Ik heb wel altijd geloofd dat Jezus een persoon was die bestaan heeft. Ik twijfelde wel aan al zijn volledige vaardigheden, ik zie het als profetieën, als mensen van hun negatieve beïnvloedingen verlost zijn kunnen ze inderdaad andere mensen genezen en dat moesten mensen weten. Hoe zuiverder een mens is hoe meer effect je hebt.
Ik heb nooit geloofd dat volledige genezingen tot de dag van vandaag gelukt zijn, met volledig bedoel ik dat iemand overal van verlost is, want dan zou diegene daadwerkelijk over water kunnen lopen of kunnen vliegen.
Ik geloof wel dat mensen, dieren en planten van hun ziektes verlost kunnen worden.
Dit zijn processen, de ene draagt het al meerdere levens mee en op een gegeven moment is deze weggewerkt.
We hebben vanaf ons ontstaan met zo'n bulk negatieve beïnvloedingen te maken gehad, dit komt gefaseerd en is op een gegeven moment op.
Mensen mogen dit niet geloven, dat houdt het proces juist tegen. Er is zoveel meegemaakt in de geschiedenis en zoveel haat en ongeloof vergaard, dit moeten we kwijt zien te raken en dat kan...
 
Het moest een statement worden, mensen moeten zich altijd herinneren, onbewust en bewust de waarheid na te jagen en hun ziel te koesteren. Goed voor hunzelf en de medemens te zorgen. Ze moeten weten wat ze kunnen.
 
Ik doe het niet af als onzin, je moet er veel moeite voor doen, maar dat kan je overal op mijn blog teruglezen. Ik weet wel dat ongeloof veel tegenhoudt.
 
Ik twijfel nu of hij daadwerkelijk ooit bestaan heeft, daarom ben ik me ook aan het verdiepen in het ontstaan van het jaar 0. De christelijke jaartelling volgens volgens de paastabel van Dionysius Exiguus, dan zou het een kantelpunt betekenen waarin het christelijk geloof de boventoon zou voeren. Wat ik enerzijds begrijp omdat we ons moeten ontdoen van alle negatieve beïnvloedingen. Het is beginpunt om een tijdspad aan te duiden. Als iedereen naar zijn (en Gods) overtuigingen op zou volgen, ontdoen we ons van alles destructie. God zie ik als de personificatie van al het goede.
Wat mij weer brengt bij het Arianisme, dat is een stroming binnen het Christendom:
In het arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid niet geaccepteerd. Zowel Jezus als de Heilige Geest worden gezien als scheppingen van God, die ondergeschikt zijn. Jezus is hierbij alleen ondergeschikt aan God, terwijl de Heilige Geest ondergeschikt is aan zowel Jezus als God. In eenvoudige woorden kan het verschil tussen orthodoxie (de oosters-orthodoxe kerken, rooms-katholieke kerk en (de meeste) protestantse kerken) en arianisme als volgt worden samengevat: de orthodoxie stelt dat Jezus God en mens is, het arianisme spreekt over godgelijkend.
 
Ik denk dat we inderdaad allemaal hetzelfde zijn, maar dat je het in tijdslijnen dient te zien, mensen zijn vanaf het ontstaan beïnvloed door negatieve beïnvloedingen die verkregen zijn door de aap. Om iemand als God neer te zetten, haal je de natuurlijke wijsheid naar boven, het feit hoe het zou moeten zijn, uiteindelijk zullen we allemaal zo zijn. Zie het als onderwijs en sommige mensen zijn eigenwijs, die denken zelf de wijsheid in pacht te hebben, wat weer te wijten valt aan hun egocentrisme, hun innerlijke Ik wil geen baas, ze zouden wel gaan ervaren hoe het is met alle gevolgen van dien. Voor de meeste komt dit later pas. Ik denk als je naar God luistert je op een gegeven moment bij je eigen Ik uitkomt met de absolute waarheid en God en gevolgen blijken dan mythologieën te zijn die ons willen onderwijzen hoe alles verlopen is en hoe we van het kwaad af kunnen komen.
Het is één grote strakke planning, daar ben ik wel achter gekomen, anders overleven we dit niet. Met name als ik kijk naar mijn eigen aandeel, in ieder leven weer met deze gegevens bezig zijn... tot de verlossing. Ik vind ook geen enkele gedachte onzin en heb respect voor de zienswijze van iedere filosoof, maar zoals ik al zei je dient het in de juiste tijdlijnen te zien. Er is ook werkelijk niets dat zomaar verzonnen wordt, je kunt het altijd ergens van afleiden.
 
Ik denk dat Jezus een mythe is.. apen waren sinds een paar honderd jaar weer volgroeid tot mensen en hadden nog niet de communicatiemiddelen zoals we die nu hebben, dus alles is geestelijk ervaren naar de gedragingen van mensen die toen leefden.
Alle mythes zijn ervaringen van menselijke gedragingen.
 
 
16 jan 2020 23:21
God en Lilith

De eerste mens die ontstond is God en Lilith genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
14 jan 2020 21:49

Ik heb Hitler gevonden in dit leven,  hij is gehandicapt, niet voorbestemd om te leven in zijn geval, geen besef van welke [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 aug 2019 21:39
Weer het jaar 0, weer Jezus, weer de tijdrekenaar...

Jezus is een mythologie, hij heeft nooit bestaan, dat wist ik al, maar Jezus en Maria waren één en dezelfde persoon. (Man- [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 okt 2019 06:39

Ik ken denk dat ik de persoon achter de ziel van Dante Alighieri ken. Een paar keer gezien, verder geestelijk ervaren. Het [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
14 juni 2019 22:29

In het begin, net voor mijn proces begon had ik contact met iemand die erg bedreven is met actuele problematieken en de schilderkunst. [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
30 mei 2019 02:45

Niemand kan mij ooit de reacties naar hun kwalijk nemen. Ik scheld met wat ze mij gunnen.  Dat is alles om je het leven onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 mei 2019 12:53

Zeus zou vele vrouwen (en mannen) gehad hebben, met name geestelijk , vele daarvan willen bezit van hem nemen, dit resulteert [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 mei 2019 14:10

Ik heb wel altijd geloofd dat Jezus een persoon was die bestaan heeft. Ik twijfelde wel aan al zijn volledige vaardigheden, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 juli 2019 13:02

Ik denk dat ik nooit een psychose heb gehad, maar ik begrijp het begrip "dreamer" wel, Het zijn feiten die op de realiteit [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
30 apr 2019 12:23

Mijn bewustzijn,  ik als oude ziel, net zoals de jouwe heeft immens veel kracht. Ik moest bij een hoger bewustzijn komen, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 juni 2019 00:31

Een Zeus-type,  in die mythologie ben ik Aphrodite, de wereld zijn zijn kinderen, Zeus die in iedere gedaante verschijnt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 apr 2019 18:22

Weet je wat het ergste van alles is? Degene die geestelijk tegen mij bezig zijn, zijn hun leven sterk aan het verkorten, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 dec 2019 15:33
De dualiteit van de mensheid: mijn bewustwordingsproces

Het begon met Godin Isis en moeder Aarde die me vertelde hoe het met de mensheid en aarde gesteld was en wat we eraan konden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 mei 2019 18:09
Geld & Vrijheid: Salarissen in alle bevolkingslagen

Mijn "Luchtdiscussie" is nu de salarissen. gekeken naar leiders, van president, koning, minister-president, burgemeester, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
14 apr 2019 11:50

Je hoort mensen de laatste jaren veel mopperen over hoe bepaalde functies verkregen zijn, door manipulatie, door geld, ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
23 apr 2019 14:54

Mythologieën zijn ontstaan door ervaringen, het zijn middelen om mensen te herinneren aan gebeurtenissen die plaatsgevonden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 dec 2019 13:41

Zwaartekracht komt voort uit de behoefte om op vaste grond te leven, ik kan er een natuurkundige formule tegenover zetten, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2019 18:00

Ik heb steeds gedacht dat mensen God zagen als de eerste mens die op telepathische wijze gehoord is, deze wist ook alles. [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 mrt 2019 22:07
Faust (Deel I, mijn versie)

De duivel wilde Faust (zijn eigen ziel) verliefd laten worden op Gretchen. De duivel sloot een weddenschap af met God (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 dec 2019 06:45
De onmogelijke (gedwongen) Liefde

Een vete... Je hebt licht en duisternis... Het "goede" en het "kwade".... Onsterfelijkheidsdrang... Yin en Yang... God [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)