Toen dit begon ging ik de demonen horen die me teisteren. Dus alles wat niet goed aan me was ging ik horen. Met name tegenstrijdigheden. 
Ik moest erachter komen wat er niet goed aan me was. Het blijkt dat ik een lichte vorm van ADD heb omdat ik niet beter wist en opvallen deed het niet. Ik zie het niet als een stoornis, het heeft me deels ook beschermd tegen deze periode. Ik mag niet veel voelen. Mijn periode van bewustwording, sinds Hemelvaartsdag 2014.
Ik zal zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat ik bedoel. Na mijn verhaal zal blijken dat je leven tot nu toe compleet voor je uitgestippeld is omdat we samen ergens naar toe aan het werken zijn. Namelijk de verlossing van het kwaad. Je gaat begrijpen dat ontmoetingen in je leven vooraf bepaalt zijn, omdat dat beter voor je ontwikkeling is en meedraagt aan de oplossing. Toeval bestaat namelijk niet.
 
Ik ging familiebanden herkennen, personen in de familie die dwars hebben gezeten omwille van de vooruitgang. Dat zijn meestal ellenlange familiekwesties (vetes/verstoorde verhoudingen) die zich in de geschiedenis blijven herhalen en die allemaal te verklaren zijn. Ik ging natuurlijk niet alleen het negatieve horen, maar ook het positieve. Ik kan met overleden mensen praten, in deze eeuw, maar ook ver daarvoor.
Bij sommige mensen krijg je er dat niet in, die hebben van vroeger uit meegekregen dat er geen leven na de dood is (probeer dat eens te zien als een zielensmet). 
Sommige mensen moeten bang worden voor deze mogelijke wetenschap. Ik denk dat het werkelijk waar is, dat deze zielen er nog zijn. We maken zoveel mee in onze levens, ieder volgend leven zijn we weer meer zuiver dan het vorige. Zo ontwikkelen we ons tot de perfecte mens denk ik. We blijven alles wegknokken tot we er zijn.
 
 
Terug naar ADD... Er is erg goed mee te leven als je jezelf onder controle hebt, vooral als je je gezondheid hoog in acht neemt.
Ik heb een stukje overgenomen van hersenstichting.nl en mijn ervaring erbij gezet.
 
ADD
Attention Deficit Disorder (ADD) is een subtype van de bekendere aandoening ADHD, waarbij hyperactiviteit een belangrijke rol speelt. Officieel wordt het aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Bij ADD staat het aandachtstekort op de voorgrond.
Een aantal jaren geleden werd ik gedwongen om over mezelf na te denken. ik moest ineens denken dat ik ADHD had, vanaf dat moment ging de hyperactiviteit slinken (weten=genezen), ik moest altijd bezig zijn. Vanaf dat moment is er alleen maar rust over me heen gekomen (kenmerk van ADHD naar ADD overgaan door levenservaring)

Oorzaken
ADD bestaat uit een verzameling specifieke symptomen waarvan de oorzaak vaak erfelijk bepaald is. In ongeveer 75% van de gevallen is ADD gerelateerd aan erfelijke belasting, en is de kans aanwezig dat één van de ouders zelf ook ADD heeft.
ADD is geen karaktertrek of opvoedingsfout. Het wordt door wetenschappers als een neurobiologische stoornis beschouwd: er zijn steeds sterkere aanwijzingen dat genetisch-biologische factoren een sleutelrol spelen.
Ik denk serieus dat het de bedoeling is geweest dat ik dit zou krijgen, het geeft je op de langere termijn meer zelfinzicht. Een hoger bewustzijn. Je emoties worden hierdoor onderdrukt (dat kon ik de afgelopen jaren ook goed gebruiken, ze konden geen misbruik maken van mijn emoties, want daar kun je vatbaar voor zijn als je met zo'n periode geconfronteerd wordt na vervelende ervaringen). Ik heb in mijn leven maar weinig mogen huilen, wat er ook gebeurde. Ik hoorde in het begin ook iemand opeens zeggen: "Alles is al weg!". Daarmee werd bedoeld dat ik mijn emoties zelf al verwerkt had, dus daar hadden ze geen grip meer op. Ik was al immuun voor ze, dus niet vatbaar voor meer. Ze kunnen tegen me praten en niet beinvloeden. Ik ben uit gaan zoeken hoe dit ontstaan is. Ik ging mythologieen lezen, ik ging namen zoeken bij "de hoofdrolspelers" van de goede en kwade kant.
Ik vlieg dus in alle rust, een sterk, gemotiveerd gevoel door deze periode heen. Ik ervaar iedere keer weer nieuwe vaardigheden, want een mens kan echt extreem veel. Het enige nadeel is dat ze nog zeuren.
 
Ik heb een hele goede opvoeding genoten, waar liefde, stabiliteit, respect, normen en waarden hoog in het vaandel staan. Daar vang je al veel mee op. Het effect viel ook wel mee, ik was een druk, eigenwijs kind, net als zovelen, meer is niet geweten.
Op mijn werk mocht niemand invloed hebben. Je moet werken om jezelf te kunnen onderhouden. Ik ben altijd bezig geweest met zelfontwikkeling, tijdens werk heb ik er dan ook weinig last van. Ik ben dan voortdurend bezig en richt de aandacht alleen op het werk. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van veranderingen in de werking van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Kenmerkend daarbij is dat vooral een tekort aan en/of een onevenwichtige balans van de twee neurotransmitters in het voorste gedeelte van de hersenen belangrijk lijkt te zijn.
Bij mensen met ADHD kan deze verstoring in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline leiden tot aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag.
Bij mensen met ADD zijn hyperactief en impulsief gedrag in mindere mate aanwezig, of geheel afwezig. De aandachtsproblemen staat dan op de voorgrond. Het komt vaak voor dat kinderen met ADHD, naarmate ze ouder worden, minder hyperactief en impulsief gedrag vertonen en in hun volwassen leven getypeerd kunnen worden als iemand met ADD.
Van hyperactiviteit en impulsief gedrag is bij mij geen sprake, alles moet juist berekend zijn, vroeger viel dat ook wel mee. (Besef eens wat er allemaal had kunnen gebeuren als iemand impulsief en beïnvloedbaar is). Dit vang je veel op door helder na te denken en gezond te leven. Ik heb altijd een sterke eigen wil gehad.
Aandachtsproblemen ervaar ik meestal alleen thuis als ik tv kijk, als het niet interessant genoeg is is mijn aandacht weg en dan gaan mijn gedachten een eigen leven leiden , wel zoveel mogelijk door mezelf gestuurd, er komen dan ook alleen maar nieuwe wetenschappen bij. Als ze me iets gedwongen willen vertellen moet het wel nuttig zijn.

Symptomen
Mensen met ADD zijn vaak sneller afgeleid en rusteloos. Kenmerkend kan zijn het hebben van meerdere intense stemmingsschommelingen op een dag. Vergeetachtigheid, slaapproblemen, een ander tijdsbesef en ongeorganiseerdheid, maar ook moeite hebben met het onderhouden van sociale contacten horen er vaak bij. Ook kunnen mensen met ADD vaak overgevoelig zijn voor geluids- en beeldimpulsen. Mensen met ADD hebben vaak een voortdurende gedachtestroom waardoor ze dromerig of ongeïnteresseerd kunnen overkomen op andere mensen. Daardoor is het moeilijk om te concentreren op de voor dat moment relevante zaken. Het ‘filter' dat relevante van irrelevante zaken scheidt, lijkt dan minder goed te werken.
 
Ik ben minimaal afgeleid of het mag me totaal niet interesseren. Ik heb een erg sterk geheugen, heel af en toe vergeet ik wel eens iets, maar zelfs dat gegeven laat dan snel weer van zich horen. Ik ben alleen maar rustig, dat is nodig om hier doorheen te komen. Stemmingswisselingen heb ik amper last van, ik heb altijd gedacht dat andere mensen er niets aan kunnen doen hoe ik me voel, dus daar ook geen last van mogen ondervinden. Slaapproblemen heb ik nooit last van gehad. In het begin had ik een gevoel van tijdloosheid, de tijd ging enorm snel, ik ging helemaal op in het nieuwe gebeuren. Daardoor kon de planning weleens uitlopen, maar dat was een kwestie van hervatten. Ik ging merken dat ik beter zou varen met meer structuur in mijn leven. Inzicht in mijn eigen gewoontes ging daar enorm bij helpen, je gaat jezelf aanpassen en alles zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf. Erg veel hoefde ik me niet aan te passen, ik ben altijd stabiel geweest en heb altijd een vrij gezonde leefwijze gehad. Ik zorgde al goed voor mezelf. De sociale contacten zijn inderdaad wat minder geworden. 
Ze hebben me extreem gevoelig voor geluid willen maken, iedere indruk moest teveel zijn voor me. Ik ben sterk gaan denken dat alles draaglijk moest zijn voor me. Heel mijn leven ben ik in contact geweest met harde geluiden, dus dat kun je zien als een gewoonte waar ze weinig vat op hebben, want ik kon er al tegen (veel in de horeca gewerkt en dicht bij geluidsinstallaties ). Ze hebben mijn denkvermogen uit proberen te schakelen en gingen zelf praten, ik moest denken dat dat mijn gedachten waren. Maar ik heb altijd grip op mezelf gehad en heb alles kunnen onderscheiden.
Ze proberen al je bezigheden te verstoren, zonder succes, want ik doe wat ik wil. Een gezond leven met gezonde voeding en beweging zijn heel belangrijk.

Mensen met ADD kunnen in een grotere groep mensen moeite hebben om het gesprek te volgen. Ze kunnen zich dan moeilijk concentreren op één gesprek omdat ze ongewild blijven luisteren naar alle gesprekken die gaande zijn. Mensen met ADD beschrijven dit probleem soms als ‘het luisteren naar een gesprek op de radio, terwijl de uitzending gepaard gaat met heel veel ruis'.
Zoals ik al eens vertelt heb, wordt er 24 uur per dag tegen me gepraat, dit om me af te leiden van de werkelijkheid, vanaf moment één was alles al op de achtergrond, dus ik kon gewoon fatsoenlijk doorleven. Bv als ik tegen iemand praat proberen ze te blijven praten, zodat ik de andere persoon niet zou kunnen volgen. Echter lukt ze dit niet, ik ben sterker en weet teveel. Daardoor zwakken ze enorm af.

Soms bezitten mensen met ADD bijzondere vaardigheden met betrekking tot probleemoplossend denken, inlevingsvermogen, het snel kunnen combineren van informatie en indrukken, creativiteit en ruimtelijk inzicht. Sommige mensen met ADD kunnen in bepaalde situaties hyperfocussen; ze zijn dan extreem geconcentreerd en zich niet bewust van wat er om zich heen gebeurt.
 
Allemaal waar... Ik ben altijd pienter genoeg geweest, ook daarom dat ik hier zo sterk doorheen kan gaan.  Ze hebben beslag gelegd op mijn denkvermogen, ik moest gek worden, maar ik ging op andere manieren denken. Ik voelde aan wat ik moest doen of wordt geleid naar juiste handelingen, ideeën die leiden tot acties. Ik ging alleen maar ruimer denken, nog sneller verbanden leggen of daadwerkelijk zien. (Of begrijpen, voelen of weten).
Ik ging de geschiedenis meekrijgen en ging vorige levens weten. Ik wist niet dat dit allemaal kon. Ik kan op andere moment in de tijd horen, zien of ruiken! Als ik aan een bepaald moment in mijn jeugd denk, zie ik het als een video voor me.
Als ik een denkfoutje maak, corrigeert iemand me en zegt me het juiste.
Als ik iets wil weten ga ik het snel daarna gewoon weten. Ik hoef het me maar af te vragen. De wetenschappen mogen alleen met respect vergaard worden. (Sommige dingen door noodzaak mits het effect van het weten meewerkt aan de oplossing.)
Ik ging deze nieuwe vaardigheden snel doorkrijgen en mezelf als het ware opnieuw inrichten. Wat wilde ik wel horen en wat niet. Het mocht alleen maar de waarheid zijn. Ik werd me steeds bewuster van de negatieve beïnvloedingen waarmee we te maken hebben en hoe je je daar tegen kan weren. Alles wordt dan meer helder en accuraat.
Ik denk ook alleen maar positief en oplossingsgericht. Ik laat geen negativiteit toe in mijn leven. Als je een probleem hebt, los je dat op. Je weet waardoor het komt, dus je voorkomt herhaling.
Sommige dingen kun je misschien nog niet oplossen omdat het noodzakelijk is voor je groei. Het kan ook zijn dat er mensen bij betrokken zijn, maar die er nog niet klaar voor zijn om er van te weten. Deze verkeren nog op een ander bewustzijnsniveau. Wachten.
 
Diagnose
Er is geen eenduidige test voor ADD. De diagnose ADD wordt gesteld op basis van een of meerdere gesprekken met een psychiater of psycholoog met de relevante bevoegdheden. Soms kunnen hierbij ook gestructureerde vragenlijsten en gesprekken met familieleden of andere direct betrokkenen worden gebruikt.
Vaak gaat ADD bij volwassenen samen met andere psychische problemen. 70% van de mensen met ADD heeft ook last van depressiviteit, angst- en dwangstoornissen, verslaving aan alcohol of drugs of een persoonlijkheidsstoornis.
Ik heb mijn diagnose zelf gesteld, ik ben bewust heel intensief met mezelf bezig geweest. Ik ben gaan denken dat de dokter hier te weinig begrip voor heeft (onwetendheid) en dat medicijnen voor mij geen meerwaarde hebben, ik wil mijn eigen gevoel behouden en geen verslaving erbij, ik rook, daar moet ik mee stoppen. Ik moet zuiver zijn. Wat niet wil zeggen dat ik iemand een dokter af zou raden, voor mij was het niet noodzakelijk. Ik ben naar mijn eigen geest, lichaam en ziel gaan luisteren en gaan ontdekken wat het beste voor me is.
Ik ben bijvoorbeeld ook gaan ontdekken dat ik geen eten lust wat niet zo goed voor me is. Dat wist ik niet, dat lustte ik gewoon niet.
Ik heb mogen horen wat ze me aan wilden doen , maar het is allemaal niet gelukt. Ik ben er alleen maar beter uitgekomen, geen last van negativiteit, angst of dwang etc.  Wel een extreme verhoging van bewustzijn.

Behandeling
In de behandeling is psycho-educatie (het vergroten van kennis van alle betrokkenen over de aandoening) heel belangrijk. Ook wordt bij kinderen soms een intensieve vorm van indirecte gedragstherapie aangeraden. Dit gebeurt vaak in de vorm van 'parent management training' (PMT) en 'mediatraining' van ouders en leerkrachten. Directe gedragstherapie is voor de lange termijn minder effectief gebleken.
Bij volwassenen kan coachen een goede manier zijn om met ADD om te leren gaan.
Bij onvoldoende resultaat kan hieraan een medicamenteuze behandeling worden toegevoegd. Therapeutische effecten en bijwerkingen van medicijnen kunnen per individu verschillen, dit betekent dat een medicatieadvies altijd maatwerk is. Alleen artsen met een specifieke deskundigheid in ADD mogen een medicamenteuze behandeling starten.
Ik ben met mezelf bezig gegaan. Ik ben gaan ontdekken hoe een mens in elkaar zit en hoezeer deze belaagd wordt door negativiteit en dan bedoel ik ziektes, stoornissen, negatieve emoties e.d. Ik ben gaan meekrijgen dat het negatieve afneemt, dat we aan het winnen zijn. En hoe we dat voor elkaar gekregen hebben.
Ik ben alleen maar gaan doen wat goed voor me is op iedere mogelijke manier.
 
Dit was voor mij een zelfgenezingsproces.
Ik moest er eerst achterkomen waar die stoornis uit bestond door mijn gewoontes te analyseren en optimaliseren. Mijn gebreken inzien en eraan werken. Stoppen met roken. Niet zoveel snoepen. Minder koffie. Niet te veel suiker. Gezond eten, helder denken. Beweging. Hard werken.
Totaal zuiver worden van geest, lichaam en ziel.
Goed naar die drie luisteren.

Cijfers
Onderzoek toont aan dat ADHD of ADD voorkomt bij 1 tot 4% van alle kinderen en dat zeker een derde deel er ook als volwassene nog last van ondervindt. ADD en ADHD komen voor bij mensen van alle opleidingsniveaus.
 
Ik moest mee gaan maken wat ze mensen allemaal aandoen en wat je er tegen kunt doen. Ik ging mensen in gedachten extreem beschermen en kwam erachter dat ik dat altijd heb gedaan. En dat iedereen zo is, als iemand zou weten wat je meemaakt zouden ze je willen helpen op iedere mogelijke manier. Die gedachte heeft altijd heel zwaar getelt, we willen immers allemaal hetzelfde, er goed uitkomen en terugkeren naar onze natuurlijke staat (zonder negatieve beinvloedingen), zoals altijd de bedoeling is geweest en waar we altijd hard aan werken. Het kwaad uitroeien.
Als je die wetenschappen vergaart, wil je de informatie graag delen zodat iedereen hier profijt van kan ondervinden. Het is je roeping en dat ga je beseffen. Dat noemen ze bewustwording.
Het totale heelwordingsproces vergt veel geduld, analyserings- en doorzettingsvermogen. Ik heb al een zeer scherp, helder en compleet bewustzijn. 
Meerdere mensen maken een ascensieproces door de afgelopen jaren en de rest gaat dat nog meemaken. Bij mij is het gepaard gegaan met het gegeven dat ik add heb, dat ik nooit geweten heb, daarom heb ik last gehad van negatieve geluiden. Ze zijn bijna weg, kunnen op bepaalde momenten moeilijk doorkomen.
 
Personen als Leonardo da Vinci en Vincent van Gogh hadden ook ADD.
 
 
 
26 dec 2020 19:02

De toekomst voorspellen is een heel lastig gegeven, ik heb op hoofdlijnen waargenomen wat er gaat gebeuren.
Mensen met een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De natuurlijke dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kun je zien als [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:55
God en Satan

De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:24
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Satansamen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:59
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:27
Omgaan met mij

Ik begrijp altijd alles, ik gun iedereen het beste, de meeste invloeden zijn uit onwetendheid ontstaan.  Hoe mensen geestelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:28
Tijdreizen (om doelen te behalen)

Je hebt mensen die zijn geestelijk ver vooruit in de tijd, die kunnen geestelijk ook daadwerkelijk tijdreizen van begin naar [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:12
Eros & Psyche

Weet je hoe ik de mythologie van Eros en Psyche zie? Psyche moest zich de ware liefde in gedachten aanhalen, het zou onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)