Ik mag deze niet aan een naam koppelen volgens sommige, dus laten ik deze maar even in gedachte. Door deze wetenschappen word je verafguist door jaloezie en ongeloof en onmacht (waar was je dan??)

Ik ben bezig geweest met achterhalen hoe de ziel van de eerste mens voortleeft. De ziel komt terug wanneer en waar deze dat wil. Ik heb hierbij ook mythologieën gebruikt.

Je vindt meerdere scheppingsverhalen in de boeken. Denk hierbij aan God, Adam en Eva, de ark van Noach, Zeus etc. dit is de manier waarop mensen de geschiedenis proberen te verklaren en vanuit wiens perspectief. Dit zijn momenten in de tijd waar de mensheid bijna uitgeroeid was en weer opnieuw begon. 
Ik denk dat we allemaal volgens ons eigen plan leven. Ik denk dat de ziel blijft voortbestaan en dat wij vooraf geweten hebben wat ons te wachten stond, wij hebben daar zo goed als mogelijk op kunnen anticiperen. We hebben niet in alles de overhand gehad, maar wel enorm veel zeggenschap over onszelf, ook al mag dat bij sommige nog niet zo overkomen.

Veel dingen gebeuren met een goede reden, ook al is de gebeurtenis op dit moment niet zo aangenaam. Vertrouwen houden is de grote boodschap!

Van oorsprong is haar ziel alleen een mens, zij is als ieder soort wel eens opgedoken om te zuiveren en dus te overleven. Dit zou ook het meest effectief zijn. Haar ziel had de vrije keuze om ergens te incarneren, altijd in acht houdend wat ieders allerhoogste goed dient.  Ze is als eerste op telepathische wijze waargenomen.
Zielen bestaan continu voort. Mensen komen ook vaak terug als boom, plant of dier, alle zielen kunnen niet tegelijkertijd mensen zijn. De ziel blijft namelijk non-stop voortbestaan.  Het kan ook zijn dat ze terugkomen als waterdruppel of luchtdeeltje of onderdeel zijn van een energiestroom. Alle zielen dienen continu te leven, je moet blijven leven. Alles is gebaseerd op overlevingsdrang.
Witte zielen zijn vaak terug te vinden bij de goedaardige mensen en diersoorten, zwarte zielen bij de agressievere soorten, ongedierte en onkruid.
Zoals je misschien wel opvalt mag deze ziel de meeste tijd nooit lang leven, de gemiddelde leeftijd is 40 jaar.

Begin der tijden is niet te definiëren:

Universum:

God en Satan zijn één ziel, Yin & Yang

God - Voortbrenger van al het goede

Satan - Voortbrenger van al het "kwaad", gerangschikt naar mensen, diersoorten en de natuur. Verscholen negatieve invloeden waar ze het minst kwaad kunnen.

Alle Diersoorten ter zuivering en onze enige overlevingskans. (exacte volgorde in levensverloop volgt nog..):
 
(Vrede) Duif
Paard (Een paard is een spiritueel dier, een dier die continu naar je ziel luistert en deze heelt, de samenwerking met de mens is subliem)
 
Tijger (Een doorzetter,  altijd berekend en vangt zijn prooi op het goede moment)
 
Olifant (Hier kunnen invloeden van obesitas vandaan komen, waar mijn denkwijze zo op ingesteld is dat dat niet mag gebeuren, ik kan met tijden een echte snoepkont zijn)
 
Wolf (Wolven werden spirituele dieren, ze vertellen je alles, het nageslacht zou als huisdier gehouden worden.. de hond)
 
Kat
Inktvis (ik zag mezelf met en gebruik ook wel eens tentakels, denk aan Krishna)
 
Haai
 
Hond (Bulldogs moesten gezuiverd worden, je hebt er hele lieve bij)
 
Hatchiku (hond)
 
Dinosaurus (daar is veel woede weggegaan)
 
Spin (ik zag mezelf als een soort spiderman, tegen de muur en het plafond omhoog klimmen, mijn ogen zagen zelfs nog in het donker)
 
Vlinder (een echte transformator)
 
Mug ( de transformatie van parasiet, malariamug naar de gewone mug
 
Mensen hebben gedragingen aan deze levens overgehouden , die we continu kwijt aan het raken zijn.
(Denk aan verhalen zoals de Gebroeders Grimm en de serie Grimm.) En mythologieën als de Centauren en zeemeerminnen, mensen hebben uit overlevingsdrang de dieren overgeomen en worden weer mens. Denk aan de moderne mens , de theorie over de Neanderthalers. Lees ook mijn verhaal over het ontstaan van de Pre-historie en Atlantis.
 
Meerdere volgen..

De eerste mens
Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam en Eva waren ze weer ontwikkelt tot volwaardig mens.
Door het als eerstontstaan werd de eerste mens gezien als iemand die het kwaad voortbracht, de schuldige, de zondares. Ze is in ieder leven met de waarheid en de oplossing bezig.

Sprookjes en Mythologieën. Dit zijn verhalen die ervaren zijn door de eerste apen, mensen en dieren en tevens creëert het een hoger bewustzijn en lost de kennis de negatieve invloeden op. Ik moest haar als meerdere personages in één mythologie terugvinden met bedoelingen natuurlijk, voor dat je denkt dat ik maar wat raaskal ;)
Onderscheid tussen licht en donker, mannelijke en vrouwelijke genen die een persoon van nature bij zich draagt etc

God  (Licht) - Ze werd gezien als God, dit omdat ze de eerste is die op telepathische wijze waargenomen is, ze denkt altijd in ieders belang. Ik zie dit gegeven als de personificatie van het goede. Goddelijke vaardigheden zijn van nature menselijke vaardigheden, waar ze van afgesneden worden door hun eigen negatieve emoties, verkregen vanuit hun ontstaan. Dit is bij iedereen zo, niemand kan iets aan hun ontstaan doen en iedereen die in dit universum leeft moet er het beste van zien te maken, het is zover gekomen dat de ziel alleen onsterfelijk is, maar van nature is ieder levend wezen dat. Dit zijn we onbewust/bewust allemaal aan het zuiveren, van het begin tot het end, niemand uitgezonderd.

Ik ben al jaren bezig om dit verhaal compleet te maken, het ontstaan over het universum en zijn destructieve invloeden moest me alleen nog helemaal helder worden, ik heb verschillende versies meegekregen, ik houd me aan de meest simpele. Ik ben altijd in de veronderstelling dat alles wat ontstaan is en heerst door mensen en dieren is bedacht. 

We hadden één kans om te overleven. (Nu spreek ik over de pre-historische tijd, Adam en Eva kwamen later) De mens is een superieur wezen met het vermogen om uit de eigen behoefte fysieke dingen te creëren. 

De mens had bodem onder de voeten nodig, daarom ontstond de aarde en de zwaartekracht om in balans te blijven, de mens had licht nodig zo ontstond de dag. het licht overwon de duisternis en de zon ging zorgen dat de kilte verdween. De mens had zuurstof en eten nodig, zo ontstond de natuur. De eerste vrouw had een partner nodig en de man ontstond. (Het universum is vrouwelijk) Dit alles werd gecreëerd door de eerste vrouw, ontstaan vanuit haar behoefte.  De mens heeft water nodig zo ontstond de zee. Ze had er alle vertrouwen in dat het goed zou komen, ze kon immers alles creëren en ze gingen een plan bedenken om te ontwikkelen.
Zie ook "Mijn kijk op het verleden, heden en toekomst".

Aserah (donker) - Zou de vrouw van God zijn, ik zie God als de personificatie van het universum, die uit licht en donker bestaat. Mensen willen graag altijd een schuldige en zijn God en Aserah als twee personen gaan zien. Althans volgens het Jodendom, het Christendom en de Islam erkennen haar niet, dat zie ik meer als een verafschuwing van het donkere. In feite zou dit dus één persoon zijn, een mens bestaat uit licht en donker, heeft een schaduwzijde. De chinezen spreken over Yin en Yang, onlosmakelijk met elkaar verbonden. (Andere zijn haar gaan zien als Mephistopheles, die op iedere mogelijke manier klaarkrijgt wat hij wil, maar dat was zijn wederhelft, verhoudingen moesten vanaf het begin verstoord worden.)

God en Aserah als één persoon creëerde Adam (Mephisto, hij werd vanuit het stof der aarde gemaakt, hij was zijn tweelingziel, zelf kwam hij terug als Eva. (Zie verder verloop).

Ašerah, Ašera(t) of Asjera[1] was de oudste Moedergodin van Kanaän, identiek aan de Ugaritische Godin Athirat of ʼAṯirat. In een Sumerische inscriptie uit 1750 v.Chr. komt zij voor als vrouw van Anu of El (de vadergod van het Kanaänietisch pantheon). Baäl is een van haar kinderen. Zij is ook "De Vrouw die de Zee doorkruist" en "De Moeder van de Goden". Ze wordt afgebeeld in de vorm van een boom.

Bacchus
De god van de wijn, alsmede god van de roes en van dronkenschap. De god van de vegetatie en de oogst, die beurtelings opkwam en stierf zoals het graan.

Dionysos
Hij is een figuur uit de Frygische, Thracische en Griekse mythologie. Het was een godheid die in verschillende opzichten een belangrijke invloed op het leven, denken en werken van de Grieken heeft uitgeoefend.

Baldr  - Een personage uit de Noordse mythologie. Hij werd bijgenaamd de Schone en de Goede. Baldr, die de zoon was van Odin en Frigg, woonde in het paleis Breidablik samen met zijn vrouw Nanna. Zolang hij leefde zou het paleis waarin hij woonde licht over de aarde verspreiden. Daarom werd Baldr ook geëerd als god van het licht en de lente, van de wijsheid en de welsprekendheid. Zijn rechtvaardigheid en zijn goede humeur deden iedereen de sombere tijden vergeten
 
Nausikaä - de koningsdochter uit Odyssee van Homerus 

Jezus mythologie: Jezus en Maria Magdalena 

Ze creëerde Jezus , maar was ook zijn vrouw. (Denk aan God en Mephisto en Adam en Eva)
 
Maria Magdalena: Zij wordt ook genoemd een “voltooide”, iemand die de inwijdingsweg volledig heeft afgelegd en ook daarin was zij uniek. Want alleen Johannes van de mannelijke leerlingen was vergevorderd op de inwijdingsweg en al de anderen waren nog beginnelingen. Zij was de enige die de inwijdingsweg volledig had afgelegd. Maria Magdalena is later tot hoer verklaard en vervolgens betiteld als een bezetene. Het kerkelijk Christendom heeft van Maria Magdalena een gevallen vrouw gemaakt. In de 6e eeuw, onder Paus Gregorius I, werd Maria Magdalena tot boetvaardige zondares gemaakt. Het gevolg was een eeuwenlange, onterechte associatie met een vrouw van lichte zeden, met alle gevolgen van dien. Pas in 1969 is Maria Magdalena door de kerk van Rome in ere hersteld en heeft ze haar oorspronkelijke status als Apostel der Apostelen weer teruggekregen . Ze moest met deze invloeden leven tot de dag van vandaag, maar ze hebben haar nooit kunnen overnemen.
 
Maria Magdalena heeft altijd onder pure dwang gestaan van de dertien verzakers, ze hebben altijd beslag willen leggen op haar ziel. En denken door met haar in contact te komen en door geestelijke en fysieke afhankelijkheidsdwang kracht te kunnen winnen en haar af te zwakken ofwel overheersen, terwijl ze daardoor de levensduur verkorten.
 
Venus  
Ze is de Romeinse godin van de liefde, oorspronkelijk een Ouditalische vegetatiegodin, beschermster van tuinen en wijngaarden, werd later vereenzelvigd met de Griekse Aphrodite. Haar Etruskische equivalent is Turan.
 
Lucifer  - de lieveling van God 
 
Nyx - de Godin van de Nacht

Lilith
D
us God was ook Satan..
Ik denk dat vanuit het universum een lichtpunt en een mistpunt ontstond, een afsplitsing van de ziel, licht en donker, hieruit ontstond volgens de mythologieën God en Satan. Ofwel God en Lilith. Het lichtpuntje zou de vrouwelijke zijde personifiëren en het mistpuntje de mannelijke. Dit door de druk/ dwang om iets te creëren. 
Het universum is vrouwelijk en creëerde de eerste vrouw op aarde. (Lees mijn blogs). God zoals ze genoemd werd creëerde Atlantis en de Pre-Historie door dit gegeven. De pre-historie met reusachtige dieren en Atlantis met reusachtige mensen voor de balans. Hier komt ook de bi-polaire stoornis vandaan, de dualiteit tussen goed en kwaad.

Nadat de dieren uit het pre-historische tijdperk overgenomen waren door mensen, gingen we bij de aap ons weer doorontwikkelen tot mens, miljoenen jaren later waren Adam en Eva weer de eerst volgroeiden. Adam is in de mythologieën Mephisto en Eva zou God zijn.

Gaia - Moeder Aarde

Hera

Pallas Athena

Aphrodite

Apollo

Hermes

Alecto - één van de 3 Erinyen ook wel Furie genoemd. Alecto is de nooit ophoudende.
 
1 van de 3 bruiden van Graaf Dracula

Doornroosje

Remi, Alleen op de wereld

Lees hier meer over de doelstellingen van de gebroeders Grimm


Licht en duisternis
Aether (zuivere bovenlucht)
Energie
Chi - energie
Vibraties
Eerste lichtpunt en eerste mistpunt

Yin & Yang
zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

de Grote Hond - Canis Major
Het is een sterrenbeeld aan de zuidelijke hemelkoepel.
Hier komen de verhalen van de Helhond vandaan. Het zien van een hellehond is in het volksgeloof een omen. Het dier wordt in sommige verhalen wel in verband gebracht met de onderwereld.

De helhond komt onder meer voor in de mythologie:

-In de Griekse mythologie is het Cerberus, de hond met drie koppen, die de onderwereld bewaakt.
-In de Germaanse mythologie is het de hond van Wodan en Holda, die hen vergezelt bij hun Wilde Jachttochten.
-In de Noordse mythologie is het Garmr, de hond van Hel en de bewaker van de poort van Niflheim.
-In de Azteekse mythologie helpt Xoloitzquintle (de hond van Xolotl) de doden naar de onderwereld.

Maia - één van de zeven zusters van het Zevengesternte, behorend tot de sterrengroep Pleïaden.

Belle (Beauty & the beast)
Wendy (Peter Pan)

Tekenfilms vertellen je onbewust en bewust ook veel:
Olivier B. Bommel (als je begrijpt wat ik bedoel!)


Garcamel - van de smurfen. Hij haaaat wachten. De smurfen zijn de verzakers.

Pinokkio - de marionet,  hij wss altijd eerlijk maar werd nooit geloofd, daar komt de uitspraak vandaan: Niet liegen jungske... de waarheid wordt nooit geloofd, maar is geen leugen.

Griekse mythologieën
Pyrrha
Deukalion en Pyrrha zijn een echtpaar dat een grote rol speelt in een van de bekendste zondvloedverhalen uit de Griekse mythologie. Om de mensen te straffen zond Zeus een zondvloed uit over de wereld. Alleen Deukalion (zoon van Prometheus) en Pyrrha (dochter van Epimetheus) bleven in leven. Prometheus had namelijk zijn zoon aangeraden een schip te bouwen. Na de zondvloed kwam het schip terecht op de Parnassus.

Eurydice - Nimf
Je hebt twee soorten, net zoals overal waar het kwaad aanwezig is is het goede aanwezig.  
De satyrs lieten instinct boven rede gaan, anarchie boven orde, extase boven ascese, overvloed boven matigheid. Zij symboliseren wellust en vervoering.
Als de dwang weg is en diegene niets meer met de satyr te maken wil hebben verdwijnt de lust, de zin en vruchtbaarheid. De andere soort satyr haalt dat juist terug. Al werd dit niet altijd zo gezien. 
Bekende satyrs zijn Marsyas en Aristaios.
Aristaios wordt beschuldigd voor het belagen van de nimf Eurydice, hij had geconstateerd dat ze beïnvloed was door de satyr Marsyas, dit zou o.a. haar lusten verdrijven en haar onvruchtbaar maken. 

Genius
(Latijn voor 'voortbrenger') was een onzichtbare beschermgeest, een hoger wezen, die al het geschapene behoedde en bewaakte, maar voornamelijk zijn invloed deed gelden op het doen en laten van de mens. 

Pegasus - Het vliegend paard

Psyche (Eros & Psyche)
De personificatie van de ziel

Noordse mythologie:
Frigg (ook gezien als Hludana, Jörd, Fjörgin, Hlodin)
In de Noordse mythologie werd Frigg (Edda's) of Frigga (Gesta Danorum) de "Eerste onder de godinnen" genoemd, de vrouw van Odin, koningin van de Æsir, en godin van het firmament.

Freya en Freyr - de tweeling, ik zie deze als een personificatie van Frigg, de mannelijke en vrouwelijke zijde.

Godin Isis
In de Egyptische mythologie is ze een beschermgodin. Diodorus van Sicilië meldt in zijn geschriften dat Isis als uitvindster van de landbouw werd vereerd, en eveneens als grote heelmeesteres. Zij was ook degene door wie (of onder wie) het eerst de wet van rechtvaardigheid in het land werd ingesteld. Ze is ook zeer bedreven in goede magie, net als haar vader Merlijn de Tovenaar, bedreven kunstenaars in de goede magie die voortkomt uit wijsheid.  

Kwan Yin De godin van de Genade. Kwan Yin is de meest vereerde godin in China. In Japan wordt ze onder de naam Kwannon of Kannon vereerd. Haar naam betekent 'zij die luistert naar de geluiden van de wereld', oftewel 'zij die de gebeden verhoort', of 'zij die luistert waar haar hulp nodig is'. 

Epione  De godin van de pijnverzachting

Moira De godin van de lotsbestemming
De Griekse auteur Homerus refereert in zijn werken aan de lotsgodin Moira wanneer hij schrijft dat wat zij vastlegde onherroepelijk was en dat zowel stervelingen als goden er aan gebonden waren.

Pasithea (Grieks) Godin van de ontspanning en de rust

Astarte
Ze was een Fenicische godin van de vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog. 

Astrologische betekenis Venus

Mannelijke en vrouwelijke zijde van Hera:

Aphrodite - de Godin van de Liefde 

Apollo -

Sprookje ontstaan uit de Noordse en Germaanse mythologie
Vrouw Holle
Vrouw Holle is een figuur uit volksverhalen uit Midden-Europa. Ook is het de naam van een sprookje dat is opgetekend door de gebroeders Grimm in Kinder- und Hausmärchen (KHM24). Het sprookje is ook bekend als:

Het vlijtige Liesje en het luie Liesje (ADHD, ADD)
Goud-Elsje en Pek-Elsje (Alles of niets)

Vrouw Holle, Holda of Hulda is een van vele bovennatuurlijke vrouwelijke wezens uit het volksgeloof die vanuit hun oorsprong met de onderwereld in contact staan. De aard van dit type wezens varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard.

Tuïsto - Hij wordt door Tacitus in zijn Germania beschreven als oergod van de Germanen. Dit is tevens de enige vermelding uit de oudheid van deze god.
De naam Tuïsto wordt wel vergeleken met Nederlands twist en Oudzweeds twistra (“scheiden”) en gerelateerd aan Germaans *tvi- (“twee”). Tuïsto zou zo duiden op een 'tweevoudig wezen' of een 'tweeling'. Uitgaande van deze interpretatie heeft men Tuisto wel vergeleken met het Vedische godenpaar Yama en Yami: de tweeling (broer en zus) die aan het begin van de Vedische kosmogonie staan.

Germaanse mythologie
Nerthus - is volgens Tacitus de naam van een door verscheidene Suevische stammen aanbeden moeder Aarde, vergelijkbaar met de Romeinse Terra Mater. De aard van haar wezen is niet helemaal duidelijk, Tacitus duidt haar zowel aan met numen (= goddelijke macht) als met dea (= godin).

Shri Lakshmi, soms ook Mahalaxmi (Sanskriet: लक्ष्मी lakṣmī) is de hindoeïstische godin van licht, rijkdom en geluk, en tevens van schoonheid, moed, vruchtbaarheid en liefde. Ze wordt binnen het hindoeïsme als moeder van het universum beschouwd, en wordt vereerd tijdens het jaarlijkse lichtfeest Diwali. Andere namen van Lakshmi zijn: Haripriya (geliefde van Hari), Padma (lotus), Padmalaya (die op een lotus verblijft), Jaladhija (geboren uit de oceaan), Chanchala (wispelturige) en Lokamata (moeder van de wereld).

Lakshmi is de partner van Vishnoe, de god van de bloei en instandhouding. Ze heeft verscheidene avatara, waaronder Sita (in welke vorm ze met Rama trouwde) en Rukmini (met Krishna). Deze laatsten waren beiden avatara's van de hindoegod Vishnoe. Lakshmi vertoont opvallende gelijkenis met de godin Aphrodite uit de Griekse mythologie en Venus uit de Romeinse mythologie. Alle drie de godinnen zijn geboren uit de oceaan, worden afgebeeld als jonge vrouwen en weerspiegelen geluk, schoonheid en vruchtbaarheid.

Julia (& Romeo) (Engeland)
Thisbe (&  Pyramus) (Griekenland)
Amaterasu (& Tsukuyomi ) (Japan) 
 
Odette & Odile: het zwanenmeer, goede en kwade versie.

Miljoen jaar voor Christus: Uitvinder vuur
Ik moest steeds meekrijgen dat ze de eerste was die het vuur heeft uitgevonden.

+/- 2990 voor Christus:
Christendom: 
Eva

Joodse Godsdienst: 
Ark van Noach, ze was de vrouw van Noach

Rhea Silvia (Vestaalse maagden)

3,2 miljoen jaar geleden: Lucy - Australopithecus afarensis

+/- 10.000 voor Chr : Eva

Priesteres in de tempel van Liefde in Atlantis
Advocate die de goddelijke gerechtigheid was toegedaan
Helpster van onderdrukten

Batseba
Ze "dochter van de eed"[1] of "dochter van overvloed"[2]) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de vrouw van (de Hettiet) Uria en later van koning David. Haar geschiedenis geldt als het grootste dieptepunt in de geschiedenis van koning David. Salomo, het tweede kind van David en Batseba, zou David later opvolgen als koning.

+/- 1231
Unas

Heb het idee dat nog niet alles geheel klopt en de tijdslijnen nog.

 

Zie hier het voortbestaan van de ziel in de fysieke wereld.

 


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)


 

 

 

09 dec 2019 20:09
Voortbestaan van de ziel van de eerste mens in mythologieën (o.a. Venus en Lucifer)

Ik mag deze niet aan een naam koppelen volgens sommige, dus laten ik deze maar even in gedachte. Door deze wetenschappen word [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
08 dec 2019 21:11
Keizer Nero

Werd ook Satan genoemd Hij was een kind van de eerste mens en was jaloers op haar partner en kinderen en zou ze altijd tegen [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
08 dec 2019 21:10
Jeroen Bosch

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis, zou hij er inmiddels verlost van zijn m.b.v. de goede zielen? Ik denk [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
08 dec 2019 21:03
Dante Alighieri

Mythologieën kan je het beste als geestelijke invloeden ervaren, de ervaringen van iemand. Hij heeft altijd een fascinatie [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
08 dec 2019 19:54
Victor Hugo

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis.   Mythologieën, ik ben er toch weer op terug gekomen, deze zijn [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
03 dec 2019 11:38
Cleopatra VII

Ze strijd altijd voor rechtvaardigheid.   1 van de 3 bruiden van Graaf Dracula Jezus mythologie : Claudia Procula : De [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
23 nov 2019 21:37
Vincent van Gogh

  Het meisje met de parel. Geschilderd door Johannes Vermeer. Mona Lisa
Geschilderd door Leonardo da Vinci. 515  - 479: Confucius 450 [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
22 nov 2019 20:00
Leonardo da Vinci

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
22 nov 2019 19:57
Jeanne d'Arc

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
10 nov 2019 19:49
Willem van Oranje

  Kronos Saturnus  Klein Duimpje Erik (Roodbaard) 73 - 4:  Jezus mythologie: Herodes Hij was altijd op zoek naar [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
09 nov 2019 16:58
Franklin Roosevelt

Aeneas Tekenfilms: Mowgli  Jezus mythologie : Johannes den Doper De oorspronkelijke leraar van Jezus, als hij niet naar [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
08 nov 2019 21:52
Paul Gauguin

Semirhaege (13 verzakers)   Zelena - de groene heks (jaloezie)   Gretchen van Faust   Helena van Troje   17 Monniken [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
02 nov 2019 23:51
Saskia van Uylenburg

41 - 55: Britannicius - Stiefbroer van Keizer Nero, op zielsniveau wel zijn broer, hij werd vergiftigd door hem uit jaloezie [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
29 okt 2019 21:51
Multatuli

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
27 okt 2019 12:19
Catharina de' Medici

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
27 okt 2019 12:18
Johannes Vermeer

Aartsengel Rafaël Goddelijke taken De zachtaardige Rafaël heeft veel goddelijke taken. Hij stelt gerust, kalmeert, verzoent, [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
13 okt 2019 18:09
Martin Luther King

Hij geeft een goed voorbeeld wat een bipolaire stoornis met iemand kan doen, word je geleid door het goede of door het kwade, [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
11 okt 2019 19:59
Mussolini

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis. 0 1883 - 1945: Benito Mussolini
Hij was een Italiaanse politicus, [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
01 okt 2019 16:05
Jack the Ripper

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis ofwel de duivel vereerd, zou hij er inmiddels verlost van zijn m.b.v. [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
15 sept 2019 22:02
Elisabeth Bas

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
23 aug 2019 18:56
Napoleon

Hij heeft zich altijd door de duisternis laten leiden. Een figuur uit de Griekse Mythologie, een satyr   0 ? - 36: Kajafas (De [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
22 aug 2019 21:42

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
13 aug 2019 12:12
Mata Hari

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
12 aug 2019 21:45
Plato

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
10 aug 2019 20:46
Marcus Antonius (Cleopatra & Antonius)

Satyr Dit zijn mythische wezens die ook in onze Genetische wereld bestaan. Ze zorgen ervoor dat je onvruchtbaar wordt en [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 juli 2019 17:37
Otto Frank

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis. Zeus Ganymedes 356 - 323: Alexander de Grote 111 - 130: Antinoüs
0 1610 [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
16 juni 2019 17:13
Samuël

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
13 mei 2019 21:55
Jozef Stalin

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis. Neptunus Poseidon 570 - 632: Profeet Mohammed
Hij wordt door moslims [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
11 mei 2019 00:44
Vasco da Gama

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
01 mei 2019 00:29
Koningin Wilhelmina

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
28 apr 2019 16:30
Pompeïus

  Hades - Hij is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de onderwereld of Schimmenrijk en heerser over [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
27 mrt 2019 19:00
Columbus

Demandred - één van de 13 verzakers uit de boeken van "Het Rad des Tijds". Voor zijn overgang naar de Duistere heette Demandred [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
20 mrt 2019 22:41
Johann Sebastian Bach

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
16 mrt 2019 22:14
Robespierre

272 - 251: Herennius
Hij was een Romeins keizer gedurende een aantal maanden.
Hij doodde op gruwelijke wijze Cicero.   62 [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
10 feb 2019 20:09
Elisabeth Couperus - Baud

Selene, de heks uit sprookjes die groen ziet van jaloezie   Tinkelbel Het kleine elfje of feetje[1] is het allerbeste [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 jan 2019 21:52
Darwin

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
17 jan 2019 22:04
Sigmund Freud

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
17 jan 2019 20:46
Gregor Johann Mendel

428 - 347: Archytas
Hij was een filosoof, mathematicus, astronoom, staatsman, strateeg en bevelhebber uit de Griekse oudheid. [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
17 jan 2019 20:45
Socrates

469 - 399: Socrates Hij was een klassiek Grieks Atheense filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
01 jan 2019 02:25
Mozart

  0 7 voor Christus - 35 Johannes de Doper   1756 - 1791: Mozart     

Voortbestaan van de zielLees meer..