Ik ben bezig geweest met achterhalen hoe de ziel van de eerste mens voortleeft. De ziel komt terug wanneer en waar deze dat wil. Ik heb hierbij ook mythologieën gebruikt.

Je vindt meerdere scheppingsverhalen in de boeken. Denk hierbij aan God, Adam en Eva, de ark van Noach, Zeus etc. dit is de manier waarop mensen de geschiedenis proberen te verklaren en vanuit wiens perspectief. Dit zijn momenten in de tijd waar de mensheid bijna uitgeroeid was en weer opnieuw begon. 
Ik denk dat we allemaal volgens ons eigen plan leven. Ik denk dat de ziel blijft voortbestaan en dat wij vooraf geweten hebben wat ons te wachten stond, wij hebben daar zo goed als mogelijk op kunnen anticiperen. We hebben niet in alles de overhand gehad, maar wel enorm veel zeggenschap over onszelf, ook al mag dat bij sommige nog niet zo overkomen.

Veel dingen gebeuren met een goede reden, ook al is de gebeurtenis op dit moment niet zo aangenaam. Vertrouwen houden is de grote boodschap!

Van oorsprong is haar ziel alleen een mens, zij is als ieder soort wel eens opgedoken om te zuiveren en dus te overleven. Dit zou ook het meest effectief zijn. Haar ziel had de vrije keuze om ergens te incarneren, altijd in acht houdend wat ieders allerhoogste goed dient.  Ze is als eerste op telepathische wijze waargenomen.
Zielen bestaan continu voort. Mensen komen ook vaak terug als boom, plant of dier, alle zielen kunnen niet tegelijkertijd mensen zijn. De ziel blijft namelijk non-stop voortbestaan.  Het kan ook zijn dat ze terugkomen als waterdruppel of luchtdeeltje of onderdeel zijn van een energiestroom. Alle zielen dienen continu te leven, je moet blijven leven. Alles is gebaseerd op overlevingsdrang.
Witte zielen zijn vaak terug te vinden bij de goedaardige mensen en diersoorten, zwarte zielen bij de agressievere soorten, ongedierte en onkruid.
Zoals je misschien wel opvalt mag deze ziel de meeste tijd nooit lang leven, de gemiddelde leeftijd is 40 jaar.

Begin der tijden is niet te definiëren:

Universum:

 

Licht en duisternis
Energie
Chi - energie
Vibraties
Eerste lichtpunt en eerste mistpunt

Yin & Yang
zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Pleione, moeder van de Zeven Zusters

Gaia - Moeder Aarde

Alle Diersoorten ter zuivering en onze enige overlevingskans. (exacte volgorde in levensverloop volgt nog..):
 
(Vrede) Duif
Paard (Een paard is een spiritueel dier, een dier die continu naar je ziel luistert en deze heelt, de samenwerking met de mens is subliem)
 
Tijger (Een doorzetter,  altijd berekend en vangt zijn prooi op het goede moment)
 
Olifant (Hier kunnen invloeden van obesitas vandaan komen)
 
Wolf (Wolven werden spirituele dieren, ze vertellen je alles, het nageslacht zou als huisdier gehouden worden.. de hond)
 
Kat
 
Inktvis (ik zag mezelf met en gebruik ook wel eens tentakels, denk aan Krishna)
 
Haai
 
Hond (Bulldogs moesten gezuiverd worden, je hebt er hele lieve bij)
 
Hatchiku (hond)
 
Dinosaurus (daar is veel woede weggegaan)
 
Spin (ik zag mezelf als een soort spiderman, tegen de muur en het plafond omhoog klimmen, mijn ogen zagen zelfs nog in het donker)
 
Vlinder (een echte transformator)
 
Mug ( de transformatie van parasiet, malariamug naar de gewone mug
 
Mensen hebben gedragingen aan deze levens overgehouden , die we continu kwijt aan het raken zijn.
(Denk aan verhalen zoals de Gebroeders Grimm en de serie Grimm.) En mythologieën als de Centauren en zeemeerminnen, mensen hebben uit overlevingsdrang de dieren overgenomen en worden weer mens. Denk aan de moderne mens , de theorie over de Neanderthalers. Lees ook mijn verhaal over het ontstaan van de Pre-historie en Atlantis.
 
Meerdere volgen..

De eerste mens
Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam en Eva waren ze weer ontwikkelt tot volwaardig mens.
Door het als eerstontstaan werd de eerste mens gezien als iemand die het kwaad voortbracht, de schuldige, de zondares. Ze is in ieder leven met de waarheid en de oplossing bezig.

Sprookjes en Mythologieën. Dit zijn verhalen die ervaren zijn door de eerste apen, mensen en dieren en tevens creëert het een hoger bewustzijn en lost de kennis de negatieve invloeden op. Hier zijn ook de plannen van de gevallen engelen in terug te vinden. Ik moest haar als meerdere personages in één mythologie terugvinden met bedoelingen natuurlijk, voor dat je denkt dat ik maar wat raaskal ;)
Onderscheid tussen licht en donker, mannelijke en vrouwelijke genen die een persoon van nature bij zich draagt etc

Nausikaä - de koningsdochter uit Odyssee van Homerus 

Jezus mythologie: Moeder Maria (God)
Jozef van Nazareth: Adam
Jezus: Kain
Johannes den Doper: Abel
Maria Magdalena: Seth

God schiep als eerste Adam omdat hij zelf niet eerst naar de Aarde mocht van de gevallen Engelen. Hij kwam zelf als Eva. Deze is haar verdere leven gestraft voor het feit dat ze zich voortplantte. (Daardoor kwam er een negatieve invloed vrij)

Pallas Athena

1 van de 3 bruiden van Graaf Dracula

Doornroosje

Remi, Alleen op de wereld

Lees hier meer over de doelstellingen van de gebroeders Grimm

Belle (Beauty & the beast)
Wendy (Peter Pan)

Tekenfilms vertellen je onbewust en bewust ook veel:
Olivier B. Bommel (als je begrijpt wat ik bedoel!)

Griekse mythologieën
Pyrrha
Deukalion en Pyrrha zijn een echtpaar dat een grote rol speelt in een van de bekendste zondvloedverhalen uit de Griekse mythologie. Om de mensen te straffen zond Zeus een zondvloed uit over de wereld. Alleen Deukalion (zoon van Prometheus) en Pyrrha (dochter van Epimetheus) bleven in leven. Prometheus had namelijk zijn zoon aangeraden een schip te bouwen. Na de zondvloed kwam het schip terecht op de Parnassus.

Eurydice - Nimf
Je hebt twee soorten, net zoals overal waar het kwaad aanwezig is is het goede aanwezig.  
De satyrs lieten instinct boven rede gaan, anarchie boven orde, extase boven ascese, overvloed boven matigheid. Zij symboliseren wellust en vervoering. 
Als de dwang weg is en diegene niets meer met de satyr te maken wil hebben verdwijnt de lust, de zin en vruchtbaarheid. De andere soort satyr haalt dat juist terug. Al werd dit niet altijd zo gezien. 
Bekende satyrs zijn Marsyas en Aristaios.
Aristaios wordt beschuldigd voor het belagen van de nimf Eurydice, hij had geconstateerd dat ze beïnvloed was door de satyr Marsyas, dit zou o.a. haar lusten verdrijven en haar onvruchtbaar maken. 

Genius
(Latijn voor 'voortbrenger') was een onzichtbare beschermgeest, een hoger wezen, die al het geschapene behoedde en bewaakte, maar voornamelijk zijn invloed deed gelden op het doen en laten van de mens. 

Pegasus - Het vliegend paard

Psyche (Eros & Psyche)
De personificatie van de ziel

Kwan Yin De godin van de Genade. Kwan Yin is de meest vereerde godin in China. In Japan wordt ze onder de naam Kwannon of Kannon vereerd. Haar naam betekent 'zij die luistert naar de geluiden van de wereld', oftewel 'zij die de gebeden verhoort', of 'zij die luistert waar haar hulp nodig is'. 

Epione  De godin van de pijnverzachting

Moira De godin van de lotsbestemming
De Griekse auteur Homerus refereert in zijn werken aan de lotsgodin Moira wanneer hij schrijft dat wat zij vastlegde onherroepelijk was en dat zowel stervelingen als goden er aan gebonden waren.

Pasithea (Grieks) Godin van de ontspanning en de rust

Frigg: De vrouw van Odin, Odin was eigenlijk de zoon van Frigg, ook deze laster wordt opgelost in mythologieën, de familie van de gevallen engelen wilden hun overnemen en zo wilde ze ook het Oedipus complex overdragen.

Sprookje ontstaan uit de Noordse en Germaanse mythologie
Vrouw Holle
Vrouw Holle is een figuur uit volksverhalen uit Midden-Europa. Ook is het de naam van een sprookje dat is opgetekend door de gebroeders Grimm in Kinder- und Hausmärchen (KHM24). Het sprookje is ook bekend als:

Het vlijtige Liesje en het luie Liesje (ADHD, ADD)
Goud-Elsje en Pek-Elsje (Alles of niets)

Vrouw Holle, Holda of Hulda is een van vele bovennatuurlijke vrouwelijke wezens uit het volksgeloof die vanuit hun oorsprong met de onderwereld in contact staan. De aard van dit type wezens varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard.

Tuïsto - Hij wordt door Tacitus in zijn Germania beschreven als oergod van de Germanen. Dit is tevens de enige vermelding uit de oudheid van deze god.
De naam Tuïsto wordt wel vergeleken met Nederlands twist en Oudzweeds twistra (“scheiden”) en gerelateerd aan Germaans *tvi- (“twee”). Tuïsto zou zo duiden op een 'tweevoudig wezen' of een 'tweeling'. Uitgaande van deze interpretatie heeft men Tuisto wel vergeleken met het Vedische godenpaar Yama en Yami: de tweeling (broer en zus) die aan het begin van de Vedische kosmogonie staan.

Odette & Odile: het zwanenmeer, goede en kwade versie.

Miljoen jaar voor Christus: Uitvinder vuur
Ik moest steeds meekrijgen dat ze de eerste was die het vuur heeft uitgevonden.

+/- 2990 voor Christus:
Christendom: 
Eva

Vesta (Vestaalse maagden)

3,2 miljoen jaar geleden: Lucy - Australopithecus afarensis

+/- 10.000 voor Chr : Eva

Batseba
Ze "dochter van de eed"[1] of "dochter van overvloed"[2]) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de vrouw van (de Hettiet) Uria en later van koning David. Haar geschiedenis geldt als het grootste dieptepunt in de geschiedenis van koning David. Salomo, het tweede kind van David en Batseba, zou David later opvolgen als koning.

+/- 1231 
Unas

Heb het idee dat nog niet alles geheel klopt en de tijdslijnen nog.

Het meisje met de parel. Geschilderd door Johannes Vermeer.

515  - 479: Confucius

450 - 370: Gautama Boeddha  

329 - 249: Euhemerus 

120-54: Aurelia Cotta - Moeder van Julius Caesar 

 

Jaar 0 
 
Lucas is ook patroonheilige van schilders en beeldsnijders.
 
21 januari 63 - april 63: Claudia Augusta
Ze was de dochter van keizer Nero en Sabina Poppaea (niet haar zielenouders), ze is niet gestorven door een natuurlijke dood zoals beweerd wordt, maar door verstikking met een kussen door Sabina Poppaea. (Wat in de genetische wereld ook gebeurd en dan noemen ze het vaak wiegendood)
 
111 - 130: Antinoüs
 
251 - 356: Sint Antonius
Hij is een christelijke heilige, die bekendstaat als de vader van het kloosterleven

378 - 448: Sint Germanus
Hij was een Gallo-Romeinse provinciebestuurder en militair die in 418 tot bisschop van Auxerre in Gallië werd verkozen.  

470 - 544: Dionysius Exiguus
De grote historische betekenis van de Scytische monnik en tijdrekenaar Dionysius Exiguus, die, afkomstig uit een landstreek in of nabij het deltagebied van de Donau, zich omstreeks het jaar 500 in Rome vestigde, is tweeërlei:
-Hij introduceerde de christelijke jaartelling (ook Anno Domini jaartelling genoemd) door haar in zijn paastabel te gebruiken;
-uit deze zeer nauwkeurige paastabel kon twee eeuwen later Beda Venerabilis' Paascyclus voortkomen, door middel waarvan uiteindelijk alle toekomstige juliaanse kalenderdata van Paaszondag definitief werden vastgelegd.
Dionysius’ paastabel is een voortzetting van de aan de juliaanse kalender aangepaste Alexandrijnse paastabel die toegeschreven werd aan patriarch Kyrillos van Alexandrië.

Pacha (indiaan)

614 - 678: Aïsja, de veel jongere vrouw van Mohammed de Profeet.

Masjaz
Masjaz was een alternatief genezeres (kruidenvrouw genoemd)

822 - 832: Wolf

850 - 917: Radboud van Utrecht

Ibu
Indonesische moeder met groot gezin, ik weet haar naam niet

--

980 -1067 na Chr : Lady Godiva

Een slaaf - Een slaaf die bij sadisten terecht kwam.

Ergens komt deze persoon ook zelf als slavendrijver terug, maar ééntje die samen werkte en samen at met zijn slaven, als ze genoeg verdiend hadden mochten ze gaan om een goed leven op te bouwen.

Beatrice Portinari (Dante's Muze) (1266 - 1290, zij was zijn geestelijke ervaring)
Hij wilde altijd meewerken, maar werd altijd door de liefde tegengehouden, hij moest altijd extreem veel moeite doen om zijn ware liefde te vinden, daar is zijn dwang op gericht.  Hij heeft zich aan haar verbonden ter zuivering met alle consequenties van dien.
Ik ben hem gaan ervaren als een aparte en gedreven man, lees hier meer over het voortbestaan van zijn ziel
 
1195 - 1231: Sint Antonius van Padua 
Hij is geboren als Fernando Martins de Bulhões in een rijke, adellijke familie, was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een belangrijke heilige beschouwd.
 
1295 - 1327: Sint Rochus
Hij is de patroon tegen pest en besmettelijke ziekten, hij wordt gerekend tot de 14 noodhelpers.
 
Sippora - Vrouw van Mozes  (Mythe)

Catharina ? 
Ik heb gehoord en gezien dat ze omgeven was door Hoge priesters, ze hadden in ieder geval een witte cape aan. Ze hebben haar gedood. (13 verzakers)

1412 - 1431 Jeanne d'Arc

1466: Agnes Guybertaut, Esmeralda in het verhaal van de Klokkenluider van de Notredame.
Ze is als Agnes Guybertaut geboren in Reims, uit een relatie die haar moeder Paquette als prostituee onderhield met een onbekende man. Hugo verwijst dat Esmeralda's vader van Egyptische afkomst is, waardoor ze vaak wordt afgebeeld met een wat donkere huidskleur.
Het meisje groeit enige tijd op bij haar moeder, maar wordt na enkele jaren ontvoerd door zigeuners die haar Esmeralda gaan noemen en vervolgens ontvoerd door Quasimodo in opdracht van Claude Frollo.

1503 - 1566: Nostradamus
E
en groot ziener en medicus, zijn hele zienswijze was gebaseerd op heelwording van geest, lichaam en ziel. Hij werd geestelijk voor de gek gehouden en moest bepaalde dingen verwarren met de fysieke wereld, de waarheid wordt mensen zo moeilijk gemaakt.  Hij heeft ook veel grote gebeurtenissen voorspeld, wat moeilijk gemaakt werd gezien benamingen en jaartallen, mensen zijn zijn kwatrijnen gaan analyseren naar ware gebeurtenissen, dit klopte zeer vaak, het feit dat mensen hier mee bezig zijn en het verspreiden zorgt voor een reductie van het leed. je kunt het het beste zien als opdrachten waarop geanticipeerd wordt en die uiteindelijk voor de oplossing zorgen. trots op de mensen die hier zoveel tijd in geïnvesteerd hebben, die gaan later hun inzet beseffen, LIFE SAVING!   

1606 - 1669: Rembrandt van Rijn      
Een groot schilder, zijn eigen ziel najagend wat zorgt voor heelwording, hij heeft veel uitgebeeld in schilderijen, sommige schrijven het, sommige spreken het uit, sommige schilderen het, hoe hij het verder zag ga ik nog meemaken.. Zie hier het voortbestaan van de ziel van zijn  zoon Titus.

---------- 

-- Operazanger

1853 - 1890 : Vincent van Gogh
H
ij was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Van Goghs invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst.
Hij was in dat leven niet homosexueel, anders was Louis Couperus is zijn tweelingziel.

"Ik voor mij heb nog voortdurend de meest onmogelijke en zeer weinig voegzame liefdehistories waar ik in den regel slechts met schade en schande afkom" 

Omstreeks WOII: Een getroffen kind

1977 - 1978: Een vlinder, die zich transformeert en alles wat er tussenin ligt zuivert.

"Chiren" zo noemde Nostradamus deze persoon. Hij moest zich in het geslacht vergissen denk ik. Namen mocht hij meestal niet goed of niet volledig horen. Jaartallen moesten vaak ook omgekeerd geïnterpreteerd worden. Ik heb ook sterk het idee dat hij zijn ervaringen in de geestelijk wereld wel eens verward heeft met de fysieke wereld. Ik weet deze nog niet zeker, maar ik moest sterk het gevoel krijgen. In zijn boeken is Chiren een tijdloos persoon, meer een personificatie van God. Omstreeks 2014 zou deze persoon een reis door de wereld maken en bepaalde steden aandoen en kracht bijzetten op plaatsen waar het nodig is. (Ik denk dat dit geestelijk ervaren werd, lees er hier meer over, de terugkeer van Isis ofwel bewustwording.)
Ik ben eerst dingen geestelijk gaan ervaren en als ik ga lezen kom ik vaak matchende dingen tegen, op geschiedenis en op deze tijd gericht.

Ik zal er vast nog een paar gemist hebben... in dit leven komt ze overal doorheen.

Het einde der tijden is niet te definiëren!

 

 

 

 

03 apr 2020 00:42
Saskia van Uylenburg

Mythologieën geven de geestelijke beïnvloedingen weer.   De yeti, migyur, yeren of verschrikkelijke sneeuwman, een vermeende [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
02 apr 2020 21:01
Dante Alighieri

Zoon van God op zielsniveau   Mythologieën kan je het beste als geestelijke invloeden ervaren, de (geestelijke) ervaringen [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
02 apr 2020 19:32
Vincent van Gogh

Ik ben bezig geweest met achterhalen hoe de ziel van de eerste mens voortleeft. De ziel komt terug wanneer en waar deze dat [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
01 apr 2020 16:44
Franklin Roosevelt

Zoon van God op zielsniveau Abel, zoon van Adam en Eva Aeneas Apollo Tekenfilms: Mowgli  Yahya (profeet) Jezus mythologie [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 18:58
Martin Luther King

Gevallen Engel Hij geeft een goed voorbeeld wat een bipolaire stoornis met iemand kan doen, word je geleid door het goede [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 15:19
Keizer Nero

De eerste gevallen Engel Werd ook Satan genoemd (666 = duivelse beweging) Kortjakje Oedipus Psychoanalyse: De naam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 13:46
Pompeïus

Kronos - Hier komen de verhalen vandaan over de zogenaamde nieuwe planeet "Planet X" waar mensen al jaren mee bezig zijn, [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 13:14
Jeroen Bosch

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis, zou hij er inmiddels verlost van zijn m.b.v. de goede zielen? Ik denk [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
31 mrt 2020 12:31
Victor Hugo

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis.   Mythologieën, ik ben er toch weer op terug gekomen, deze zijn [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 18:05
Maria Magdalena

Dochter van God op zielsniveau Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:15
Napoleon

Gevallen Engel Hij heeft zich altijd door de duisternis laten leiden. Een figuur uit de Griekse Mythologie, een satyr   0 ? [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:10
Otto Frank

Gevallen Engel Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis. Ganymedes 0 1610 - 1671: Otto Copes
Stadspensionaris [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:10
Mussolini

Gevallen Engel Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis. 0 1883 - 1945: Benito Mussolini
Hij was een Italiaanse [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:08
Paul Gauguin

Gevallen Engel   Semirhaege (13 verzakers)   Zelena - de groene heks (jaloezie)   Helena van Troje   17 Monniken [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:07
Paul Gachet

Gevallen Engel   De yeti, migyur, yeren of verschrikkelijke sneeuwman, een vermeende reusachtige primaat in de Himalaya, [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
30 mrt 2020 17:06
Marcus Antonius (Cleopatra & Antonius)

Gevallen Engel Satyr Dit zijn mythische wezens die ook in onze Genetische wereld bestaan. Ze zorgen ervoor dat je onvruchtbaar [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)