Uitspraken

Door verkeerde interpretaties zijn geloven ontstaan, die mensen onder dwang aan één denkwijze vasthouden, maar ook daar zijn natuurlijk goede invloeden aanwezig. De bedoeling is dat ze God goed zien. Die wil dat jij vrij bent en naar je eigen ziel luistert. Op een gegeven moment breekt iemand toch los...

Wist je dat het verhaal over Jezus een mythe is? Er zit veel in deze mythe, de kern, hoe mensen geestelijk en fysiek behandeld worden, geestelijke bescherming. (Dogma's e.d.) Hoe mensen werkelijk zijn zonder beïnvloeding. De tijdsbepaling voor dit tijdperk enz. #oplossingsgericht

Wist je dat meerdere planeten ontstaan zijn door de AntiChristen? Dan bedoel ik de Gasreuzen (Jupiter en Saturnus) en de Ijsreuzen (Uranus en Neptunus, de Yeti's).

Er gaat veel veranderen de komende tijd, de volgende bewustzijnsfase.. veel zijn er al klaar voor gestoomd, bij sommige lukt dat nooit. Succes!

Veel mensen laten binnenkort hun klein (veilig) referentiekadertje gaan. Dan ga je meemaken hoe wonderbaarlijk het leven is en hoe weinig je ervan begrepen hebt.. Iedereen gaat dichter bij zichzelf komen en de ziel herontdekken

Het ongeloof in God resulteert er o.a. in dat ze de basisbehoeftes continu proberen weg te nemen bij deze ziel (hun woorden zetten ze collectief in, ze weten immers niet wie het is en ontkennen zijn bestaan)

Een mythisch wezen kun je ook zien als een genetisch wezen, een wezen die in je gedachtenwereld aanwezig is en invloed op je KAN hebben. Dit mythisch wezen komt van een bepaald persoon vandaan en kan zich uiten in de gedragingen van die personen. Deze kan je staat bepalen.

Een mythisch wezen kan ervoor zorgen dat het beter met je gaat of deze kan je ziek maken. Dat ligt veel aan de psyche van de fysieke persoon waar het mythisch wezen vandaan komt en hoe beïnvloedbaar jij bent.

In de mythe van Jezus (Kain) was Moeder Maria (Eva) zijn moeder, Maria Magdalena (Seth) zijn zus en Maria van Bethanië zijn vrouw op zielsniveau (van nature).

Ik denk dat extremen gaan verdwijnen, ook zo met het weer, geen noordpolen of woestijnen meer, daar zijn geen overlevingskansen. Extreme warmte en extreme koufronten zijn voor niets of niemand goed, dan droogt alles uit of vriest dood. Alles is in balans aan het raken! 

Het weer gaat in alle landen hetzelfde worden.

Al die bemoeienissen en al die betweters die ongelijk hebben, maar jou je wil op willen dringen vernietigen alles, het is dat de waarheid sterker is...

“We lopen allemaal alleen maar samen naar huis.”

Kaïn, Abel en Seth zijn geestelijk altijd een drie eenheid geweest..

Onthoud dat we allemaal de wereld op ieder moment beïnvloeden, of we dat willen of niet. Onze acties en geestestoestand doen ertoe, omdat we diep met elkaar verbonden zijn. Werken aan je bewustzijn is het belangrijkste wat we kunnen doen, liefdevol zijn is de hoogste daad.

Weet je waar het continu praten in een bipolaire stoornis vandaan komt? Dat is het zenuwpraten van de duivel, je bent te dichtbij, er zit een kans in dat hij het verliest.

Dat zenuwpraten kun je als zijn wanhoop zien, hij wil er ook uitkomen en je alles laten zien, maar geeft vaak door het onbegrip en onjuist waarnemen een averechts effect door alle geestelijke bemoeienissen, iedereen vind er iets van.

“Kosmische humor, met name over je eigen situatie, is een belangrijk onderdeel van je reis.” 

We hebben te maken met zoveel hysteries, Klimaathysterie, Corona-hysterie, het is begrijpelijk dat doen onze angsten, maar het werkt oplossingen tegen. Rust en gezond redeneren is de oplossing

Een gedeelte van ons heeft zijn duistere kant "omarmd", gezuiverd. Deze beschermen elkaar en verrichten geen kwaad. Een gedeelte heeft hun duistere kant door paniek verstoten en hier zijn andere mensen door besmeurd. Het is de bedoeling dat Yin & Yang samenblijven... dus zuiver worden.

God mocht zichzelf niet schapen door toedoen van de gevallen engelen, dus hij schiep Adam en kwam zelf als Eva. Dus dat Jezus God zou zijn is fout, Jezus was Kaïn en Eva was Moeder Maria. Door verkeerde interpretaties ontstaan verschillende denkwijzes

We hebben voortdurend met consessies te maken. Concessie= Wat we er voor over moeten hebben..

Ik ben continu karma aan het reinigen, karma in het huidige leven sta ik achter, maar niet dat het meegenomen wordt naar een volgend leven, dat is onrechtvaardig. Een nieuw leven, een nieuw begin is mijn uitgangspunt.

Het grootste gedeelte van het denkvermogen van mensen wordt vaak gestuurd door externe factoren die een negatieve invloed op je hebben. Daarom word er wel eens de keuze gemaakt dat iemand niet mag denken zodat ze geen grip meer hebben op je gedachten, vaak is dit tijdelijk.

De 1e mens is op telepathische wijze waargenomen, ze vroegen haar naam, ze verstond hoe gaat het? Ze zei: "Good", dit werd verstaan als "God". Nav dit besef je hoe bijbels en geschiedenisverhalen ontstaan zijn. De basis is waarheid, iedereen is beïnvloed door eigen ervaringen.

Sprookjes en mythologieën zijn allemaal gebaseerd op (geestes)ervaringen, als je met een beetje fantasie rond je heen kijkt zie je alle personages terug. Heksen, vampieren, trollen, koningen en koninginnen, hofnarren, hulpjes van Sinterklaas, apen, oogstrelende prinsesjes.

De mensheid blijft zich ontwikkelen, dit jaar gaat er veel gebeuren..

Sommige mensen nemen meer waar of voelen meer, andere dromen, fantaseren of praten erover. Onbewust en bewust zuiveren, ontdekken en optimaliseren we samen alles. 

Ik weet zeker dat dit mijn laatste incarnatie is, in dit leven voltooid alles... onderbouwd en wel.. De psychische oorlog is bijna af #lichtstrijde


Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)