De eerste gevallen Engel

Werd ook Satan genoemd (666 = duivelse beweging)

Kortjakje

Psychoanalyse:
De naam van Oedipus leeft onder meer voort in het oedipuscomplex, een centraal begrip uit de psychoanalyse: de onbewuste seksuele drift die een jongen - volgens Sigmund Freud - heeft jegens zijn moeder en het daarbij behorend verlangen zijn vader uit jaloezie te vermoorden. Bij Oedipus zelf is echter geen sprake van een oedipuscomplex: hij doodt zijn vader en huwt zijn moeder niet door een verborgen verlangen, maar als gevolg van onwetendheid en het noodlot.
 
Chronos en Eos - Die het niet eens was met de goddelijke plannen, omdat door zijn jaloezie giftige invloeden collectief verspreid werden en zichzelf ald God zag en de tijd voor zijn rekening zou nemen. Alle stoornissen zijn door een tijdsgegeven ontstaan. Bijv ADHD, deze mensen zien 5 minuten voor 2 minuten aan, dat zorgt voor hyperactiviteit.
 
Prometheus was de zoon van de Titaan Iapetus en de Oceanide Clymene (oftewel Asia), die later ook zijn minnares werd. 
Veelbetekenend is de mythe van Prometheus. Bij de oorspronkelijke toebedeling van gaven en vaardigheden door de Griekse goden was de mens er bekaaid afgekomen. Zowel op het vlak van de overlevingsinstincten als op het vlak van de natuurlijke verdedigingsmiddelen waren de andere levende wezens er veel beter aan toe. Uit liefde voor de mensheid stal Prometheus het vuur bij de Olympische goden en schonk het aan de mensen. Hij leerde de mens er metaal mee te bewerken en leerde hun technische vaardigheden toe te eigenen.
Prometheus werd bovendien voorgesteld als een leraar en uitvinder, die de mensen wederzijds respect bijbracht en hen leerde vooruit te zien: zijn naam werd verklaard als 'de vooruitdenkende'. Maar Prometheus werd er door Zeus, de Griekse oppergod, voor gestraft. (Zijn broer op zielsniveau)
 
Zoon van Hermes en Aphrodite, zie je wat er van incest komt
 
Aristaios, satyr
 
Dionysos/ Bacchus
 
Pluto
 
 
Goliath 

De Hulk

Victor Frankenstein - Hij is een fictief hoofdpersonage uit het boek Frankenstein van Mary Shelley uit 1818. Hij is een wetenschapper, die na het bestuderen van chemische processen en het ontleden van levende dieren inzicht krijgt in het creëren van leven en zo zijn eigen creatie tot leven weet te wekken (deze creatie staat alom bekend als Frankensteins monster). Het monster kreeg zijn negatieve geest mee waar hij altijd vanaf wil komen (ook wel schaduwzijde of duistere kant genoemd). 
 
1323 - 1304: Toetanchamon
Hij was een farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte. Hij heette oorspronkelijk Toetanchaton, later werd om politiek-religieuze redenen zijn naam veranderd in Toetanchamon, wat zoveel betekent als: "Levend evenbeeld van Amon". Zijn troonnaam Nebcheperoere betekent: "Heer van de manifestaties van Ra". 
 
Broer van Cleopatra VII met wie ze een verstandshuwelijk aangegaan was, ze liet hem vermoorden toen hij 15 was.
 
Jezus mythologie: Judas (Je kunt hem o.a. relateren aan Mozes)
 
Jaar 0
 
 
747 - 814: Karel de Grote
 
Omstreeks 958 - 1057: Peeping Tom (Lady Godiva)
 
+/- 1450: Trajin (Ook wel bekend als Quasimodo.)
De gebochelde man die in de jaren 1820 een steenhouwer was bij werkzaamheden aan de Notre Dame. De man is in dat leven gek geworden.
 
1179 - 1241: Snorri Sturluson
Hij was een IJslandse skald, dichter, geschiedschrijver en politicus. 
Snorri wordt beschouwd als degene dankzij wie we nu zoveel weten over de Noordse (en latere Germaanse) mythologie.
 
1324 - 1407: Mozes - (Mythologie)
De grootste profeet Grondlegger van de Talmoed. Vrouw: Sippora, oudste zoon: Gersom, jongste zoon Eliëzer.  De 10 geboden die God aan Mozes gaf, alles om te zuiveren, om ze zo het best mogelijke leven te gunnen. Regels die zijn ware aard nodig heeft. (Invloeden van de eerste apen)
  
1626 - 1676: Sjabtai Tsvi beter bekend als Sabattai Zevi. Turks Rabbijn van Joodse afkomst. Valse messias - Stichter van Sekten.
 
1792 - 1878: Paus Pius IX 

Hij heeft zich altijd laten leiden door lust, verantwoordelijk voor het begin van het kindermisbruik binnen de kerkelijke gemeenschap. 

Dogmas zijn er met een bedoeling.

 
Met het afzweren van de onbevlekte ontvangenis van Moeder Maria heeft hij alle satyren losgelaten.(het was een geestelijke bescherming)
 
Hier vloeide het misbruik in de kerk uit voort en verkrachtingen namen toe.
 
Vele acties komen uit onwetendheid en zelfzucht voort en zorgen voor veel schade. (Hij had altijd een gebrek aan sex).
 
1889 - 1945: Hitler

Hij was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Hij was rijkskanselier van Duitsland van 30 januari 1933 tot aan zijn overlijden en staatshoofd (als Führer en rijkskanselier) van 2 augustus 1934 tot eveneens aan zijn dood. Hitler is het meest bekend om zijn centrale leidende rol in de opkomst van de Duitse variant van het, oorspronkelijk Italiaanse, fascisme in Duitsland (het nationaalsocialisme), de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Hij kwam ook in het proces dat hij met mythologieën bezig was, de arische, sterke mensen zouden overblijven. De mensen van Atlantis werden hiermee bedoeld, terwijl iedereen daar vanaf stamt, een verkeerde interpretatie levert een rassenscheiding op. Zie mijn visie daarop in dit blog. Deze gedachte moest ik ook beleven,  de mensen en de apen. Terwijl de mensen de dieren zijn gaan overnemen om te overleven, ze moesten de dierlijke invloeden die ze overhielden kwijt zien te raken.

Hitler wilde in dit leven alles persé oplossen, hij wilde al jong priester worden om van zijn negatieve beinvloedingen af te komen, echter zijn vader mishandelde hem, onbewust wist hij dat de duivel zijn zoon was, door drankmisbruik uit dat zich in mishandeling. In dit leven had hij ook niet zo heel veel met zijn vader op. Als hij iets goeds wilde, werd direct de kop ingedrukt door zijn stoornis.

Hij is in dit leven met een zuurstofgebrek geboren, wat erop kan duiden dat hij beter nog niet geboren had kunnen worden, hij had nog teveel negatieve karmische invloeden bij. Wat niet betekent dat iedereen met die symptomen het zo vergaan is, hij heeft ook alle mensen gegund wat hij aan negatieve invloeden ontvangen heeft.  Ofwel hij heeft zoveel mensen benadeeld dat het leven hem niet gegund werd. Vele mensen lossen dit op door in de tussentijd als dier of plant te leven om zich zo te zuiveren van deze invloeden, hij wilde persé altijd alleen maar mens zijn, waardoor hij al deze invloeden in zijn levens te verwerken kreeg. Veel zelfzucht aanwezig, wat inmiddels bijna weg is. In dit leven mag hij totaal geen informatie opnemen, dit door de haat van de mensen. Bewust kent hij geen mensenhaat, alleen nieuwsgierig naar de mens... zijn contacten zijn extreem summier.

PS: Eva Braun is zijn zus op zielsniveau, Ernst Röhm zijn broer, Heinrich Himmler zijn zwager. De familie moest altijd strict bij elkaar gehouden worden, fysiek is dat nooit beseft. Liefde werd verward met sex, binnen hun familie heeft altijd incest plaatsgevonden, ook al zo'n verwarring van de psyche bij hunzelf en anderen die daar beïnvloedbaar voor zijn.

De geestelijke valse Messias

 

04 apr 2020 21:11
Henri Breetvelt

God en Duivel van de Maya's Tzakol en Bitol, zijn poging om de Schepping te verklaren, het is inderdaad een lastige klus.   Protestants   Voor [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:39
Louis Couperus

Atlas, vader van de Zeven Zusters   Sirius   Adam   Don Juanito, zoon Don Juan (mythe)   70 - 19: Vergilius   Tussen [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:36
Vincent van Gogh

Ik ben bezig geweest met achterhalen hoe de ziel van de eerste mens voortleeft. De ziel komt terug wanneer en waar deze dat [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:35
Willem van Oranje

Gevallen Engel, zoals mensen met zonden in mythologieën verklaard worden. Klein Duimpje Erik (Roodbaard) 73 - 4:  Jezus [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:33
Maria Magdalena

Dochter van God op zielsniveau Hindoeïsme: Vishnoe Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:30
Franklin Roosevelt

Zoon van God op zielsniveau Hindoeïsme: Shiva Abel, zoon van Adam en Eva Aeneas Apollo Tekenfilms: Mowgli  Yahya (profeet) Jezus [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:29
Plato

    Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 17:22
Dante Alighieri

Zoon van God op zielsniveau   Mythologieën kan je het beste als geestelijke invloeden ervaren, de (geestelijke) ervaringen [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 14:49
Victor Hugo

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis.   Mythologieën, ik ben er toch weer op terug gekomen, deze zijn [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 apr 2020 13:00
Pompeïus

Kronos - Hier komen de verhalen vandaan over de zogenaamde nieuwe planeet "Planet X" waar mensen al jaren mee bezig zijn, [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
03 apr 2020 22:57
Koningin Victoria

Gevallen Engel Slavendrijver - de grove soort Cruella de Vil Verwant aan het sprookje de Waterlelies, ze zette het Zevengesternte [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
03 apr 2020 00:42
Saskia van Uylenburg

Mythologieën geven de geestelijke beïnvloedingen weer.   De yeti, migyur, yeren of verschrikkelijke sneeuwman, een vermeende [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 18:58
Martin Luther King

Gevallen Engel Hij geeft een goed voorbeeld wat een bipolaire stoornis met iemand kan doen, word je geleid door het goede [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 15:19
Keizer Nero

De eerste gevallen Engel Werd ook Satan genoemd (666 = duivelse beweging) Kortjakje Oedipus Psychoanalyse: De naam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 13:14
Jeroen Bosch

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis, zou hij er inmiddels verlost van zijn m.b.v. de goede zielen? Ik denk [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:15
Napoleon

Gevallen Engel Hij heeft zich altijd door de duisternis laten leiden. Een figuur uit de Griekse Mythologie, een satyr   0 ? [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)