Universum  (leegte)

Ontstaan door de behoefte en emoties van mensen:
Licht en Duisternis
Ster met schaduwzijde
Energie en negatieve energie
Vibraties en negatieve vibraties, daaruit ontstond elektriciteit.

Als mensen in deze sferen terecht komen krijgen ze van alles op hun afgevuurd. De verhalen van de duistere kant en van onze kant. Onderstaande moest ik een hele tijd terug horen. Veel wat er staat klopt ook gewoon, je kunt alleen het beste de gebruikte namen vervangen door de namen van fysieke mensen. Die nu leven of geleefd hebben.
 
Gods adem (Hij ademde een bacterie in, zijn luchtwegen werden beïnvloed, hij wilde hem de levensadem ontnemen.)
Engelen (Spirits, niet meer tastbaar maar wel degelijk aanwezig, ze zijn onsterfelijk) en de gevallen engelen.
De gevallen engelen geven een negatieve energie af op de omgeving en de goedaardige engelen.
Het is feitelijk positieve energie tegen negatieve energie, welke gedaante er ook bij bedacht wordt. 
Zie de verschillende religies. Spirits, zielen, Goden versus demonen, djinns etc. Sommige zeggen nog steeds dat er niets is. Hoe zijn we dan ontstaan?
Als je alle geloven bij elkaar neemt kom je een heel eind.
 
Dit werkt net zo met de mens en de Neanderthaler (ook zgn moderne mens genoemd), die laatste geven ook een negatieve energie af en kunnen zeer manipulatief zijn. Omgeving zoals planten of de lucht hebben ze geen invloed meer op.
 
De engelen wilden naar de aarde, maar konden in die atmosfeer niet overleven, in de fysieke wereld zoals wij die kennen. Ze konden niet zichtbaar worden. God was de eerste mens die op de aarde belandde. Later kwam Adam.
De engelen waren omgekomen door gevechten met de gevallen engelen. Hun ziel bleef voortbestaan. Alle zielen zouden t.z.t. mensen worden. Dat doel is nog in ontwikkeling natuurlijk.
God had dus Adam bedacht en zijn ziel kwam later terug als Eva.
 
Waarom Eva? Ik heb een tijdje met deze gedachten, wetenschappen en het gehoorde moeten worstelen. De waarheid mag niet geweten worden.
Je moet Satan zien als een kopie van God. De kwade versie. 
God was een man en Satan was een man.
Als Lilith een volgend leven van Satan is moest de goede versie ook vrouwelijk zijn. (Blijkt dat de ziel zelf kan kiezen wat voor geslacht deze krijgt)
 
Adam is op zijn 23e misbruikt door Lilith (Neanderthaler). Waarmee verdere besmetting plaatsvond. Ze ontnam hem de vrije wil. Ze dacht onsterfelijkheid te vergaren door sex met een mens te hebben.
Dit veroorzaakte voortdurend aanslagen op zijn geest, lichaam en ziel. De Adamsappel werd beïnvloed, alsmede de hypofyse (hormonaal stelsel) en pijnappelklier (endocrien systeem).
 
Eva werd geschapen uit Adam die beïnvloed was.
 
Eva en de appel, het werd haar ingefluisterd dat ze van de appel moest eten uit de boom van het kwaad.
Het influisteren mocht ze niet bewust horen, maar ze moest denken dat het geen kwaad kon.
Dit beïnvloedde geest, lichaam en ziel. Deze manier van influisteren is een zwaar manipulatieve manier. Het komt in het heden dagelijks voor.
 
Ze werden met ontastbare maskers bedekt. Ze mochten nooit de waarheid weten, de werkelijkheid niet zien en de (ware) liefde niet voelen, vermogens werden bedekt.
 
De boom van het kwaad heette zo omdat de slang daar huisde, zijn invloeden besmette de boom, zijn huid gaf af, zijn speeksel, urine en uitwerpselen beïnvloedde de boom zo dat verrotting mogelijk was. Beïnvloedingen werden met de voorplanting meegenomen. De mensheid, het bomen- en plantenrijk werden allen beïnvloed. Satans plan breidde steeds verder uit.
 
Beland jij maar in het water met je idee zei Satan tegen God. Zo ontstond de Ark van Noach..
 
Ieder volgend leven (van iedereen) is belaagd door dit kwaad, d.m.v. kwellingen, geestelijk en fysiek. Negatieve emoties, leed, minder weerstand, verslavingen zijn ingangen voor hun.
 
Satan had toen een plan met invloeden en kon dat in het begin uitbreiden naar ervaring. Zijn invloeden werden door erfelijke factoren meegenomen. Hij is allang uitgeschakeld, zijn invloeden nemen snel af. De mensheid is momenteel zo doorontwikkeld dat we samen al veel te weten zijn gekomen, dat verminderd zijn invloeden en krachten. Daarbij heeft iedere negatieve invloed een positieve tegenhanger. We worden zo beschermd. Kijk ook naar de immense ontwikkelingen van de mensheid en de verworven wetenschappen. Ik heb een diepe overtuiging dat zijn invloeden bijna op zijn en dat we het kwaad bijna overwonnen hebben. Als dit nog lang zo doorgaat worden kinderen zuiver geboren.
Ik geloof dat het in dit leven gaat gebeuren. De ziel van Satan kan alleen in dit leven nog overleven....... Deze is ook als onwetende mens aanwezig.
 
Zijn we de destructie waaronder natuurrampen, oorlogen, haat en vervuilingen voor? De honger naar macht en hebzucht? Komen we van deze negatieve sferen af? Ik denk sterk dat we het op het nippertje winnen.
 
Dat de waarheid bekend wordt is zeer effectief. Aan de andere kant wordt het bijna onmogelijk gemaakt om de waarheid te achterhalen. Ik denk dat onwetendheid niet telt. Als zijn invloeden weg zijn is het af.
Gedachten en acties werken zeer sterk.
Wanneer mensen een hoger bewustzijn verkrijgen hebben de meeste vaak de drang om erover te vertellen. Ze zouden het van de daken willen schreeuwen. Allemaal met de hoop dat het sneller gaat. Lach ze niet uit of noem ze niet gestoord. Het is vaak de waarheid of ze zijn in de war. 
 
Ik vertel mijn ervaringen altijd op mijn manier, staat iemand ervoor open? Is deze persoon er al klaar voor om dat soort informatie te ontvangen?  Ik ben heel nuchter en reëel. Ik kan me aanpassen aan ieders bewustzijnsniveau. Begrijpen is goud waard. 
 
 
26 dec 2020 19:02

De toekomst voorspellen is een heel lastig gegeven, ik heb op hoofdlijnen waargenomen wat er gaat gebeuren.
Mensen met een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De natuurlijke dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kun je zien als [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:55
God en Satan

De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:24
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Satansamen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:59
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:27
Omgaan met mij

Ik begrijp altijd alles, ik gun iedereen het beste, de meeste invloeden zijn uit onwetendheid ontstaan.  Hoe mensen geestelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:28
Tijdreizen (om doelen te behalen)

Je hebt mensen die zijn geestelijk ver vooruit in de tijd, die kunnen geestelijk ook daadwerkelijk tijdreizen van begin naar [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:12
Eros & Psyche

Weet je hoe ik de mythologie van Eros en Psyche zie? Psyche moest zich de ware liefde in gedachten aanhalen, het zou onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)