Mythologieën zijn ontstaan door ervaringen, het zijn middelen om mensen te herinneren aan gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en hoe dingen gedacht zijn, het kan ook ooit zo zijn dat je jezelf meerdere keren in één mythologie terugvindt. (Bijvoorbeeld God en Aserah, God en Mephistopheles, Aphrodite en Psyche, zelfoverheersing om doelen te bewerkstelligen, sommige willen je laten denken dat het andere personen zijn, dit om je te overheersen, uit onwetendheid, ongeloof, jaloezie, onmacht en wanhoop)

God  (Licht) - Deze werd gezien als God, dit omdat ze de eerste is die op telepathische wijze waargenomen is, ze denkt altijd in ieders belang. Ik zie dit gegeven als de personificatie van het goede. Goddelijke vaardigheden zijn van nature menselijke vaardigheden, waar ze van afgesneden worden door hun eigen negatieve emoties, verkregen vanuit hun ontstaan. Dit is bij iedereen zo, niemand kan iets aan hun ontstaan doen en iedereen die in dit universum leeft moet er het beste van zien te maken, het is zover gekomen dat de ziel alleen onsterfelijk is, maar van nature is ieder levend wezen dat. Dit zijn we onbewust/bewust allemaal aan het zuiveren, van het begin tot het end, niemand uitgezonderd.
Ik ben al jaren bezig om dit verhaal compleet te maken, het ontstaan over het universum en zijn destructieve invloeden moest me alleen nog helemaal helder worden, ik heb verschillende versies meegekregen, ik houd me aan de meest simpele. Ik ben altijd in de veronderstelling dat alles wat ontstaan is en heerst door mensen en dieren is bedacht. 
We hadden één kans om te overleven, de eerste mens ontstond en de eerste aap (God en Aserah). (Nu spreek ik over de pre-historische tijd, Adam en Eva kwamen later, Adam zie ik als de wederhelft van "God" en kwam iets later zelf als Eva) De mens is een superieur wezen met het vermogen om uit de eigen behoefte fysieke dingen te creëren, deze wilde alles perfect creëren, maar had nog de eigen schaduwzijde, dit werd een afsplitsing, mens en aap, ik denk dat hier de bipolaire stoornis ontstond, een afscheiding van jezelf. Ik denk dus dat de bipolaire stoornis bij God begon, ik denk dat iedereen deze heeft, deze kan zich ontwikkelen of niet...

De mens had bodem onder de voeten nodig, daarom ontstond de aarde en de zwaartekracht om in balans te blijven, de mens had licht nodig zo ontstond de dag. het licht overwon de duisternis en de zon ging zorgen dat de kilte verdween. De mens had zuurstof en eten nodig, zo ontstond de natuur. De eerste vrouw had een partner nodig en de man ontstond. (Het universum is vrouwelijk) Dit alles werd gecreëerd door de eerste vrouw, ontstaan vanuit haar behoefte.  De mens heeft water nodig zo ontstond de zee. Ze had er alle vertrouwen in dat het goed zou komen, ze kon immers alles creëren en ze gingen een plan bedenken om te ontwikkelen.
 
De aap kwam niet ver van haar terecht, hij kon niets creëren, dit werkte verstikkend voor hem, hij werd overmand door wanhoop en angst en wantrouwen.  Hij was de voortbrenger van schadelijke zwaveldamp, giftige stoffen, negatieve lichaamsgeuren. Als hij dit niet zou overleven zou niemand dat mogen. Er ontstond bij beiden een immense druk om te overleven, er was nog niets voorhanden. Mens en dier stralen een enorme energie uit, zo ontstond de energie (positieve en negatieve energie) en druk in het universum.
Aserah (donker) - Zou de vrouw van God zijn, ik zie God als de personificatie van het universum, die uit licht en donker bestaat. Mensen willen graag altijd een schuldige en zijn God en Aserah als twee personen gaan zien of was het zelfontkenning/ schaamte? Althans volgens het Jodendom, het Christendom en de Islam erkennen haar niet, dat zie ik meer als een verafschuwing van het donkere. In feite zou dit dus één persoon zijn, een mens bestaat uit licht en donker, heeft een schaduwzijde. De chinezen spreken over Yin en Yang, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Andere zijn hem gaan zien als Mephistopheles, die op iedere mogelijke manier klaarkrijgt wat hij wil.
God en Aserah als één persoon creëerde Adam, als haar tweelingziel, zelf kwam ze terug als Eva. (Zie verder verloop).
Dus nee, in de mythologie God, had hij geen vrouw.

Het universum was vrouwelijk, ieder persoon bestaat uit mannelijke en vrouwelijke genen. Het doel van het universum was om in één keer leven te creëren,  dit werd dus opgesplitst door haar vrouweijke en mannelijke zijde, mens en aap.
Zou het niet ineens lukken, zou dit dus het geval zijn om de continuïteit te garanderen, anders hadden we snel met een overbevolking te maken.
Ik zie het zo, dat het begin van het leven begon met een schok, de splitsing van de ziel, hierdoor ontstond de bipolaire stoornis. De eeuwig durende dualiteit van de mensheid.
Het sterfelijk/ onsterfelijk, zwarte/ witte ziel, mens/ dier zijn, goed/kwaad, het man/ vrouw zijn. Ik denk dat het de bedoeling is geweest dat al het leven het zou overleven. Een ziel bestaat continu voort, dan als mens, dan als dier of in het natuur. Hoe beïnvloedbaar ben je?
 
 
03 apr 2020 01:01

Eva Braun is op zielsniveau een zus van Adolf Hitler, Heinrich Himmler feitelijk zijn zwager, Ernst Röhm zijn broer. (Ze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:39

Jozef van Nazareth (Adam) is de natuurlijke vader van Jezus (Kaïn). Moeder Maria was Eva. Dit was om twee dogma's de wereld [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
31 mrt 2020 13:03
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 jan 2020 23:21
God en Lilith

De eerste mens die ontstond is God en Lilith genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
14 jan 2020 21:49

Ik heb Hitler gevonden in dit leven,  hij is gehandicapt, niet voorbestemd om te leven in zijn geval, geen besef van welke [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 okt 2019 06:39

Ik ken denk dat ik de persoon achter de ziel van Dante Alighieri ken. Een paar keer gezien, verder geestelijk ervaren. Het [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
14 juni 2019 22:29

In het begin, net voor mijn proces begon had ik contact met iemand die erg bedreven is met actuele problematieken en de schilderkunst. [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
30 mei 2019 02:45

Niemand kan mij ooit de reacties naar hun kwalijk nemen. Ik scheld met wat ze mij gunnen.  Dat is alles om je het leven onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 mei 2019 12:53

Zeus zou vele vrouwen (en mannen) gehad hebben, met name geestelijk , vele daarvan willen bezit van hem nemen, dit resulteert [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 mei 2019 14:10

Ik heb wel altijd geloofd dat Jezus een persoon was die bestaan heeft. Ik twijfelde wel aan al zijn volledige vaardigheden, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 juli 2019 13:02

Ik denk dat ik nooit een psychose heb gehad, maar ik begrijp het begrip "dreamer" wel, Het zijn feiten die op de realiteit [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
30 apr 2019 12:23

Mijn bewustzijn,  ik als oude ziel, net zoals de jouwe heeft immens veel kracht. Ik moest bij een hoger bewustzijn komen, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 feb 2020 09:04

Een Zeus-type,  in die mythologie ben ik Aphrodite, de wereld zijn zijn kinderen, Zeus die in iedere gedaante verschijnt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 apr 2019 18:22

Weet je wat het ergste van alles is? Degene die geestelijk tegen mij bezig zijn, zijn hun leven sterk aan het verkorten, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
29 dec 2019 15:33
De dualiteit van de mensheid: mijn bewustwordingsproces

Het begon met Godin Isis en moeder Aarde die me vertelde hoe het met de mensheid en aarde gesteld was en wat we eraan konden [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 mei 2019 18:09
Geld & Vrijheid: Salarissen in alle bevolkingslagen

Mijn "Luchtdiscussie" is nu de salarissen. gekeken naar leiders, van president, koning, minister-president, burgemeester, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)