De mens sluit uit wat hij niet begrijpt en
Waar hij daarom angst voor heeft
 
Wat hem confronteert met dat wat in hem leeft, wat niet gezien wil worden
Wat hem geheel ontdoet van zijn maskers, hem uitkleedt en naakt doet staan
 
Wat Werkelijkheid is
Wat Waarheid is.
 
Werkelijkheid, Waarheid, Ware Liefde,
Worden reeds eeuwen lang geminacht en gehaat, zo ook de boodschappers en dienaren ervan.
Jezus, Buddha, en andere Heiligen werden bespot, en zelfs gedood.
Toch gingen zij door, omwille van de Waarheid
 
Vooral nu komt de tijd om te delen wat Waar is, om te verkondigen wat Waar is, om het a.h.w.
Van de daken te roepen
Ook als we daarom juist bespot worden
Ook als men boos op ons wordt
Ook als men ons daarom buitensluit.
Zou Waarheid de massa aantrekken en mensen vrolijk en lief maken, zou je door de Waarheid ineens vele vrienden maken?
Het zou de Waarheid niet zijn.
 
De enkele die om Waarheid Lief heeft, deze is meer dan een vriend.
Deze ziet in elke mens dat vuur, dat ooit zal ontwaken.
 
Jezus zei: 'zie, ik heb een vuur op aarde geworpen, en ik bewaak het totdat het op vlamt................
 
Laat het zijn dat dit vuur in ons zal opvlammen !
 
 
Baldu

Gedreven door perfectie, volmaaktheid (7)