Als je goed gelezen hebt kan je de wisselwerking tussen de mythologieën begrijpen en wat mensen denken.
Denk je aan de God-perceptie, denk je aan engelen en gevallen engelen, de dag des oordeels zou later volgen. Denk aan het verhaal van de sterren en de vallende sterren, als de kracht van de zwarte ziel op is kan deze niet meer terugkeren als mens. In deze perceptie praat je over verhevenheid, waar aan de andere kant gebruik gemaakt wordt van onderwijzing, God brengt je naar jezelf... je eigen ware ik, dat is de goede tegenstelling in alle dwang.. Wie mag bepalen wie er uiteindelijk zou overleven of niet? Wie mag over iemands leven beslissen.
 
Een paar jaar geleden hoorde ik dat 30% van de wereldbevolking het niet zou redden, dit is geslonken tot 10%.  De psychische laster komt van hun. De totale wereldbevolking bestaat uit 7 miljard mensen. 10% bestaat uit de eerste aap, de 13 verzakers en psychopaten, moordenaars en verkrachters. Het gaat niet om de familie van de 13 verzakers of psychopaten, in veel gevallen is bij het het extreme kwaad,  het extreem goede aanwezig om extreme invloeden te beperken. Ik begrijp dat iedereen beïnvloed is en niemand kan er iets aan doen hoe ze ontstaan zijn. Iedere ziel, onwetend en wetend doet extreem zijn best om hieruit te komen, onbewust en bewust, beïnvloed en onbeïnvloed.  We hebben allemaal in de fysieke wereld beperkte handelingen die we kunnen uiten,  de ene is een goede luisteraar, de ander lost het op in dromen, de ander neemt het in dromen, sommige herinneren zich de dromen en andere niet,  de ander in ideeën en velen alleen in hun fantasie. De schrijvers, de denkers, de idealisten, de regisseurs, de ander in handelingen en dan heb je nog de bewusten die vaak niet serieus genomen worden. Dit alles bij elkaar zorgt voor de oplossing.   
 
Als je denkt aan de eerste aap en de eerste mens, dan denk je aan Moeder Maria, de moeder van licht en donker en aan de eerste aap, de vader van licht en donker. Ofwel we vormen samen één geheel, een gevecht waar we samen uit moeten komen en het beste van moeten maken.
 
Zo krijg je die verhalen over de Ragnarok, de Eindtijd, Armageddon en dergelijke. Ik denk dat we na de tweede oorlog in deze fase beland zijn. Jezus zou zeggen op weg naar de Nieuwe Tijd. Jezus stond ook los van alle religies, maar mensen hebben gebruik gemaakt van hem om hun eigen wil door te drijven, om geloven aan te houden. Ik zelf heb nooit iets gehad met religies, maar wilde wel alles gaan begrijpen.
 
Ik denk persoonlijk dat we allemaal van de kwade invloeden af willen komen, zoals ik al eerder schreef zijn mythologieën hulpmiddelen om alles goed te zien. Waarbij je in acht moet houden dat je geen recht hebt om over mensen te oordelen. Dat je vrij wilt zijn van negatieve emoties... Je hebt geen recht om mensen je eigen wil op te leggen, dit werkt vaak averechts, zonder dwang, zonder beïnvloedingen presteren mensen het beste.
Ik denk dat het met allemaal goedkomt. Zonder religies, zonder dwang, zonder destructie.. 
Het is een lastige klus om alles goed te definiëren, je bent zelf beïnvloed door ervaringen. Heel het leven bestaat uit dwang/ drang. Waar het goede aanwezig is is het kwade aanwezig en andersom. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alles gezuiverd is. Het goede neemt alles over. Ik ben ook maar gewoon iemand die wil overleven, ik had twee keuzes, me door negatieve beïnvloedingen laten leiden of door de goede. De goede lieten me alles uitzoeken en daardoor vertrekken negatieve beïnvloedingen. Of alles uitzoeken of krankzinnig of een psychopaat worden.. Dwang laat mensen rare dingen doen...  Ik vind dit veel meer fascinerend. 
 
Je hebt goede dwang en slechte dwang, ik ben op zoek naar geen dwang, dan heb je de pure ik. Ik handel alleen uit eigen dwang, vanuit mijn zuivere ik, wat het beste voor mezelf en voor iedereen is. Noem dat maar vreemd..
 
De natuur gaat zijn gang en zal uitwijzen wat het is, dit zijn mijn gedachten maar. Het feit blijft dat het goede het kwade overwint, het licht de duisternis...
 
 
 
 
01 juli 2020 18:57

Het is gewoon bizar, ik mocht al niet veel meer opschrijven, een paar tweets per dag gaan wel. Ik was net met een blog bezig [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:52
Charlie Chaplin en werkelijke invloeden

Zeiden ze tegen mij ook wel eens: "Die lacht alles weg". Lijk best veel op hem, met gepaste trots.  Er zijn er die vinden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:18
Sinterklaas

Ik kijk ook met een heel ander oog naar Sinterklaas (Nicolaas van Myra).. uiteindelijk hebben we dat ook zelf betaald. Commerciële [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 16:10

Moeder Maria is verkracht. Zo kwam Jezus ter wereld, hij was kind een kind van de Duivel. Hij zit overal tussen, dat verklaart [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 juni 2020 11:36

De overheid bemoeit zich geestelijk zo met je financiën.. dat het vrijwel onmogelijk is om iets op te bouwen. Je bent te [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
21 mei 2020 12:13
De Ziel en de gesplitste Ziel

De ziel & de gesplitste ziel De Engel & de Duivel Yin & Yang Goed & Kwaad Licht & Duisternis     Ieder [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
01 juli 2020 15:52
De mythe over Jezus

Ik denk steeds dat de persoon Jezus zelf niet bestaan heeft, maar dat is mijn gedachtespinsel nog. Ik denk dat de mythe van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 mei 2020 14:31
Psychose staten

Het was de bedoeling dat ik een enorme psychose zou krijgen, dit is echter nog nooit gelukt. Wat ik hoor en ervaar heeft nauwelijks [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 22:38
Helende krachten en vaardigheden

De gedachten van mensen hebben invloed op elkaar, dat is ook een afgedwongen iets. Jezus zat destijds midden in een psychose [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 apr 2020 20:12

Zo'n dag... Ze willen me even helemaal omturnen, natuurlijk bestaat dat ;-) Moet ik nu bij het voortbestaan van de ziel denken [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 apr 2020 22:11
Meedogenloze kritiek en hoe daarmee om te gaan

Er gebeurd veel in deze tijd, er worden veel nieuwe ontdekkingen gedaan ook omtrent persoonlijkheden, mensen tegen wie je [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De natuurlijke dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kun je zien als [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:55
God en Satan

De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 apr 2020 00:32

Ik heb Hitler gevonden in dit leven,  hij is gehandicapt, niet voorbestemd om te leven in zijn geval, geen besef van welke [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:24
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Satansamen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:59
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)