Het is gemakkelijk te spotten met 
Met Gods profeten,
Te lachen in de spiegel van de smart
Die ze je voorhouden.
Gaf een onbegrensde macht
Hem de kracht van een ziener,
Heerste goed of kwaad
In Nostradamus' geest,
Reikte zijn verre visioen
Over de grenzen van de tijd,
Of was het sombere fantasie
Die zijn ziel gevangen hield,
Kan één mens de sleutel dragen
Tot de huizen van de tijd,
Kunnen onzekere kwatrijnen
Het raam op de toekomst openen,
Moet ik een man geloven
Die of bezeten was of wijs,
Als er zolang er mensen waren
Een hemel was die schikt!

De dichter Ronsard over zijn tijdgenoot Nostradamus

Zeker is, dat in bijzonder situaties de antennes van onze ziel boven hun lichamelijke grenzen uit kunnen stijgen en dat hun een voorgevoel, ja zelfs een wezenlijke blik in de naaste toekomst vergund is. - Goethe Aan Eckermann

Het kruis betekent Vrede, als men "Gods" geboden nakomt. - Nostradamus in Centurie 4, Vers 5


Gedreven door perfectie, volmaaktheid