Uitspraken

De wereld zit vol antichristen, de meeste die genoemd worden in dit artikel hebben een voorname positie. Ze hebben invloed op mensen, aan de andere kant als ze invloed op het volk hebben, heeft het volk invloed op hun. Voldoen aan de behoefte van de mens. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Antichrist

Ik noem geen namen, want dan heb je geen vertrouwen meer over, de kracht van een heel volk is sterker dan één leider.

 

 

 

Maria moest moeite doen om met Jezus in contact te komen, Eva moest volgzaam zijn naar Adam. De engel der Aarde moest altijd het gevecht aangaan met Mephisto. Terwijl het qua wijsheid altijd andersom was. Nu weer.. boven alle statussen verheven.

 

 

De eerste mens is op telepathische wijze waargenomen, ze vroegen haar naam, ze verstond hoe gaat het? Ze zei: "Good", dit werd verstaan als "God".
 
N.a.v. dit zou je kunnen beseffen hoe bijbels en geschiedenisverhalen ontstaan zijn.
De basis is de waarheid, echter iedereen is beïnvloed door eigen ervaringen.
 
 

Het hele universum luistert naar één vrouw en uiteindelijk naar zichzelf..

 

 

Paus Pius IX: Dogmas zijn er met een bedoeling.
 
Met het afzweren van de onbevlekte ontvangenis van Moeder Maria heeft hij alle satyren losgelaten.(het was een geestelijke bescherming)
 
Hier vloeide het misbruik in de kerk uit voort en verkrachtingen namen toe.
 
Vele acties komen uit onwetendheid voort en zorgen voor veel schade.
 
 

Ik begin altijd met vertrouwen en respect als ik iemand ontmoet, dat kun je behouden of afbreken, dat is niet naïef, maar leven zonder vooroordelen.. niet vanuit negativiteit leven, maar vanuit positiviteit.

 

De gehele zoektocht naar Jezus, het vinden van zijn exacte geboortedatum etc (dit laatste is niet mogelijk), Het verhaal van Jezus is een mythe, in de tussentijd zuivert het miljoenen jaren aan Karma. 

 

"God" heeft zijn "donkere kant" ingezet als een Furie (mythologie Erinyen) altijd strijdend en straffend omwillende de rechtvaardigheid.

De rest is aangedaan..

 

Alles wat betreft mythologieën en sprookjes kun je het beste beschouwen als geesteservaringen voorkomend uit de onbewuste persoon.

Ervaren voor het jaar 0, in onze apentijd. De strijd om voort te planten, de wil om te communiceren, de dwang om macht, wat gedachtekracht doet..

 

Je hebt mensen die leven volgens het boekje en je hebt ervaringsdeskundige, bij de laatste vind je de diepste wijsheden....

 

 

 

Vele gaan hun ziel ontdekken, dat kan leuk zijn en confronterend. Je hebt goede en minder goede levens gekend. Ik zet mij er voortdurend voor in dat het alleen nog maar een wetenschap is, dat er geen negatieve emoties bij komen kijken. Uiteindelijk heeft niemand ergens schuld aan

 

 

Je kunt je ware liefde overal tegenkomen, in andere "standen", ander geslacht, andere generatie, andere geestelijke en fysieke vaardigheden, dik of dun, knap of lelijk, andere cultuur, ware liefde kent geen vooroordeel. 💖

De huidige generatie ontdekt steeds weer opnieuw wat de vorige vergeten is. 

 

 

Je hebt mensen die vanuit zuivere rede (vertrouwen) ergens op anticiperen en mensen die vanuit angst (wantrouwen) ergens op anticiperen. De eerste noemen ze heiligen en de tweede duivels..

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt. 

 

 

 

Het is weer bijna bevrijdingsdag, ik verwacht er veel van dit jaar! 5 jaar na mijn "ontwaken". Mijn geestelijke oorlog is bijna afgelopen. Wat voor een effect dat gaat hebben! Collectieve heelwording.

Worden we weer bevrijdt? Ik ben er net achtergekomen wie Hitler was in dit leven... Dat heeft (positieve) gevolgen! Hoopvol.

 

Je moet over voldoende fantasie beschikken om de werkelijkheid aan te kunnen. 

Altijd je hart volgen... deze uitspraak vond ik een beetje achterhaald, ik geef de voorkeur aan de uitspraak: Altijd je hart volgen ALS het klopt. Je hart wordt voortdurend beïnvloed, laat je extreem tegenhouden door onwaarheden. Zie dit als een affirmatie. Wispelturigheid maakt niemand gelukkig! Als je naar je eigen ziel gaat luisteren weet je meestal waar twijfel vandaan komt.

Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt. 

 

 

Iedereen is op zijn eigen manier het kwaad uit aan het roeien, het "kwade" doet het vanuit egocentrisme en creëren een geheel eigen visie.  

Als je stoornissen gaat ontleden kom je erachter dat het veelal vloeken zijn. Ontstaan door jaloezie, afgunst. Alles is ontstaan door gedachten van mensen.

 

 

Kerst 2018 is een kantelpunt, nu gaat het snel. Er gaan in een razend tempo spontane genezingen plaatsvinden, mensen gaan zich energieker voelen.. 

Met de waarheid ontdekken gaan vaak consessies gepaard.. 

 

 

Het is gemakkelijk te spotten met 
Met Gods profeten,
Te lachen in de spiegel van de smart
Die ze je voorhouden.
Gaf een onbegrensde macht
Hem de kracht van een ziener,
Heerste goed of kwaad
In Nostradamus' geest,
Reikte zijn verre visioen
Over de grenzen van de tijd,
Of was het sombere fantasie
Die zijn ziel gevangen hield,
Kan één mens de sleutel dragen
Tot de huizen van de tijd,
Kunnen onzekere kwatrijnen
Het raam op de toekomst openen,
Moet ik een man geloven
Die of bezeten was of wijs,
Als er zolang er mensen waren
Een hemel was die schikt!

De dichter Ronsard over zijn tijdgenoot Nostradamus

Zeker is, dat in bijzonder situaties de antennes van onze ziel boven hun lichamelijke grenzen uit kunnen stijgen en dat hun een voorgevoel, ja zelfs een wezenlijke blik in de naaste toekomst vergund is. - Goethe Aan Eckermann

Het kruis betekent Vrede, als men "Gods" geboden nakomt. - Nostradamus in Centurie 4, Vers 5

Je geeft mensen een kans gericht op snel doelen behalen en het wordt genegeerd.. de efficiëntie van het universum wordt onderschat..

 

 


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)