Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen zodat hij altijd in zijn behoefte kon voorzien. Ten koste van wat of wie dan ook, (Een uitspraak als: "Ik wil in het vervolg rijk zijn, hoe dan ook"). Echter met geld kun je niet alle ziektes oplossen of bijvoorbeeld een hartaanval, mede door zo'n eis.
 
Geestelijk is hij zo'n laster geworden door deze dwang. Deze vloek heeft hij verbonden aan het einde der tijden. D.w.z. dat hij de overgang naar het Nieuwe Tijdperk niet haalt daar heeft hij nooit in geloofd, hij kon niet los komen, daar komt het gegeven vandaan dat Jezus hem terughaalt.
 
Het ergste is, hij was niet eens schuldig aan zijn beinvloedingen, zijn actie ontstond uit wanhoop en paniek.
Uiteindelijk ga je beseffen dat niemand schuldig is aan iets. Dat is wat gedachtenkracht doet.
 
Zijn eigen stoornissen (die kunnen uitmonden in ziektes) schoof hij zo onbewust op andere mensen af. 
 
Hij werd 4 dagen na zijn dood teruggehaald en dat kan alleen als alles volbracht is. Eerder heeft de mens deze macht niet, alleen in het voortbestaan van de ziel (incarnatie) dat is ook opnieuw geboren worden ofwel een terugkeer uit de dood.
D.w.z. dat hij nog zou sterven in dit leven. Mythes bestaan uit geestelijke en fysieke ervaringen en voorspellingen. Hij heeft zelf december genoemd.
Volgens Mercurius zou alles in 2020 voltooien. Dat zei hij een paar jaar geleden.
Ik hoorde toen dat hij het aan zijn hart zou krijgen door een veranderende leefomstandigheid. Mensen zijn gewoontedieren en hij heeft autistische kenmerken.
Dat betekent dat het nog de bedoeling is dat hij doodgaat omdat het niet anders kan, 4 dagen later komt hij terug, want dan heeft iedereen zijn volledige vaardigheden terug die hij vasthoudt.
 
Dan hebben we hem dus niet kunnen helpen door zijn eigen dwang, ik besefte de dwang en gunde hem het beste omdat ik het begrijp, hij heeft me toch stiekem, dus onbewust veel aangedaan, alles wat rest ligt aan hem. De fysieke mens wist niet wat hij de mensheid hiermee aandeed)
 
In die vier dagen verliezen mensen de negatieve beinvloedingen, gezien als Gods Woede. Tijdens die dagen zullen er vele sterven die onbewust/ bewust aan zijn lot meegewerkt hebben. Hij heeft het nooit beseft...
 
 

 

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig).
De dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kan je zien als euthanasie. (De zgn Magere Hein die je komt halen, het liefst pijnloos, Alhoewel hij wordt gezien als de magere man met de zeis die je door haat het leven ontneemt, zie mij als de eerste)
Mensen die door ziektes, ouderdom (ook een ziekte) en gebreken een ondraaglijk leven krijgen.
In deze gevallen is het vaak een onbewuste, bewuste keuze van de mens zelf en die ontvangt daar alle hulp bij.
 
Ik ben nu nog uit aan het diepen waarom ongelukken plaatsvinden. Dit hoort niet bij de natuurlijke dood,  alles heeft een reden... 
Was diegene te slim en voorbestemd om wonderen te verrichten (verafguist door jaloezie en afgunst) of heeft deze teveel haat ontvangen? 
Zo ontstaan ziektes en stoornissen ook..
 
Want als je de kracht van de mens en zijn omgeving kent dan was deze eerste een paar minuten eerder of later vertrokken om onbewust het ongeluk te vermijden. "Sorry, moet nog even naar het toilet"........ 
 
 
Ik neem weer even als voorbeeld Hitler, hij heeft ook weer een volgend leven als mens, die zich niet bewust is van zijn verleden want dat wil niemand.
Als je zijn vader in dit leven zou vragen: Wat vind je van Hitler? Hij leeft nu ook weer, hoe denk je daarover?
Dan zou hij zeggen: Hij zou kapot moeten gaan.
Het is wel zijn zoon nu, hij heeft er alleen geen weet van, je moest eens weten hoe sterk gedachtenkracht is en hoe dat onwetende mensen benadeeld. Onbewust krijgt de vader die gedachte terug en wordt o.a. daardoor ziek. Er zijn meer van die kwelgeesten in de geschiedenis,  inclusief zijn eigen historie en hoe mensen en dieren daarover denken.
In dit leven weet hij van toeten noch blazen. Iemand die niet veel kan, amper contact heeft met mensen en die fysiek geen schade meer aan kan richten, alleen nog geestelijk en niet eens door bewuste gedachten, want die zijn getemperd door de mensen en zijn omgeving.
Ik ben al jaren bewust bezig deze geschiedenis invloeden uit te schakelen (karma). Onbewust heb ik altijd zo geleefd.

 

Ik denk altijd in de zin van: Een nieuw leven, een nieuw begin... Iedereen verdiend een nieuwe kans. Zo wordt haat en wrok in stand gehouden en het verpest levens.
 
 

Weet je wat opvallend is, mensen die in de zorg werken, dokter, chirurg, verzorg(st)er, masseur, medewerker in de verslavingszorg of pedicure etc vaak zelf ziek worden of een aandoening of nare gewoonte krijgen of een inconsistente denkwijze.  Dit is altijd al zo geweest en heel simpel te verklaren. Ik wil niet suggereren dat ziektes en gebreken overdraagbaar zijn, maar in deze situaties heb je met zware negatieve geestesbeinvloedingen van anderen te maken.

Ben je wat meer vatbaar, bijvoorbeeld door eigen sluimerende stoornissen of ingangen zoals een ongezonde leefstijl, verslaving of negatieve denkwijze ben je eerder beïnvloedbaar. Ik denk dat negatieve beinvloedingen van mensen veelal komen door negatieve gedachten van anderen, dat kunnen anderen zijn die de mensheid haten, die zijn er ook nogal wat, maar bijvoorbeeld ook iemand die je in de historie vervloekt heeft. Die willen niet weg en willen je als het ware straffen. Hierdoor zijn ook erfelijkheidsfactoren ontstaan en zoals ik ze noem de zielensmetten... (onverklaarbare ziektes).

Hier kun je je tegen weren, veel hangt af van je eigen gezonde denkwijze, positief denken, zonder hoofdzondes, gezond leven. En jezelf de affirmatie opleggen dat je overal kunt, niemand kan je schaden. Je bent er om anderen (en dus ook jezelf) te helpen, niet om schade op te lopen. Dit klinkt heel simpel, maar is heel effectief. Dit scheelt de helft en na verloop van tijd heelt het alles.

De Illuminatie en De Orde van de Kouseband waren sektes die gericht waren op een perfecte wereld hoe deze door hun geïnterpreteerd werd. Hierin werd vrije meningsuiting geen kans gegeven.
Dit was zonder het esoterische, dat werd dus ook sterk verboden. Ze hadden historisch gezien teveel op hun geweten, dus ze wilde nooit met het esoterische geconfronteerd worden, dan zouden ze alle macht en aanzien verliezen en hun manipulatiekracht natuurlijk.
Iedereen die daar om welke reden bijkomt wordt geestelijk zo dwarsgezeten door dit ongeloof. Je mag niets meer waarnemen, je mag niets uiten. Gedachtekracht kan zo enorm sterk zijn. Onwetendheid maakt zoveel stuk. Het verwoest mensenlevens. De meeste leiders van landen hebben hieraan deelgenomen in de geschiedenis, je zelfdenkend vermogen wordt weggenomen.
 
Lady Diana was een van de eerste profeten.
Door het verdriet, het bedrog wat ze voelde ging ze meer waarnemen, hier ligt dus een verbod, waardoor waarnemingen een negatieve wending krijgen, ze verdacht haar man ervan dat hij haar ging vermoorden. Geestelijk gezien waren dat de demonische invloeden die haar dat lieten denken, hij had andere plannen maar zij teveel aanzien, ik denk dat dit door hem niet geweten is. Dit gegeven kan er wel voor zorgen dat iemand de macht over het stuur verliest. Zoveel effect hebben mensen op elkaar, met drank is dit vrij simpel als je niet in balans bent.
 
Ze wilde zo graag dat dit geweten werd dat verschillende mensen zijn gaan denken dat ze de reïncarnatie van Lady Diana zijn. Ik heb dat niet gedacht dat ik dat zou zijn, maar iemand in mijn omgeving.
 
 

Speciale blogs:

Reis even mee in mijn gedachtenwereld...

 

 

26 nov 2019 21:43

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kan je zien als euthanasie. [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
16 jan 2020 23:21
God en Lilith

De eerste mens die ontstond is God en Lilith genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 dec 2019 15:41
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Lilith samen [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
23 sept 2019 22:22
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
04 aug 2019 00:46
Schepping voltooien

In ieder leven moet ik alles weer opnieuw bedenken, net of ik het zelf verzonnen heb. Het ontstaan van het universum, de [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..
10 mei 2019 00:18
Totale genezing ziektes, stoornissen en gebreken

Ik denk dat iedere ziekte genezen kan worden. Dit kan bestaan uit een combinatie van medicatie en zelfreflectie, ook behandelingen [ ... ]

Gezondheid en heelwordingLees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)