Demonen zijn het vergif (die zich voordoen als de persoon zelf, door wie ze voortgebracht zijn, voor mij wel weer makkelijk m.b.t. herkenning) Hier wist hij niets van. Het is één grote psychose wereld.  Hij zat helemaal ingepakt in de zwaarste psychose ooit. Hij droeg enorm veel stoornissen bij zich gecreëerd door hemzelf.
Ik moest het ook in een film nog zien, hoe strak hij overgenomen was. Ik mocht hem niet eens herkennen (hoe ik observeer), hij zat helemaal ingepakt, die onderhuidse schaamte. Daar komt ook zijn stoornis Gilles de la Tourette vandaan, zijn onderhuidse onmacht en haat. 
In 1938 hoorde ik hem, zijn hulproep. Dit zou zijn laatste veldslag zijn en kon er niets aandoen. Zie het als een helder moment.
 
Ik heb het al eens eerder over "overnemen" gehad, je bent jezelf totaal niet meer. Dat zie je ook wel eens bij ouderen. Iemand anders praat voor jou. Ik heb dat als voorbeeld meegekregen, ze proberen het continu, sporadisch bewegen mijn lippen dan, maar er komt geen geluid uit. Of ze willen mijn wandelgang bepalen, bijvoorbeeld als ik naar links wil en ze proberen me dan rechts te laten lopen. 
Of ik pak iets wat helemaal mijn eigen bedoeling niet was. Dit om te laten weten hoe het was, niet om mij te schaden. (Ze konden me niet aan)
 
Ik heb gemerkt dat bij grote tegenslagen ook enorm veel negatieve invloeden verdwijnen, zie het als je eigen extreme afweermechanisme. In periodes zoals de tweede wereldoorlog is er massaal zoveel opgelost op energetisch niveau. 
De hele wereld is hierdoor ontdaan, slachtoffers ontvangen immens veel geestelijke hulp en ongevoelloosheid om de terreur enigzins te kunnen dragen. Tot de dag van vandaag...
De oplossing ligt altijd bij jezelf, zelfanalyse. Medicatie kan in veel gevallen helpen als het ondraaglijk is of als het acute behandeling behoeft, maar in veel gevallen ook totaal overbodig. De meeste oplossingen weet je zelf.
 
In het begin toen dit begon kwam hij als de persoon die hij destijds was, het moest destructief zijn voor mij, gaandeweg ging hij en ik beseffen waar het om gaat, hij ging me vanaf toen juist helpen om hier doorheen te komen. (Hij had ook geen andere keuze). Hij heeft veel gezaaid met zijn haat.. 
 
Je moet zo zien dat iedereen dezelfde potenties meekrijgt,  de rest wordt gevolgd door levenservaring, hoe wordt je door mensen behandeld. Hitler is mishandeld jeugd door iemand waar je eigenlijk je hele leven op moet kunnen bouwen, je steun en toeverlaat,  dit kan mensen dusdanig schaden dat er een diepgewortelde haat naar mensen onstaat. Door die haat, wantrouwen, angst en minderwaardigheidscomplex dat dat voortbrengt ben je zo kwetsbaar voor negatieve invloeden. Zijn vader voelde natuurlijk ook zijn ziel aan, een duivelse ziel, dat roept haat op.
Dit is ook wat mij altijd bezighoudt,  waar leg je de schuld neer? Mensen kunnen er niets aan doen hoe ze ontstaan zijn...  iedereen probeert deze zielen te zuiveren.  Zelf proberen ze dat ook, maar hebben daar vaak de wilskracht niet voor. Alles is ontstaan vanuit jaloezie, de ene soort kan meer dan de andere,  we willen van de schadelijke invloeden afkomen, niet goedschiks dan kwaadschiks. De "goede "soort wil zielen zuiveren, zorgen dat het de mensheid niet schaadt, wat nog niet lukt door hun eigen problemen schaadt hun zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
26 dec 2020 19:02

De toekomst voorspellen is een heel lastig gegeven, ik heb op hoofdlijnen waargenomen wat er gaat gebeuren.
Mensen met een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De natuurlijke dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kun je zien als [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:55
God en Satan

De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:24
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Satansamen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:59
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:27
Omgaan met mij

Ik begrijp altijd alles, ik gun iedereen het beste, de meeste invloeden zijn uit onwetendheid ontstaan.  Hoe mensen geestelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:28
Tijdreizen (om doelen te behalen)

Je hebt mensen die zijn geestelijk ver vooruit in de tijd, die kunnen geestelijk ook daadwerkelijk tijdreizen van begin naar [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:12
Eros & Psyche

Weet je hoe ik de mythologie van Eros en Psyche zie? Psyche moest zich de ware liefde in gedachten aanhalen, het zou onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)