Ik heb vanavond een goed gesprek gehad met iemand, hij dacht in eerste instantie dat ik christelijk gezind was, dit kwam door de personages die ik aangehaald heb op mijn website. Ik zie dat echter anders. De personen die genoemd waren waren aan het begin van de mensheid al aanwezig en hadden erg veel goede invloed op de psyche van de mens, omdat deze altijd een hoger bewustzijn hadden dan de gemiddelde. God (personificatie van al het goede) bond mensen aan bepaalde regels, dit om negatieve beïnvloedingen kwijt te raken die vanuit het ontstaan meegekregen zijn, invloeden van de aap). Kluister je daar dan maar aan vast had Satan (de jaloerse varianten) gedacht.
Mensen in verschillende culturen zijn dit gaan vertalen naar verschillende geloven, maar de personen in het Christendom, zie je ook weer terug met een andere naam in de Islam of het Joodse geloof. Het komt echter vanuit de essentie op hetzelfde neer.
Ik zie ze als mensen die in het begin geleefd hebben, ik geloof in het voortbestaan van de ziel en geloof dus dat ze iedere keer weer terugkomen, dat is mijn fascinatie, achter hun levensloop komen, vanaf het begin tot in dit leven.
 
Ik ben er niet tegen,ik zie het wel als een bepaalde dwang om te komen waar we willen, op een gegeven moment zij mensen zuiver en wordt het vastgehouden, om verschil in denkwijzes te creëren, als je eenmaal in die dwang zit bied het je aan de andere kant ook bescherming, want hoe het ook ontstaan is, het Christendom, de Islam en het Joodse geloof luisteren naar één persoon God, Allah of Jaweh (dat zijn verschillende benamingen voor één God) Waar goede invloeden aanwezig zijn, zijn kwade invloeden aanwezig en andersom..
En wat wil God? (de personificatie van het goede) Je laten beseffen dat je het uiteindelijk allemaal bij jezelf moet zoeken, want je hebt zelf alles in huis, maar de meeste hebben daar hulp bij nodig, die willen een houvast. Een bijbel om naar te luisteren, omdat ze het nog niet helemaal goed zien.
Niemand valt hierin iets kwalijk te nemen, ieder zijn eigen manier, mensen worden hierin gedwongen door ervaring, familie die al eeuwenlang aan het geloof gebonden zijn. Generatie op generatie. We zijn dit allemaal aan het doorbreken, de kracht om op jezelf te vertrouwen, zonder externe invloeden, maar tot die tijd, vind de hulp die je daarbij nodig hebt! 
 
Je ziet ook een duidelijk verloop in de ontwikkeling, ik neem even de islam als voorbeeld, want die zijn zelfstandiger dan je denkt. (Bij het Christendom werd het publiekelijk gesloopt). Hun hebben erg veel, zeg maar gerust extreem veel tegenwerking gehad, iedereen had een racist moeten worden en ze grond in moeten boren.
Mensen die verbonden zijn aan de islam hebben onbewust gekozen om deze zienswijze extreem vast te houden, omdat het immens veel bescherming biedt. Het is lastiger om dit los te laten.
Laatst had ik een gesprek met een jonge jongen die vertelde dat zijn ouders hem de vrije keuze hadden gegeven of hij zich aan de Islam zou conformeren. Hij moest denken dat het zijn keuze was, maar zijn eigen ervaring, dat zijn ouders nog geloofde heeft ervoor gezorgd dat hij "vrijwillig" hiervoor gekozen heeft, dan heb ik het niet over dwang of manipulatie, maar over de loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde naar zijn ouders en familie. Onbewust was hij bang dat hij ze af zou vallen, hij vertelde het natuurlijk niet zo, maar ik nam dat zo waar. Zijn ouders lieten hem de keuze... Hij was trots en terecht.
In een volgende generatie zou dat anders zijn.....  Mensen hebben door eigen ervaringen hun eigen waarheden toegevoegd of door onduidelijk leesbare geschriften. Alles is gebaseerd op zelfontwikkeling, de waarheid over ons ontstaan had altijd onduidelijk moeten zijn. Ik denk dat als je alle geloven bij elkaar neemt, dat je bij de gehele waarheid uitkomt. Zo heb ik het ervaren.
 
Neem als voorbeeld ons gezin, mijn grootouders waren katholiek, mijn moeder is daar op tegen gekomen. Ik ben wel gedoopt, het begon bij mijn communie. Ze vond het eigenlijk maar onzin, ik was er al mee bezig.. 
Ze gaven me op een gegeven moment de keuze of ik er mee door wilde gaan, ik ben abrupt gestopt, het was mijn vrije woensdagmiddag! Ik speelde liever buiten!
Onze lieve vader, ik kan me mijn uitspraak nog herinneren: Mijn vader zit thuis! Het was toch goed zo....
 
Mijn opa en oma van moeders kant zijn hun leven lang naar de kerk gegaan, toen mijn opa ouder werd en oma er niet meer was heeft hij zijn bezoekjes aan de kerk stug volgehouden. Ik bracht hem er wekelijks heen. Ik zette hem voor de kerk af en kwam een half uur later weer terug. Op een gegeven moment ging het lopen slechter, hij voelde zich verplicht om nog te gaan. Wat zou God hiervan vinden? Wat zou oma zeggen als ze er nog was? Wat zouden de mensen er van vinden hoorde ik hem bijna hardop denken. Op een gegeven moment verdween de dwang, hij bleef thuis, het was toch wel goed zo....
 
Van vaders kant waren ze al zo..
 
Het leven bestaat puur uit dwang, goede dwang en negatieve dwang, waaronder gelukkig veel eigen dwang, je moet toch je eigen weg bepalen om bij de absolute waarheid te komen, hoe maakt niet uit.. als het maar op een gerechtvaardigde manier is.
 
Mensen laten me alles zelf zien, dankbaar daarvoor.
 
26 dec 2020 19:02

De toekomst voorspellen is een heel lastig gegeven, ik heb op hoofdlijnen waargenomen wat er gaat gebeuren.
Mensen met een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De natuurlijke dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kun je zien als [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:55
God en Satan

De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:24
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Satansamen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:59
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:27
Omgaan met mij

Ik begrijp altijd alles, ik gun iedereen het beste, de meeste invloeden zijn uit onwetendheid ontstaan.  Hoe mensen geestelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:28
Tijdreizen (om doelen te behalen)

Je hebt mensen die zijn geestelijk ver vooruit in de tijd, die kunnen geestelijk ook daadwerkelijk tijdreizen van begin naar [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:12
Eros & Psyche

Weet je hoe ik de mythologie van Eros en Psyche zie? Psyche moest zich de ware liefde in gedachten aanhalen, het zou onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)