Ik ben bezig geweest met achterhalen hoe de ziel van de eerste mens voortleeft. De ziel komt terug wanneer en waar deze dat wil. Ik heb hierbij ook mythologieën gebruikt.

Je vindt meerdere scheppingsverhalen in de boeken. Denk hierbij aan God, Adam en Eva, de ark van Noach, Zeus etc. dit is de manier waarop mensen de geschiedenis proberen te verklaren en vanuit wiens perspectief. Dit zijn momenten in de tijd waar de mensheid bijna uitgeroeid was en weer opnieuw begon. 
Ik denk dat we allemaal volgens ons eigen plan leven. Ik denk dat de ziel blijft voortbestaan en dat wij vooraf geweten hebben wat ons te wachten stond, wij hebben daar zo goed als mogelijk op kunnen anticiperen. We hebben niet in alles de overhand gehad, maar wel enorm veel zeggenschap over onszelf, ook al mag dat bij sommige nog niet zo overkomen. Mijn visie is de enige schepping die naar heelwording leidt, scheppingen zoals van Zwus, Noach e.d. leiden naar een Eindtijd. De mythe over God en de mythe over Jezus leiden naar de verlossing, het eeuwige leven, de overige gaan over machtsbeheer, indoctrinatie en destructie.

Veel dingen gebeuren met een goede reden, ook al is de gebeurtenis op dit moment niet zo aangenaam. Vertrouwen houden is de grote boodschap!

Van oorsprong is haar ziel alleen een mens, zij is als ieder soort wel eens opgedoken om te zuiveren en dus te overleven. Dit zou ook het meest effectief zijn. Haar ziel had de vrije keuze om ergens te incarneren, altijd in acht houdend wat ieders allerhoogste goed dient.  Ze is als eerste op telepathische wijze waargenomen.
Zielen bestaan continu voort. Mensen komen ook vaak terug als boom, plant of dier, alle zielen kunnen niet tegelijkertijd mensen zijn. De ziel blijft namelijk non-stop voortbestaan.  Het kan ook zijn dat ze terugkomen als waterdruppel of luchtdeeltje of onderdeel zijn van een energiestroom. Alle zielen dienen continu te leven, je moet blijven leven. Alles is gebaseerd op overlevingsdrang.
Witte zielen zijn vaak terug te vinden bij de goedaardige mensen en diersoorten, zwarte zielen bij de agressievere soorten, ongedierte en onkruid.

Begin der tijden is niet te definiëren:

Universum:

Licht en duisternis
Energie
Chi - energie
Vibraties
Eerste lichtpunt en eerste mistpunt

Zie deze als zo één, iedereen is zo:

God

Gefigureerd als diverse Walk-Ins

Satan- Engel des Doods. Deze was in het begin al gezuiverd, deze hebben samen alles zo ingericht dat iedereen kon overleven, denk aan pre-historie en de Engel des Doods die niet tot de dood leidt, maar een zacht einde maakt aan het lijden. Zie het als euthanasie.

Yin & Yang
zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Pleione, moeder van de Zeven Zusters

Gaia - Moeder Aarde

Artemis

Prometheus

Alle Diersoorten ter zuivering en onze enige overlevingskans. (exacte volgorde in levensverloop volgt nog..):
 
(Vrede) Duif
Paard (Een paard is een spiritueel dier, een dier die continu naar je ziel luistert en deze heelt, de samenwerking met de mens is subliem)
Tijger (Een doorzetter,  altijd berekend en vangt zijn prooi op het goede moment)
Olifant (Hier kunnen invloeden van obesitas vandaan komen)
Wolf (Wolven werden spirituele dieren, ze vertellen je alles, het nageslacht zou als huisdier gehouden worden.. de hond)
Kat
Inktvis (ik zag mezelf met en gebruik ook wel eens tentakels, denk aan Krishna)
Haai
Hond (Bulldogs moesten gezuiverd worden, je hebt er hele lieve bij)
Hatchiku (hond)
Dinosaurus (daar is veel woede weggegaan)
Spin (ik zag mezelf als een soort spiderman, tegen de muur en het plafond omhoog klimmen, mijn ogen zagen zelfs nog in het donker)
Vlinder (een echte transformator)
Mug ( de transformatie van parasiet, malariamug naar de gewone mug
 
Deze ziel heeft zich geïncarneerd als alle dieren ter zuivering
 
Mensen hebben gedragingen aan deze levens overgehouden , die we continu kwijt aan het raken zijn.
(Denk aan verhalen zoals de Gebroeders Grimm en de serie Grimm.) En mythologieën als de Centauren en zeemeerminnen, mensen hebben uit overlevingsdrang de dieren overgenomen en worden weer mens. Denk aan de moderne mens , de theorie over de Neanderthalers. Lees ook mijn verhaal over het ontstaan van de Pre-historie en Atlantis.

De eerste mens
Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam en Eva waren ze weer ontwikkelt tot volwaardig mens.
Door het als eerstontstaan werd de eerste mens gezien als iemand die het kwaad voortbracht, de schuldige, de zondares. Ze is in ieder leven met de waarheid en de oplossing bezig.

Sprookjes en Mythologieën. Dit zijn verhalen die ervaren zijn door de eerste apen, mensen en dieren en tevens creëert het een hoger bewustzijn en lost de kennis de negatieve invloeden op. Hier zijn ook de plannen van de gevallen engelen in terug te vinden. Ik moest haar als meerdere personages in één mythologie terugvinden met bedoelingen natuurlijk, voor dat je denkt dat ik maar wat raaskal ;)
Onderscheid tussen licht en donker, mannelijke en vrouwelijke genen die een persoon van nature bij zich draagt etc

Nausikaä - de koningsdochter uit Odyssee van Homerus 

Jezus mythologie: Moeder Maria 
Jozef van Nazareth: Adam
Jezus: Kain, Brahma, Hermes, Adonis, God en Satan
Johannes den Doper: Abel, Shiva, Apollo
Maria Magdalena: Seth, Vishnoe, Aphrodite

God schiep als eerste Adam omdat hij zelf niet eerst naar de Aarde mocht van de gevallen Engelen. Hij kwam zelf als Eva. Deze is haar verdere leven gestraft voor het feit dat ze zich voortplantte. De duivel incarneerde als haar eerste kind.

Pallas Athena

Doornroosje

Pinokkio

Remi, Alleen op de wereld

Lees hier meer over de doelstellingen van de gebroeders Grimm

Belle (Beauty & the beast)
Wendy (Peter Pan)

Merlijn de Tovenaar - Hij is een tovenaar die gebruikt maakt van witte magie, dit komt voort uit kennis. 

Genius
(Latijn voor 'voortbrenger') was een onzichtbare beschermgeest, een hoger wezen, die al het geschapene behoedde en bewaakte, maar voornamelijk zijn invloed deed gelden op het doen en laten van de mens. 

Apollo, God van o.a. de muziek en geneeskunde

Psyche (Eros & Psyche)
De personificatie van de ziel

Kwan Yin De godin van de Genade. Kwan Yin is de meest vereerde godin in China. In Japan wordt ze onder de naam Kwannon of Kannon vereerd. Haar naam betekent 'zij die luistert naar de geluiden van de wereld', oftewel 'zij die de gebeden verhoort', of 'zij die luistert waar haar hulp nodig is'. 

Epione  De godin van de pijnverzachting

Moira De godin van de lotsbestemming
De Griekse auteur Homerus refereert in zijn werken aan de lotsgodin Moira wanneer hij schrijft dat wat zij vastlegde onherroepelijk was en dat zowel stervelingen als goden er aan gebonden waren.

Pasithea (Grieks) Godin van de ontspanning en de rust

Frigg: De vrouw van Odin, ook deze laster wordt opgelost in mythologieën.

Sprookje ontstaan uit de Noordse en Germaanse mythologie
Vrouw Holle
Vrouw Holle is een figuur uit volksverhalen uit Midden-Europa. Ook is het de naam van een sprookje dat is opgetekend door de gebroeders Grimm in Kinder- und Hausmärchen (KHM24). Het sprookje is ook bekend als:

Het vlijtige Liesje en het luie Liesje (ADHD, ADD)
Goud-Elsje en Pek-Elsje (Alles of niets)

Vrouw Holle, Holda of Hulda is een van vele bovennatuurlijke vrouwelijke wezens uit het volksgeloof die vanuit hun oorsprong met de onderwereld in contact staan. De aard van dit type wezens varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard.

Tuïsto - Hij wordt door Tacitus in zijn Germania beschreven als oergod van de Germanen. Dit is tevens de enige vermelding uit de oudheid van deze god.
De naam Tuïsto wordt wel vergeleken met Nederlands twist en Oudzweeds twistra (“scheiden”) en gerelateerd aan Germaans *tvi- (“twee”). Tuïsto zou zo duiden op een 'tweevoudig wezen' of een 'tweeling'. Uitgaande van deze interpretatie heeft men Tuisto wel vergeleken met het Vedische godenpaar Yama en Yami: de tweeling (broer en zus) die aan het begin van de Vedische kosmogonie staan.

Odette & Odile: het zwanenmeer, goede en kwade versie.
 
Miljoen jaar voor Christus: Uitvinder vuur

Ik moest steeds meekrijgen dat ze de eerste was die het vuur heeft uitgevonden.

+/- 2990 voor Christus:
Christendom: 
Eva

Vesta (Vestaalse maagden)

3,2 miljoen jaar geleden: Lucy - Australopithecus afarensis

+/- 10.000 voor Chr : Eva

+/- 1231 
Unas

Heb het idee dat nog niet alles geheel klopt en de tijdslijnen nog.

Het meisje met de parel. Geschilderd door Johannes Vermeer.

800 -705: Homerus
Hij was een Griekse dichter en zanger. Hij vervaardigde epische gedichten, waarin hij een groot aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en mythische vertellingen uit zijn cultuur verwerkte. Twee epische gedichten, de Ilias en de Odyssee. 

570 - 500: Pythagoras
O
ok grondlegger van de spirituele nummerologie

450 - 370: Gautama Boeddha  

329 - 249: Euhemerus  

Jaar 0 

 
Lucas is ook patroonheilige van schilders en beeldsnijders.
 
21 januari 63 - april 63: Claudia Augusta
Ze was de dochter van keizer Nero en Sabina Poppaea (niet haar zielenouders), ze is niet gestorven door een natuurlijke dood zoals beweerd wordt, maar door verstikking met een kussen door Sabina Poppaea. (Wat in de genetische wereld ook gebeurd en dan noemen ze het vaak wiegendood)
 
111 - 130: Antinoüs
 
251 - 356: Sint Antonius
Hij is een christelijke heilige, die bekendstaat als de vader van het kloosterleven

378 - 448: Sint Germanus
Hij was een Gallo-Romeinse provinciebestuurder en militair die in 418 tot bisschop van Auxerre in Gallië werd verkozen.  

470 - 544: Dionysius Exiguus
De grote historische betekenis van de Scytische monnik en tijdrekenaar Dionysius Exiguus, die, afkomstig uit een landstreek in of nabij het deltagebied van de Donau, zich omstreeks het jaar 500 in Rome vestigde, is tweeërlei:
-Hij introduceerde de christelijke jaartelling (ook Anno Domini jaartelling genoemd) door haar in zijn paastabel te gebruiken;
-uit deze zeer nauwkeurige paastabel kon twee eeuwen later Beda Venerabilis' Paascyclus voortkomen, door middel waarvan uiteindelijk alle toekomstige juliaanse kalenderdata van Paaszondag definitief werden vastgelegd.
Dionysius’ paastabel is een voortzetting van de aan de juliaanse kalender aangepaste Alexandrijnse paastabel die toegeschreven werd aan patriarch Kyrillos van Alexandrië. Hij heeft het begin van de jaartelling gebruikt voor de reïncarnatie van zijn zoon Jezus (op zielsniveau)

Pacha (indiaan)

614 - 678: Aïsja, de veel jongere vrouw van Mohammed de Profeet.

Masjaz
Masjaz was een alternatief genezeres (kruidenvrouw genoemd)

822 - 832: Wolf

850 - 917: Radboud van Utrecht

Ibu
Indonesische moeder met groot gezin, ik weet haar naam niet

--

Een slaaf - Een slaaf die bij sadisten terecht kwam.

Ergens komt deze persoon ook zelf als slavendrijver terug, maar ééntje die samen werkte en samen at met zijn slaven, als ze genoeg verdiend hadden mochten ze gaan om een goed leven op te bouwen.

Beatrice Portinari (Dante's Muze) (1266 - 1290, zij was zijn geestelijke ervaring)
Hij wilde altijd meewerken, maar werd altijd door de liefde tegengehouden, hij moest altijd extreem veel moeite doen om zijn ware liefde te vinden, daar is zijn dwang op gericht.  Hij heeft zich aan haar verbonden ter zuivering met alle consequenties van dien.
Ik ben hem gaan ervaren als een aparte man, lees hier meer over het voortbestaan van zijn ziel
 
1195 - 1231: Sint Antonius van Padua 
Hij is geboren als Fernando Martins de Bulhões in een rijke, adellijke familie, was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een belangrijke heilige beschouwd.
 
1295 - 1327: Sint Rochus
Hij is de patroon tegen pest en besmettelijke ziekten, hij wordt gerekend tot de 14 noodhelpers.
 
Sippora - Vrouw van Mozes  (Mythe)

Catharina ? 
Ik heb gehoord en gezien dat ze omgeven was door Hoge priesters, ze hadden in ieder geval een witte cape aan. Ze hebben haar gedood. (13 verzakers)

1412 - 1431 Jeanne d'Arc

1466: Agnes Guybertaut, Esmeralda in het verhaal van de Klokkenluider van de Notredame.
Ze is als Agnes Guybertaut geboren in Reims, uit een relatie die haar moeder Paquette als prostituee onderhield met een onbekende man. Hugo verwijst dat Esmeralda's vader van Egyptische afkomst is, waardoor ze vaak wordt afgebeeld met een wat donkere huidskleur.
Het meisje groeit enige tijd op bij haar moeder, maar wordt na enkele jaren ontvoerd door zigeuners die haar Esmeralda gaan noemen en vervolgens ontvoerd door Quasimodo in opdracht van Claude Frollo.

1503 - 1566: Nostradamus
E
en groot ziener en medicus, zijn hele zienswijze was gebaseerd op heelwording van geest, lichaam en ziel. Hij werd geestelijk voor de gek gehouden en moest bepaalde dingen verwarren met de fysieke wereld, de waarheid wordt mensen zo moeilijk gemaakt.  Hij heeft ook veel grote gebeurtenissen voorspeld, wat moeilijk gemaakt werd gezien benamingen en jaartallen, mensen zijn zijn kwatrijnen gaan analyseren naar ware gebeurtenissen, dit klopte zeer vaak, het feit dat mensen hier mee bezig zijn en het verspreiden zorgt voor een reductie van het leed. je kunt het het beste zien als opdrachten waarop geanticipeerd wordt en die uiteindelijk voor de oplossing zorgen. trots op de mensen die hier zoveel tijd in geïnvesteerd hebben, die gaan later hun inzet beseffen, LIFE SAVING!   

1606 - 1669: Rembrandt van Rijn      
Een groot schilder, zijn eigen ziel najagend wat zorgt voor heelwording, hij heeft veel uitgebeeld in schilderijen, sommige schrijven het, sommige spreken het uit, sommige schilderen het, hoe hij het verder zag ga ik nog meemaken.. Zie hier het voortbestaan van de ziel van zijn  zoon Titus.

-- Operazanger

1853 - 1890 : Vincent van Gogh
H
ij was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Van Goghs invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst.
Hij was in dat leven niet homosexueel, anders was Louis Couperus is zijn tweelingziel.

"Ik voor mij heb nog voortdurend de meest onmogelijke en zeer weinig voegzame liefdehistories waar ik in den regel slechts met schade en schande afkom" 

Omstreeks WOII: Een getroffen kind

1977 - 1978: Een vlinder, die zich transformeert en alles wat er tussenin ligt zuivert.

Ik zal er vast nog een paar gemist hebben... in dit leven komt ze overal doorheen.

Het einde der tijden is niet te definiëren!

 

 

 

 

05 juni 2020 19:29
Saskia van Uylenburg

Mythologieën geven de geestelijke beïnvloedingen weer.   Zijn demoon: Jaldaboth     Barabbas - die Jezus liet kruisigen [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
05 juni 2020 19:22
Victor Hugo

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis.   Mythologieën, ik ben er toch weer op terug gekomen, deze zijn [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
05 juni 2020 18:08
Keizer Nero

Een gevallen Engel, zoals de eerste mensen ook wel genoemd werden die beïnvloed werden door zonden d.m.v. een ingeademde [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
05 juni 2020 17:16
Jezus

De perceptiewisselaar   Kaïn - Hem was aanbevolen om te wachten, hij wilde feitelijk de eerste op Aarde zijn. Dat ging [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
05 juni 2020 12:24
Dante Alighieri

De eeuwige twijfelaar - Hij geloofde niet in Gods plannen wat resulteerde in ongeloof.   Op één of andere manier is hij [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
05 juni 2020 11:15
Jozef

Atlas, vader van de Zeven Zusters   Aartsengel Rafaël Goddelijke taken De zachtaardige Rafaël heeft veel goddelijke [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 juni 2020 19:19

Gevallen Engel, zoals mensen met zonden in mythologieën verklaard worden. Lucifer - "De lieveling van God", God zou hem [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 juni 2020 17:39
Napoleon

Gevallen Engel Hij heeft zich altijd door de duisternis laten leiden. Een figuur uit de Griekse Mythologie, een satyr Koning [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 juni 2020 16:38
Vincent van Gogh

Ik ben bezig geweest met achterhalen hoe de ziel van de eerste mens voortleeft. De ziel komt terug wanneer en waar deze dat [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 juni 2020 16:37
Multatuli

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
04 juni 2020 16:16
Jeroen Bosch

Hij heeft zich altijd laten leiden door de duisternis, zou hij er inmiddels verlost van zijn m.b.v. de goede zielen? Ik denk [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
02 juni 2020 21:00
Martin Luther King

Gevallen Engel Hij geeft een goed voorbeeld wat een bipolaire stoornis met iemand kan doen, word je geleid door het goede [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
08 mei 2020 19:54
Maria Magdalena

Dochter van God op zielsniveau "Chiren" zo noemde Nostradamus deze persoon. Hij moest zich in het geslacht vergissen denk [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
06 mei 2020 11:55
Cleopatra VII

Ze strijd altijd voor rechtvaardigheid. Een jaloerser mens komt er niet uit, zelfs je fantasie is niet veilig voor haar. Lilith Venus  
Ze [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
06 mei 2020 11:43
Mata Hari

Behorend tot de eerste mensen. De mens is toen uitgestorven, maar de evolutie ging verder bij de aap, tegen de tijd van Adam [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..
03 mei 2020 12:59
Marcus Antonius (Cleopatra & Antonius)

Gevallen Engel Satyr Dit zijn mythische wezens die ook in onze Genetische wereld bestaan. Ze zorgen ervoor dat je onvruchtbaar [ ... ]

Voortbestaan van de zielLees meer..

Gedreven door perfectie, volmaaktheid