De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad.
Deze ontstond uit het Universum, een grote leegte die gevuld was met duisternis, het Universum zorgde voor een lichtpuntje gevuld met het Collectieve plan, die zich met dwang een baan door de duisternis wist te bemachtigen , ook wel als ster gezien, uit de ster werd een mens gevormd.
Deze gaf vorm aan het Universum. De zon en de maan ontstond, de Aarde met bijbehorende sterrenstelsels ontstonden, want de mens had bodem nog om over te lopen en licht om iets te zien. Ze (het Universum is vrouwelijk) vormde de natuur, ze moest dit met goede en kwade invloeden doen, ze gebruikte alles zo goed mogelijk om het nageslacht zo min mogelijk te schaden en richtte alles in om te overleven.  
Dus met de natuur ontstond onkruid, met de dieren ontstonden reusachtige en ongedierte. De pré-historie ontstond eerst om de meeste schadelijke invloeden kwijt te raken. Verdere bevindingen kun je in dit blog vinden.
 
Nageslacht ging dit gebeuren weten en dachten te helpen en te corrigeren (egocentrisme, man/vrouw), ze werden beïnvloed omdat ze het fout hadden,  ze dachten het beter te weten. Efficiënter kon het ontstaan echter niet zijn. Mephisto werd deze genoemd, daar komt de mythe vandaan, hij kon je alles geven wat je wilde, hij was zich echter niet bewust van de schadelijke invloeden, daarmee vernielde hij onbewust levens van anderen, anders had God dat toch wel meteen zo gedaan? Door hem ontstonden hoofdzondes. Keizer Nero ontstond later (hij was ook Hitler), hij wilde God en Satan zijn, door zijn negatieve gedragingen werd hij als Satan (666) beschouwd en hoe de mensen deze term zijn gaan interpreteren.
 
God en Satan (Yin & Yang) werden bij mensen als twee aparte personen beschouwd,  er is tot de dag van vandaag ook nog niets totaal zuiver waargenomen. Er zijn verschillende percepties gaan leven,  aparte stromingen gevormd, daarom werden ook geloven in het leven geroepen ter onderwijzing, waar ook weer eigen interpretaties aan gegeven zijn. Wie is God? Jezus, Moeder Maria of een ideaalbeeld gevuld met hoop? Dit maakt het leven van deze persoon en andere personen ook zo moeilijk, iedereen bemoeid zich geestelijk met elkaar met ieder zijn eigen perceptie. Er zijn vloeken uitgesproken en rites bedacht die denkwijzes en gedragingen van mensen willen verstoren. Op welke manier dan ook, onbewust en bewust wil iedereen van de schadelijke invloeden verlost worden.
 
Alles is bedacht door mensen, door hoofdzondes zijn we elkaar ziek gaan maken. We zijn elkaar gaan verstikken en onze eigen wensen uit gaan spreken. Het beste voorbeeld vind ik nog het Weer. Iedereen wil het lekker warm hebben, wil geen vrieskou, geen regen.
Niet beseffend dat je gedachten invloed hebben en de Aarde op deze wijze uitdroogt, net als de mensen. Zo ontstaan extreme hittes en droogtes met als gevolg onweer en regen, die d.m.v. druk (behoefte) ontstaan. Ik denk altijd dat het naar de behoefte dient te zijn. Ik merk dat extremen aan het verdwijnen zijn, de extreem hete zomers en extreem barre winters gaan verdwijnen, wereldwijd. Critici beschouwen dit als een drama, het wordt anders als het was.. het klimaat veranderd, heb geduld en wacht de effecten af, sahara's en noordpolen is voor niemand goed.
 
Even een rollenspel, stel je eens voor dat je God en Satan zou zijn, de gedachten van mensen over hun en hoe dat jouw leven zou beïnvloedden? Je dient de mythes goed te interpreteren, uit dit verhaal komt ook Magere Hein vandaan, die een eind wil maken aan het lijden van mensen in tegenstelling tot de zgn Satan (666) die de ellende brengt en lijden wil zien door zijn eigen noodlot ontstaan (extreme nieuwsgierigheid)
Je zou ongeloofwaardig overkomen bij een deel want je bestaat niet, bij sommige mensen wordt je enorm gerespecteerd en direct herkent op de manier van: Jou ken ik ergens en ik heb geen idee waarvan. Sommige zouden al bang worden als ze je aankijken. Veel mensen geloven niet in God, dus je zou niet eens opvallen, je bent er, maar ook weer niet. Het lievelingswoordje van velen is: Godverdomme!
Gedachten van mensen hebben effect op het leven van andere mensen. Ik zie God en Satan als de eerste persoon die leefde. Die niemand wilden belasten met ellende... (anders waren we vergaan door de kracht van de duisternis)
Zonder religies had deze persoon nooit geleefd, deze is trouwens altijd vrij geweest van hoofdzondes. Deze heeft zich altijd ingezet voor collectieve heelwording zonder zelfzucht met alle consessies van dien.
 
Als de échte Satan boos zou worden, verging de wereld met een luttele gedachte...
 
 
 
 
 
 
26 dec 2020 19:02

De toekomst voorspellen is een heel lastig gegeven, ik heb op hoofdlijnen waargenomen wat er gaat gebeuren.
Mensen met een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 apr 2020 21:02

Mijn ervaring met het gehele wezen van Jezus is dat ik het zelf maar moet uitzoeken, zijn Satan is te overheersend. Die pikt [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
11 apr 2020 12:10
Slot: De val van Satan

Ik vraag me echt even af of Kaïn (Jezus) incarneerde als de eerste Duivel bij Adam en Eva of beïnvloed werd....? Waar ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:29
Bacteriën, Parasieten en Virussen

Je hebt groepen (families) die als eerste ontstaan zijn, de oudste zielen. We hadden te maken met het licht en de duisternis, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 apr 2020 21:55

Iedereen heeft zijn eigen gedachtenwereld die je kunt inrichten zoals je wilt. Toen dit 6 jaar geleden begon, ging ik van [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
08 apr 2020 23:02
Mijn o-n-g-e-l-o-o-o-f-e-l-o-o-o-s-e dag

Ik geloof nergens in vandaag. Ik ben niet meer interessant voor de geestelijke kwelgeesten, ik geloof niets meer.   Aan [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:55

Gevallen engelen kun je lezen als de eerste mensen die beïnvloed werden met zonden en dit verspreid hebben over mensen, denk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
02 apr 2020 23:38

Ik heb een stukje toegevoegd aan de verklaringstheorieën omtrent Jezus, in afwachting van de goedkeuring: Toegevoegd door [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:44

Dogma I: De onbevlekte ontvangenis, dit om de Saters gescheiden te houden in de gedachtenwereld van de mens, Paus Pius (de [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
10 mei 2020 12:57
Het Joodse geloof; Thora

Weet je waar de benaming "Thora" vandaan komt in het Joodse geloof? Van Thor.. (De Duivel, Judas, Mozes, Keizer Nero, Hitler [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
27 mrt 2020 10:16
De ouders van Jezus; Waarheid en Dogma's

Kaïn (Jezus) was de eerste moordenaar, beïnvloed door de gevallen Engelen. Hun zorgden ervoor dat Kaïn vertrok bij zijn [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
22 feb 2020 11:00

Ik heb de pre-historie weer even laten rusten, ik ben nu voornamelijk met Kaïn, Abel en Seth bezig, daar komt óók weer [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57
Lazarus, een verhaal over mede-afhankelijkheid creëren

Lazarus werd ziek en smeekte de rijken om hulp, ze weigerden. Hij heeft gezworen om voortaan altijd bij de elite te horen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:57

Je hebt de tweeledige dood (alles is meerledig). De natuurlijke dood zoals deze oorspronkelijk bedoeld is kun je zien als [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
17 mei 2020 19:55
God en Satan

De eerste mens die ontstond is God en Satan genoemd, deze was immers de voortbrenger van het Goed en het Kwaad. Deze ontstond [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 nov 2019 21:32

Laatst was ik in de sauna en nam deel aan een klankschalensessie. Ik deed mijn ogen dicht en raakte ontspannen, ik zag een [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
03 nov 2019 18:54

Ik ben geestelijk veel bezig geweest met mensen die verbonden zijn aan duivelse contracten, ze hebben hun ziel verkocht in [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:24
Plannen; Illuminatie, De Aquarius-samenzwering, Vrijmetselarij, Jezus mythologie, Goddelijk plan en vele van die....

Ik ben al ruim 5,5 jaar bezig met het zuiveren van de "13 verzakers", deze hebben 13 families voortgebracht. God/Satansamen [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
07 apr 2020 16:59
Incarnatie van de ziel en gedragingen

Het was al erg duidelijk dat ik geloof in de incarnatie van de ziel. We zijn met zoveel zielen,  het is onmogelijk om allemaal [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
16 sept 2019 06:51
Kasteeltuinen

Ik was bij de Kasteeltuinconcerten en keek op een gegeven moment naar het kasteel, dit beeld zag ik toen ik naar een raam [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
05 sept 2019 23:01

Ik had het eerder over goede en slechte dwang. Je hoort de goede invloeden, maar je wordt beheerst door de negatieve. De negatieve [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:27
Omgaan met mij

Ik begrijp altijd alles, ik gun iedereen het beste, de meeste invloeden zijn uit onwetendheid ontstaan.  Hoe mensen geestelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 19:51

Wist je dat de eerste mens eerst miljoenen jaren alleen geleefd heeft tussen de pre-historische dieren? Weet je hoe de eerste [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
09 apr 2020 12:28
Tijdreizen (om doelen te behalen)

Je hebt mensen die zijn geestelijk ver vooruit in de tijd, die kunnen geestelijk ook daadwerkelijk tijdreizen van begin naar [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
13 aug 2019 11:31

Zoals ik laatst vertelde heb ik contact opgenomen met diverse mensen waarvan ik denk dat ze tot de allereerste zielen behoren, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
06 aug 2019 20:09

Een paar jaar geleden toen dit net begon, zat ik op een bankje bij het kasteel, bijna niemand die voorbij kwam groette me, [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 aug 2019 23:00

-Ras-optimisme -Kasteel Helmond -Goethe  -De doos van Pandora -Illuminatie e.d. -Dag des Oordeels  -Koninkrijk der [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
04 sept 2019 20:01
Jezus, Maria Magdalena en Maria van Bethanië

Je kan Jezus op verschillende manier en als verschillende personen zien. (Zo kom je ook bij de valse messiasen uit). Deze [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
19 apr 2020 14:12
Eros & Psyche

Weet je hoe ik de mythologie van Eros en Psyche zie? Psyche moest zich de ware liefde in gedachten aanhalen, het zou onmogelijk [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..
15 juni 2019 12:16

Ik heb een paar oude zielen in het vizier. Ik ben de laatste 5 jaren bewust continu o.a. met hun invloeden bezig geweest. Ik [ ... ]

Dagboek fragmenten Lees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)