Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Magicsoul.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. 

Afdrukken
Mythologieën kan je het beste als geestelijke invloeden ervaren, de ervaringen van iemand.
Hij heeft altijd een fascinatie gehad voor de eerste mens, fascinaties worden altijd uitgebuit door jaloerse duivels.  Hier komen onmogelijke liefdes vandaan en mede-afhankelijkheid creëren. 

13 verzakers: Sammael (13 verzakers) "Vernietiger van Hoop" (ongeloof) . Daar komt in het moderne Satanisme ook de naam Sammael & Lilith vandaan. Aartsengel Michaël zou zijn tegenpool zijn. Zoals ik het interpreteer zijn goede kant en Aartsengel Sammael zijn slechte kant.

Aartsengel Michael

Aartsengel Michaël In Daniël 10:13 sprak een naamloze engel tot Daniël en vertelde dat Michaël hem had geholpen en noemde hem "een van de voornaamste vorsten" . In het vervolg van het gesprek werd Michaël aangeduid als "je vorst",[2] waardoor Michaël beschouwd ging worden als beschermer van de Israëlieten.
 
Sean Renard in the Grimm - half Zauberbiest, half Hexenbiest , dit is gebaseerd op krachten die mensen vaak onbewust daadwerkelijk bezitten . ook Hitler en Napoleon bezaten deze krachten, geestelijk gezien moordmachines.  Bij hun draait alles om eigen gewin en geestelijk misbruik. 
 
Mephistos -  God wilde hem helpen en hij ging door de beïnvloedingen alles averechts zien.  Hij zag zichzelf als een God vol met negatieve beïnvloedingen (Hoe Antichristen ontstaan zijn) . Hij zorgde voor verslavingen en trauma's waar de zeven hoofdzondes uit voort kunnen komen, gevolgd door ziektes en stoornissen. Hij heeft zijn verdere leven God gebruikt ter bevordering van zijn levensgeluk,  fysiek mocht hij niet in hem geloven, dit deed weer afbreuk aan het leven van God, niemand mocht van zijn bestaan weten en met hem omgaan.
 
Koning Salomo
 
Onmogelijke liefdes:  

Romeo (& Julia) (Engeland)
Pyramus (&  Thisbe) (Griekenland)
Tsukuyomi (& Amaterasu) (Japan)  

Orion -  Orion (Jager, afkorting Ori) is een opvallend sterrenbeeld aan de hemelequator, In de Griekse mythologie was Orion een jager die de Plejaden achtervolgde, door Artemis per ongeluk werd gedood en daarna tot sterrenbeeld werd verheven.
 
Eros (Eros & Psyche) Hij heeft altijd de Liefde beïnvloed, maar dan wel naar de wil van God.
Hij is de god van de liefde en het schoonheidsverlangen, en de drijvende kracht achter aantrekking en binding, blinde passie voor iets of iemand, en voortplanting in de natuur. Psyche is de eerste mens
 
Hij leidt je de weg in de liefde om bepaalde doelen te bereiken en om zo uiteindelijk bij de Ware te komen. Geestelijk en fysiek zonder besef.
 
Cupido/Amor
Het Griekse equivalent van Cupido is Eros, god van de vleselijke (lees: vreselijke) liefde.
Amor, alias Eros, wordt meestal afgebeeld als een naakt, mollig jongetje met vleugeltjes en een pijl-en-boog. Hij schiet, volgens de mythe, magische pijlen in harten van mensen en goden om deze verliefd te laten worden om een bepaald doel te bewerkstelligen. Zelf verloor Eros zijn hart aan de oogverblindend mooie Psyche, een koningsdochter met drie zusters.
   
 De grote God Pan

Marlon (Peter Pan), de vader van Repelsteeltje

Niemand heeft zijn doelstellingen ooit begrepen.

Kapitein Phoebus, de geliefde van Esmeralda in de Klokkenluider van de Notre Dame.

Odysseus
 
Jezus mythologie: Jezus,  Judas kan ook
Jezus van Nazaret was een Joodse profeet. Vanaf ongeveer 28 n.Chr. trad hij op in Galilea en Judea. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 n.Chr. door Romeinse soldaten gekruisigd.
Hij heeft Jezus verraden, dit door zijn ongeloof richting de Jezus mythe, zijn relaas was de waarheid niet, achteraf had hij spijt , hij ging beseffen dat het doel de middelen heiligt. De mythe rond Jezus liet zien wat de natuurlijke menselijke vaardigheden van de mens zijn en hoe je met mensen om dient te gaan. Je dient voorzichtig te zijn met je uitspraken en je moet eerlijk leven met alle consessies van dien.
 
Oorsprong: Hij wilde God/ Satan, zijn geliefdr helpen en werd beïnvloed,  hij verloor vermogens en werd woedend. 
  
Lees ook mijn versie over het ontstaan van de pre-historie en Atlantis waarin het begrip "Schuld" uitgelegd wordt.
  
Isaak (aartsvader)
Zijn vader zou hem moeten offeren aan God. Deze eist nu ook volledige overgave.
  
Noordse mythologie
Odin - Odin is de god van kennis, wijsheid, strijd, oorlog, het hiernamaals, magie, geneeskunst en het (runen)schrift. Hij is de oppergod in de Noorse mythologie. Deze mythologie is ontstaan naar de ervaringen van David en Goliath. (Odin & Thor)  . Hij streed tegen alles wat hem dwars zat, voornamelijk de zwarte zielen, zijn eigen ware aard die hij wilde ontvluchten, die zorgde voor destructie. Getrouwd met Frigg.
 
Germaanse mythologie
Wodan
Wodan wordt in de mythologie ook wel gekoppeld aan Holda, of Vrouw Holle. Hij wordt vergezeld door twee raven, Huginn en Muninn geheten.
Huginn (gedachte) en Muninn (geheugen) zijn de twee raven van Wodan, ze vertrekken dagelijks vanuit Asgard en vliegen over alle negen werelden van de Noordse mythologie. Aan het eind van de dag keren ze weer terug naar Asgard, gaan op de schouders van Odin zitten en fluisteren al het nieuws uit de verschillende werelden in zijn oren.
 
Menelaos - Hij is een figuur uit de Griekse mythologie en was een koning van Sparta.
Menelaos was dus ooit een van de vele vrijers van Helena geweest. Er waren toen zelfs zo veel vrijers, dat Tyndareos een oorlog vreesde. 
 
Ra - Is de zonnegod uit de egyptische mythologie
 
Achilles -  Hij is de belangrijkste held uit de Trojaanse Oorlog en de hoofdpersoon in het boek van Homerus, Ilias. Homerus beschrijft de held als de schoonste, de dapperste, sterkste en verhevenste van alle helden.
 
Helios
 
Ouranus -één van de Giganten. De personificatie van de hemel.
Uit zijn bloed werden de Erinyen (Furies), reuzen en Meliae (nimfen van de esseboom) geboren, zij die altijd strijden om rechtvaardigheid.
 
Mercurius
Hij was de god van de handel, reizigers en winst. 
Ik hoorde in een film eens de opmerking, Mercurius en Venus en de zilveren lach. Mercurius die Venus altijd achtervolgt, ik moest meteen aan hem denken.
  
Vitalis, Alleen op de wereld:  de reizende artiest die de zorg van Remi op zich neemt.
 
Vampier , Graaf Dracula
Dat is een mythe die hij verzonnen heeft om geestelijke invloeden kenbaar te maken en zo dus te elimineren.
 
Zijn vrouw zou Venus & Lucifer zijn. 
 
Ze creëerde hem en werd verliefd op hem: Zie ook Aphrodite & Adonis 
 
Of God die Adam creëerde en vervolgens zichzelf; Eva.
 
Orpheus
 
Don Juan
 
Jezus mythologie: Judas (Je kunt hem o.a. relateren aan Mozes)
Je kunt hem ook vergelijken met Jozef van Nazareth, o.a. het leeftijdsverschil. Of Jezus. Het is immers een mythologie.
  
972 - 932: Koning Salomo (mythologie)
De vrijmetselarij handelt onder zijn gezag.
 
800 -705: Homerus
Hij was een Griekse dichter en zanger. Hij vervaardigde epische gedichten, waarin hij een groot aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en mythische vertellingen uit zijn cultuur verwerkte. Twee epische gedichten, de Ilias en de Odyssee.
 
70 - 19: Vergilius
 
 

0

125 - 170:  Lucius Apuleius Madaurensis
Hij beinvloedde de mythe Eros & Psyche om alles naar zijn hand te zetten.
 
354 - 430: Augustinus van Hippo
Hij wordt ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Tot de bekendste van zijn werken behoren de Confessiones en De civitate Dei.
 
570 - 632: Mohammed de Profeet 
 
1182 - 1226: Franciscus van Assisi
 
Zoon van de mythische Don Juan
 
1265 -1321: Dante Alighieri Hij was een Italiaanse dichter, schrijver, moraalfilosoof en kortstondig politicus. Beatrice was zijn muze. 

In de film Dante's inferno neemt hij de kijkers mee en laat hun o.a. zien hoe mensen beïnvloed kunnen worden en hun in de tussentijd toch naar de oplossing leiden.
Hij beïnvloedde de acteur Tom Hanks, hij zou het masker gestolen hebben en had er geen weet van. Totaal gedesillusioneerd.

Na de dood van Beatrice schreef Dante in 1292 en 1293 zijn Vita Nuova (Nieuw leven), waarin hij zijn liefde beschreef en haar persoon de meest verheven gaven toedichtte. In de De goddelijke komedie, Dantes hoofdwerk waaraan hij vanaf 1302 werkte, is Beatrice de engel die Vergilius vraagt om Dante door de hel en hemel te begeleiden.

Vanaf dat moment zei ik dat Amor heerste over mijn ziel, die ik haar onmiddellijk schonk. Door de kracht van mijn verbeelding werd ik zo zeker, dat ik me volledig aan zijn grillen moest onderwerpen.’
 
Deze liefdesverklaring is van niemand minder dan Dante.
Dante sloot het meisje in zijn hart, om haar nooit meer los te laten. (Dat is een geestelijke verbinding tot de dag van vandaag, Amor is de god van de liefde) 
 
1324 - 1407: Mozes - (Mythologie)
De grootste profeet Grondlegger van de Talmoed. Vrouw: Sippora, oudste zoon: Gersom, jongste zoon Eliëzer.  De 10 geboden die God aan Mozes gaf, alles om te zuiveren, om ze zo het best mogelijke leven te gunnen. Regels die zijn ware aard nodig heeft. (Invloeden van de eerste apen)
 
1480 - 1540: Johann Faust 

Het verhaal begint met een weddenschap tussen Mephisto en een engel om de heerschappij op Aarde. Mephisto beweert dat hij de ziel van de oude alchemist Faust kan bederven.  En dit zal hij ook proberen.  Ondertussen toont de engel aan Satan dat hij de weddenschap heeft verloren want liefde triomfeert boven alles, ze had teveel vertrouwen in hem. Achteraf zal blijken dat dit het laatste duivelse contract is dat ze ooit af hebben kunnen sluiten. 

 
1564 - 1616: William Shakespeare
In de film van Shakespeare dirigeerde hij het toneelspel van Romeo en Julia, zijn echte liefde was de blondine, in de film werd hij echter toch verleid door de brunette, die door zijn vrouw neergezet werd als de jongensachtige met de snor. De laatste was de historische Julia , die gebruikt was door hem als muze, om hem verder te brengen wat ten nadele ging van haar leven. Dat is geestelijk nog.. 
 
1643 -1727: Isaac Newton
Hij was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog

 


1749 - 1832: Johann Wolfgang von Goethe 
Johann Wolfgang von Goethe was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman. Goethe was de schrijver van onder meer Faust, hij wilde onbewust zijn eigen karma zuiveren (Mephisto). Sindsdien is het niet meer mogelijk om duivelse contracten aan te gaan.
Hij was lid van de Illuminati. Er is geweten dat hij meer zijn beinvloedde gevoel dan zijn verstand zou gebruiken. (Enkele complotdenkers koesteren sterke weerstand tegen de Illuminati, vooral zij die de groep zien als de grondlegger van de Nieuwe Wereldorde, die volgens complottheorieën de macht over de hele wereld zou willen verkrijgen. Dit zal volgens deze complotdenkers het machtsimperium van de antichrist zijn, dit omdat het esoterische uitgesloten moet worden door hun ongeloof, wat ook zorgt voor stoornissen en je niet mogen ontwikkelen. Hij was ook een vrijmetselaar.

Goethe was de schrijver van onder meer FaustDie Leiden des jungen Werthers (De protagonist, Werther, laat zijn handelen volledig door zijn gevoelens leiden, en dit leidt onder meer tot de tragische afloop van het verhaal. Het boek bracht een golf van zelfmoorden teweeg) en Zur Farbenlehre.

Hierdoor benadrukte hij onbewust zijn eigen invloeden. 

"Wie iets wat leeft wil onderzoeken en beschrijven
moet eerst de geest eruit verdrijven,
dan heeft hij alle deeltjes in de hand,
ontbreekt alleen het geestelijk verband." 

“Hoewel hij nog in verwarring verkeert, dient hij mij. Ik zal hem spoedig leiden naar waar het helder is. Ziet de hovenier niet in de uitbottende boom hoe bloemen en vruchten het komende jaar hem zullen tooien?"

"Er huizen, ach!, twee zielen in mijn lijf,
de ene wil zich van de andere bevrijden,
de ene hecht zich strak en stijf
aan de met gretigheid geliefde aarde,
de andere tilt zich moeizaam uit het slijk
op zoek naar iets van tijdelozer waarde." 

"De enige echte liefde is de onmogelijke liefde."

Het verhaal van Goethe over Faust

1863 - 1923: Louis Couperus Hij had een kuis huwelijk met zijn achternicht, dit omdat hij homosexueel zou zijn, dit omdat zijn ware liefde in dit leven Vincent van Gogh was.

Ik ben erachter gekomen met veel tegenwerking wie hij was, want dat wilden ze goed verborgen houden en hij bracht me naar Cleopatra VII. De wetenschap.. weten = genezen. Zie hier het voortbestaan van haar ziel. Alles draait om overlevingsdrang.

De ziel van de eerste vrouw was (geestelijk) in ieder leven in zijn omgeving aanwezig. Zie hier het voortbestaan van haar ziel.  Zij was zijn obsessie.  Bijvoorbeeld Batseba, Lady Godiva, Sippora, Beatrice als zijn muze, Esmeralda, Gretchen  Aïsja, de vrouw van Mohammed en de engel. 
Ik denk dat Auguste Rodin zijn vader was. Zij was de enige die hem hieruit kon helpen, fysiek mocht hij nooit in haar geloven, dat werkt verwoestend. Ze hebben allewn geestelijk ee relatie, nooit fysiek een liefdesverhouding. 

Hij durft in dit leven de confrontatie niet aan te gaan, hij is nog te kwetsbaar.