen) zijn de twee raven van Wodan, ze vertrekken dagelijks vanuit Asgard en vliegen over alle negen werelden van de Noordse mythologie. Aan het eind van de dag keren ze weer terug naar Asgard, gaan op de schouders van Odin zitten en fluisteren al het nieuws uit de verschillende werelden in zijn oren.
 
Menelaos - Hij is een figuur uit de Griekse mythologie en was een koning van Sparta.
Menelaos was dus ooit een van de vele vrijers van Helena geweest. Er waren toen zelfs zo veel vrijers, dat Tyndareos een oorlog vreesde. 
 
Eros (Eros & Psyche)
Hij is de god van de liefde en het schoonheidsverlangen, en de drijvende kracht achter aantrekking en binding, blinde passie voor iets of iemand, en voortplanting in de natuur. Psyche is de eerste mens
 
Hij leidt je de weg in de liefde om bepaalde doelen te bereiken en om zo uiteindelijk bij de Ware te komen. Geestelijk en fysiek. 
 
Cupido/Amor
Het Griekse equivalent van Cupido is Eros, god van de vleselijke (lees: vreselijke) liefde.
Amor, alias Eros, wordt meestal afgebeeld als een naakt, mollig jongetje met vleugeltjes en een pijl-en-boog. Hij schiet, volgens de mythe, magische pijlen in harten van mensen en goden om deze verliefd te laten worden om een bepaald doel te bewerkstelligen. Zelf verloor Eros zijn hart aan de oogverblindend mooie Psyche, een koningsdochter met drie zusters.
 
Ra - Is de zonnegod uit de egyptische mythologie
 
Achilles -  Hij is de belangrijkste held uit de Trojaanse Oorlog en de hoofdpersoon in het boek van Homerus, Ilias. Homerus beschrijft de held als de schoonste, de dapperste, sterkste en verhevenste van alle helden.
 
Helios
 
Ouranus -één van de Giganten. De personificatie van de hemel.
Uit zijn bloed werden de Erinyen (Furies), reuzen en Meliae (nimfen van de esseboom) geboren, zij die altijd strijden om rechtvaardigheid.
 
Mercurius
Hij was de god van de handel, reizigers en winst. 
Ik hoorde in een film eens de opmerking, Mercurius en Venus en de zilveren lach. Mercurius die Venus altijd achtervolgt, ik moest meteen aan hem denken.
  
Vitalis, Alleen op de wereld:  de reizende artiest die de zorg van Remi op zich neemt.
 
Klaas Vaak ook wel het Zandmannetje
 
1422 - 1462: Vampier - Graaf Dracula
Lees hier over hun invloeden.
 
Claude Frollo is een personage uit de roman De Klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo. Hij is de aartsdiaken van de kathedraal. In het begin komt hij erg zorgzaam en vaderlijk over, maar later wordt hij bezitterig en meedogenloos. Hij laat Quasimodo Esmeralda ontvoeren, de vrouw die door zigeuners ontvoerd was.

 +/- 10.000 voor Christus: Ik denk dat de Neanderthaler omstreeks deze tijd volgroeid is tot mens.  (Adam en Eva mythologie). Waar hij dus Adam en de vader van Satan was.
 
1040 - 970: Koning David (mythologie)
Hij wordt beschreven als een rechtvaardige koning, hoewel hij niet foutloos was, een gewaardeerd krijger, muzikant en dichter. Hij heeft Goliat verslagen.
 
972 - 932: Koning Salomo (mythologie)
De vrijmetselarij handelt onder zijn gezag.
 
800 -705: Homerus
Hij was een Griekse dichter en zanger. Hij vervaardigde epische gedichten, waarin hij een groot aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en mythische vertellingen uit zijn cultuur verwerkte. Twee epische gedichten, de Ilias en de Odyssee.
 
570 - 500: Pythagoras
 
Hij was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven viel samen met de overgang van de Romeinse Republiek naar het keizerrijk en hij was zelf betrokken bij de meeste politieke gebeurtenissen uit die tijd. Cicero's geschriften geven een belangrijk historisch, maar gekleurd inzicht in deze periode. Hij is op gruwelijke wijze vermoord door Cleopatra & Antonius.

0

 
Jezus mythologie: Judas
 
111 - 130 : Antinous
 
280 - 342 : Vrouw van Nicolaas van Myra 
 
 
Omstreeks 781 - 821: Man van Masjaz (Ze was een alternatief genezeres (kruidenvrouw genoemd))

Hij stierf toen hun zoon 5 jaar oud was

Maluc (Indiaan) 

Omstreeks 840 - 921: Hij was de 3e man van Ibu (indonesische moeder)

1181 - 1226 Franciscus van Assisi

1265 -1321: Dante Alighieri Hij was een Italiaanse dichter, schrijver, moraalfilosoof en kortstondig politicus. Beatrice was zijn muze. 
In de film Dante's inferno neemt hij de kijkers mee en laat hun o.a. zien hoe mensen beïnvloed kunnen worden en hun in de tussentijd toch naar de oplossing leiden.
Hij beïnvloedde de acteur Tom Hanks, hij zou het masker gestolen hebben en had er geen weet van. Totaal gedesillusioneerd.

Na de dood van Beatrice schreef Dante in 1292 en 1293 zijn Vita Nuova (Nieuw leven), waarin hij zijn liefde beschreef en haar persoon de meest verheven gaven toedichtte. In de De goddelijke komedie, Dantes hoofdwerk waaraan hij vanaf 1302 werkte, is Beatrice de engel die Vergilius vraagt om Dante door de hel en hemel te begeleiden.

Vanaf dat moment zei ik dat Amor heerste over mijn ziel, die ik haar onmiddellijk schonk. Door de kracht van mijn verbeelding werd ik zo zeker, dat ik me volledig aan zijn grillen moest onderwerpen.’
 
Deze liefdesverklaring is van niemand minder dan Dante.
Dante sloot het meisje in zijn hart, om haar nooit meer los te laten. (Dat is een geestelijke verbinding tot de dag van vandaag, Amor is de god van de liefde) In dit leven mocht hij vsn zichzelf alleen maar zijn pure gevoel volgen.
 
1324 - 1407: Mozes - De grootste profeet Grondlegger van de Talmoed. Vrouw: Sippora, oudste zoon: Gersom, jongste zoon Eliëzer.  De 10 geboden die God aan Mozes gaf, alles om te zuiveren, om ze zo het best mogelijke leven te gunnen. Regels die zijn ware aard nodig heeft. (Invloeden van de eerste apen)
 
In dit leven speelde de frustratie mee dat hij in zijn vorige leven zijn ware liefde niet kon bemachtigen. Met als gevolg de 10 geboden..
 
1480 - 1540: Johann Faust

Het verhaal begint met een weddenschap tussen Mephisto en een engel om de heerschappij op Aarde. Mephisto beweert dat hij de ziel van de oude alchemist Faust kan bederven (Wat dus zijn eigen ziel is). En dit zal hij ook proberen.  Ondertussen toont de engel aan Satan dat hij de weddenschap heeft verloren want liefde triomfeert boven alles, ze had teveel vertrouwen in hem. Achteraf zal blijken dat dit het laatste duivelse contract is dat ze ooit af hebben kunnen sluiten. Mephisto en Satan worden altijd met elkaar vermengd, dit kan je zien als twee aparte personen. Satan wil altijd zijn vader overheersen.

“Hoewel hij nog in verwarring verkeert, dient hij mij. Ik zal hem spoedig leiden naar waar het helder is. Ziet de hovenier niet in de uitbottende boom hoe bloemen en vruchten het komende jaar hem zullen tooien?"

"Er huizen, ach!, twee zielen in mijn lijf,
de ene wil zich van de andere bevrijden,
de ene hecht zich strak en stijf
aan de met gretigheid geliefde aarde,
de andere tilt zich moeizaam uit het slijk
op zoek naar iets van tijdelozer waarde." 

"De enige echte liefde is de onmogelijke liefde."

Het verhaal van Goethe over Faust

1749 - 1832: Johann Wolfgang von Goethe 
Johann Wolfgang von Goethe was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman. Goethe was de schrijver van onder meer Faust, hij wilde onbewust zijn eigen karma zuiveren.
Hij was lid van de Illuminati. Dit ook onbewust ter zuivering: Er is geweten dat hij meer zijn beinvloedde gevoel dan zijn verstand zou gebruiken. (Enkele complotdenkers koesteren sterke weerstand tegen de Illuminati, vooral zij die de groep zien als de grondlegger van de Nieuwe Wereldorde, die volgens complottheorieën de macht over de hele wereld zou willen verkrijgen. Dit zal volgens deze complotdenkers het machtsimperium van de antichrist zijn) Hij was ook een vrijmetselaar.
Goethe was de schrijver van onder meer FaustDie Leiden des jungen Werthers (De protagonist, Werther, laat zijn handelen volledig door zijn gevoelens leiden, en dit leidt onder meer tot de tragische afloop van het verhaal. Het boek bracht een golf van zelfmoorden teweeg) en Zur Farbenlehre.

"Wie iets wat leeft wil onderzoeken en beschrijven
moet eerst de geest eruit verdrijven,
dan heeft hij alle deeltjes in de hand,
ontbreekt alleen het geestelijk verband." 

1889 - 1945: Hitler
Hij was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Hij was rijkskanselier van Duitsland van 30 januari 1933 tot aan zijn overlijden en staatshoofd (als Führer en rijkskanselier) van 2 augustus 1934 tot eveneens aan zijn dood. Hitler is het meest bekend om zijn centrale leidende rol in de opkomst van de Duitse variant van het, oorspronkelijk Italiaanse, fascisme in Duitsland (het nationaalsocialisme), de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Hij kwam ook in het proces dat hij met mythologieën bezig was, de arische, sterke mensen zouden overblijven. De mensen van Atlantis werden hiermee bedoeld, terwijl iedereen daar vanaf stamt, een verkeerde interpretatie levert een rassenscheiding op. Zie mijn visie daarop in dit blog. Deze gedachte moest ik ook beleven,  de mensen en de apen. Terwijl de mensen de dieren zijn gaan overnemen om te overleven, ze moesten de dierlijke invloeden die ze overhielden kwijt zien te raken.

Ik ben erachter gekomen met veel tegenwerking wie hij was, want dat wilden ze goed verborgen houden en hij bracht me naar Cleopatra VII. De wetenschap.. weten = genezen. Zie hier het voortbestaan van haar ziel. Alles draait om overlevingsdrang.

De ziel van de eerste vrouw was vrijwel in ieder leven in zijn omgeving. Zie hier het voortbestaan van haar ziel.    Bijvoorbeeld Batseba, Lady Godiva, Sippora, Beatrice als zijn muze, Esmeralda, Gretchen  Aïsja, de vrouw van Mohammed en de engel. Dit zorgde er onder andere voor dat tijdens WO II niet de gehele wereld vernietigt werd en dat hij onsterfelijk wordt. Nu weer, in dit leven beperkt ze het tot haar fantasie, ze willen altijd de verhoudingen verstoren. Dit is de laatste incarnatie...... Blij dat hij het is. Eerst moest ze denken dat het pure dwang was, dat moest zich uitmonden in haat, maar dat is nooit gelukt. Ik moest het gaan begrijpen. De beweegredenen. Het moest altijd liefde of haat zijn. Op een gegeven moment kon deze beschreven levensloop alleen nog maar de absolute waarheid zijn. Anders is het haar desillusie en toch het einde van de wereld. Deze inzet is bijna ondenkbaar, vergissen kan niet.. Ze heeft nooit iets gehad met termen als eindtijd, ragnarok, armageddon en dergelijke, follow the plan... In ieder leven is ze hiermee bezig geweest ondanks ongeluk, onderwaardering en gevaar voor eigen leven, de eindstreep telt.

 

 

 

 

 

 

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)

 

 

Laatst geplaatste blogs:

Reis even mee in mijn gedachtenwereld...

 

 

21 aug 2019 21:51
Tijdreizen (om doelen te behalen)

Je hebt mensen die zijn geestelijk ver vooruit in de tijd, die kunnen geestelijk ook daadwerkelijk tijdreizen van begin naar [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
21 aug 2019 21:39
Weer het jaar 0, weer Jezus, weer de tijdrekenaar...

Jezus is een mythologie, hij heeft nooit bestaan, dat wist ik al, maar Jezus en Maria waren één en dezelfde persoon. (Man- [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 aug 2019 21:20
Almanak ziektes en stoornissen

Dit blog wordt voortdurend uitgebreid. Ik hoor over een bepaalde aandoening en de oorzaak ga ik horen of zien. Ziektes en [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
13 aug 2019 09:01

Ik ken denk dat ik de persoon achter de ziel van Dante Alighieri ken. Een paar keer gezien, verder geestelijk ervaren. Het [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 aug 2019 22:12
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Ze laten me denken dat ze overleden is en dat ze nu een boom is, niet kunnen praten,  geen gedragingen uiten, eerst fatsoen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 juli 2019 20:54
Eros & Psyche

Weet je hoe ik de mythologie van Eros en Psyche zie? Psyche moest zich de ware liefde in gedachten aanhalen, het zou onmogelijk [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
24 juli 2019 19:14
Het jaar 0

Omstreeks de periode van het jaar 0 konden mensen weer volwaardig communiceren. De periode daarvoor was een traag proces van [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
14 juli 2019 17:48
Eindtijd

Volgens de wetenschap verdwijnen er steeds meer planeten en daarbij behorende sterrenstelsels, d.w.z. dat er steeds minder [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
03 juli 2019 10:35
Heksen (Wit en Zwart)

Je hebt heksen die beoefenen goede magie en zwarte magie. Ik ben beide geweest in vorige levens, het goede spreekt voor zich, [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
28 juni 2019 11:32
Eindfase

Iedereen is voortdurend bezig met karma wegwerken. Door levenservaring, dromen, films, sprookjes, boeken en naar aanleiding [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
22 juni 2019 12:15

Ik heb de staat vele euro's aan zorgkosten bespaard door mijn helingsproces. Ik ben mezelf diep innerlijk gaan genezen zonder [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
21 juni 2019 11:09
De druk in het universum en het weer

Je weet hoe ik denk, alles wat er gebeurd in dit universum is door mensen bedacht, alles gebeurd naar de behoefte van de [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
19 juni 2019 23:51
Ware liefde

Alles zou onmogelijk gemaakt worden, man-, vrouwverhoudingen, verschil in culturen, uithuwelijken, verschil in rangen en standen, [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
19 juni 2019 22:10
Korte versie Atlantis

Je had op een gegeven moment twee "werelden" op aarde. De pre-historie en Atlantis.  De woede van de dieren zorgde ervoor [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..